Landelijk Noord
In 2010 is het Stadsdeel-Noord gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Landelijk Noord.
Hiervoor heeft in juni 2010 het Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.
Daarna is besloten om eerst een Beleidsvisie voor het gebied te maken, welke op 19 september 2012 is vastgesteld.

Door de Beleidsvisie veranderde de inhoud van het Ontwerpbestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen op veel punten, daarom heeft er eind 2012 een nieuw Ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het Ontwerpbestemmingsplan is er het uiteindelijke Bestemmingsplan LN gemaakt welke in juni 2013 door de Stadsdeelraad Amsterdam-Noord is vastgesteld met inachtneming van twee aangenomen amendementen.

Schellingwoude