Renovatie werkzaamheden voetbalvereniging DRC

Het tweede veld van voetbalvereniging DRC wordt binnenkort gerenoveerd.
Planning
De planning is momenteel om de werkzaamheden grotendeels in de eerste twee weken van mei
uit te voeren. Dan zullen dus ook de meeste transporten plaatsvinden. Dit is onder voorbehoud
van weersomstandigheden. Als het veld begin mei te nat is, worden de werkzaamheden
uitgesteld. Deze worden dan één of enkele weken later uitgevoerd.

Bewonersbrief