De volgende projecten worden momenteel uitgevoerd of voorbereid: