Herinrichting Het Schouw

In het kader van het programma Bereikbaarheid Waterland gaan er werkzaamheden plaatsvinden aan de provinciale weg N247 om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Onderdelen van het project zijn aanpassingen vanaf de aansluiting A10 en een grote reconstructie van het knooppunt N247/N235 (Het Schouw).
Van 22 december 2017 tot 1 februari 2018 heeft het voorontwerp PIP N247 ter inzage gelegen en kon er een inspraakreactie worden ingediend. De stukken zijn digitaal in te zien via:
Voorontwerp PIP voor N247 tussen Amsterdam en Edam-Volendam
Kennisgeving Voorontwerp PIP N247(def)
Kijken: animatie met impressie van de toekomstige situatie bij Het Schouw (kruispunt N235/N247)

De Centrale Dorpenraad heeft een zienswijze indienen, heeft u daar vragen over dan kunt u telefonisch contact opnemen via 020-4904437 of per mail naar info@centraledorpenraad.nl. In de zienswijze vraagt de Centrale Dorpenraad aandacht voor de volgende punten:

  1. Voorkoming extra sluipverkeer tijdens werkzaamheden
  2. Combinatie werkzaamheden N247 en dijkversterking Markermeerdijken
  3. Aandacht voor verlichting kruispunt Het Schouw