Actie Liergouw!

De Liergouw tussen de A10 en Ransdorp is al jaren een doorn in het oog van vele bewoners van Ransdorp en gebruikers. Hoewel de Dorpsraad Ransdorp en Centrale Dorpenraad de staat van de gouw bij ieder mogelijk overleg ter sprake brengt heeft dit niet geresulteerd in de verbetering van de Liergouw.

Een inwoner van Ransdorp is nu een actie begonnen om aandacht te vragen voor het slechte onderhoud van de weg. In ’t Zwaantje van april heeft een ingezonden stuk gestaan en het is mogelijk om een petitie te tekenen om het initiatief te ondersteunen. Dit kan schriftelijk via de handtekeningenlijst op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en bij OBS De Weidevogel. Het is ook mogelijk om de petitie ‘digitaal’ te tekenen met deze link.

In De Echo van 28 maart 2018 heeft een artikel gestaan getiteld: Toegangsweg of karrenspoor?
Op woensdag 4 april heeft ook AT5 aandacht besteed aan de Liergouw, op hun website staat een artikel mét een bijbehorend filmpje!
Dat de weg slecht is blijkt wel uit het volgende ongeluk dat op 10 april j.l. plaatsvond en het tweede verslag dat AT5 hiervan deed.