De Centrale Dorpenraad bestaat uit de dorpsraden van de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp.
Iedere dorpsraad komt regelmatig bijeen en organiseert in zijn eigen dorp openbare vergaderingen.