Referendum Sluisbuurt

Een groep bewoners is bezorgd over de gemeentelijke plan om een groot aantal woontorens te bouwen op het Zeeburgereiland, een locatie middenin de hoofdgroenstructuur en met grote gevolgen voor de omringende stad, tot in Waterland aan toe, een locatie waar de infrastructuur niet optimaal is. Bovendien zijn er gerede twijfels over de rationaliteit van het plan en de betaalbaarheid van de woningen. De groep bewoners heeft het initiatief genomen tot een correctief referendum indien de gemeenteraad op 27 september instemt met het collegevoorstel voor Sluisbuurt. Het personencomité Referendum Sluisbuurt heeft een aankondiging gedaan voor een referendum dat door 1.200 handtekeningen moet worden ondersteund om besproken te worden in de gemeenteraad.
Een ieder heeft tot uiterlijk 25 september de tijd heeft om zijn of haar steun kenbaar kan maken.

Dat kan hier: tinyurl.com/y7t4rgtv

Link naar de pagina van de gemeente met informatie over burgerinitiatieven, volksinitiatieven of een referendumverzoek.

Comité Referendum Sluisbuurt