Openbaar Vervoer

Tot 9 december 2019 verzorgt RCM/Mokumflex het openbaar vervoer in Landelijk Noord. Na deze datum moet het openbaar vervoer op een andere manier worden vormgegeven.

Op 25 september is er een bijeenkomst gehouden om met bewoners en OV-gebruikers uit Landelijk Noord de wensen en mogelijkheden van toekomstig openbaar vervoer in het gebied te bespreken. De uitkomsten van deze avond worden door de gemeente Amsterdam gebruikt om verschillende toekomstscenario’s uit te werken.

In juli is er ook een bewonersavond geweest, de focus van dit overleg lag meer op de veranderingen van Mokumflex t.a.v. de reiskosten en de betaling daarvan.

Werkgroep Openbaar Vervoer
De Centrale Dorpenraad is een Werkgroep Openbaar Vervoer gestart. Deze werkgroep bespreekt samen met het projectteam van de gemeente de verschillende scenario’s van toekomstig openbaar vervoer. Aanmelden voor de werkgroep is nog mogelijk, neem dan contact op met info@centraledorpenraad.nl of 020-4904437.