Naamgeving bruggen

53P AandammerbrugDe bruggen van landelijk Noord krijgen een naam!
Veel bruggen in Amsterdam hebben geen officiële naam maar alleen een nummer.
De gemeente wil graag al de bruggen een échte naam geven, niet alleen maar omdat het leuk is maar ook om bij calamiteiten een betere plaatsaanduiding te kunnen geven.
In Landelijk Noord zijn ongeveer 50 bruggen waarvan er slechts 9 een officiële naam hebben. Voorbeelden zijn de Schellingwouderbrug over het Buiten IJ en de Bakkersbrug in Zunderdorp.
Sommige bruggen hebben ‘lokaal’ wél een naam maar zijn bij de gemeente alleen met een nummer geregistreerd, zoals brug 58P de ‘Aandammerbrug’ (zie foto).
De Centrale Dorpenraad wil deze onofficiële namen graag vastleggen.

Samen met de verschillende Dorpsraden zijn de namen voor de bruggen geïnventariseerd en per brug een onderbouwen voor de nieuwe naam gemaakt. Al deze verzamelde gegevens zijn samengevoegd in één document en als Voorstel, in februari 2018, naar de gemeente gestuurd.

Vragen over het voorstel?
Neem dan contact op:
tel.       020-4904437
mail     info@centraledorpenraad.nl