De Centrale Dorpenraad brengt iedere vier jaar een beleidsplan uit.
In januari 2013 heeft het Dagelijk Bestuur van de CDR het nieuwe ‘Beleidsplan 2013-2016′ vastgesteld. In het beleidsplan wordt de visie van de CDR verwoord op het cultuurlandschap Landelijk Noord en dient als richtlijn voor de inbreng van de CDR bij overleg- en besluitvormingsprocessen. Hierbij vormt het een uitgangspunt voor de adviezen aan het stadsdeel Amsterdam-Noord en andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen van Landelijk Noord.

Beleidsplan 2013-2016
Het Beleidsplan is ook op kantoor te verkrijgen.