Ieder jaar organiseert de CDR een jaarvergadering waarvoor alle dorpsraden en werkgroepen worden uitgenodigd. Ook de bewoners van Landelijk Noord zijn van harte welkom.
Tijdens deze vergadering wordt de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en worden de functies en verkiezingen binnen het dagelijks bestuur van de CDR behandeld. Meestal wordt de vergadering afgesloten met een themabijeenkomst.
De vergadering wordt steeds in een ander dorp georganiseerd.

(consept) Verslag plenair CDR 24 april 2013