Ontwikkelingen dijkversterking Uitdammerdijk / Durgerdam

De plannen voor de dijkversterking Markermeerdijken worden gewijzigd in procedure gebracht. Op 5 juli hebben de bestuurders (minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland, dijkgraaf Luc Kohsiek en hoogheemraad Kees Stam van HHNK) hierover afspraken gemaakt. Het ontwerpprojectplan kan nu, met de aanpassingen voor Uitdam en Durgerdam, door het Hoogheemraadschap vastgesteld worden.
Dit betekend kortweg dat er voor Durgerdam extra tijd is voor participatie.

Meer hierover in: