Wijkplan Waterland

Op woensdag 27 januari heeft de bestuurscommissie Noord de gebiedsplannen 2016 voor Oud Noord, Noord Oost en Noord West besproken. Het Wijkplan Waterland is opgenomen in het Gebiedsplan Noord-Oost.
De stukken kunt u hier downloaden.

Gebiedsplannen
In de gebiedsplannen staat wat het stadsdeel, samen met de samenwerkende partners, extra wil doen om de leefbaarheid in de Noordse buurten te verbeteren. De activiteiten worden per wijk uitgewerkt in de wijkplannen.
De gebiedsplannen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met partners, de ervaringen uit de Focusaanpak en de inbreng van bewoners bij bijeenkomsten van de bestuurscommissie Noord in 2015.

(Bron NoordMail 21 januari 2016)

Hier vind je:
Het Gebiedsplan Noord-Oost
Het Wijkplan Waterland