De Stichting Centrale Dorpenraad heeft naast de dorpsraden en het Dagelijks Bestuur ook enkele werkgroepen die voor de stichting actief zijn.
Deze werkgroepen kunnen het Dagelijks Bestuur adviseren en zelf initiatieven ontplooien.
Momenteel zijn er 4 werkgroep:

Iedere werkgroep wordt ondersteund door een medewerker van het kantoor van de CDR.
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een van de werkgroepen dan kunt u contact opnemen met het kantoor.