Herinrichting Het Schouw

Op donderdag 11 januari 2018 is er van 16.00 tot 18.00 uur bij het Stadsloket Noord een inloopbijeenkomst over het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan N247.
Adres: Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam.
Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel over het voorontwerp PIP N247 als over het formele verloop van de procedures en de mogelijkheden om een inspraakreactie in te dienen.
Van 22 december 2017 tot 1 februari 2018 ligt het voorontwerp PIP N247 ter inzage en kan er een inspraakreactie ingediend worden. De stukken zijn ook digitaal in te zien via:
Voorontwerp PIP voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam

In het kader van het programma Bereikbaarheid Waterland gaan er werkzaamheden plaatsvinden aan de provinciale weg N247 om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Onderdelen van het project zijn aanpassingen vanaf de aansluiting A10 en een grote reconstructie van het knooppunt N247/N235 (Het Schouw).
Kennisgeving Voorontwerp PIP N247(def)
Kijken: animatie met impressie van de toekomstige situatie bij Het Schouw (kruispunt N235/N247)