Toespraken Jubileum

Toespraak Rob Bakker
voorzitter CDR


Beste mensen,

Hartelijk welkom bij deze feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 50 jarige jubileum van de CDR.
Welkom inwoners van het gebied, alle dorpsraadsleden en oud-dorpsraadsleden, alle oud-bestuursleden en de raadsleden van SDAN. En welkom burgemeester Cohen als vertegenwoordiger van de grote stad.

50 jaar CDR, reden voor een feestje? Wij vinden wel, ondanks alle nachtmerries om het budget rond te krijgen. De CDR behartigd al 50 jaar de belangen van het Landelijk Gebied. Lang voor het ontstaan van stadsdelen zijn de dorpsraden en CDR uitgevonden om communicatie met en invloed van het gebied te waarborgen.

Dit gebied heeft altijd een aparte plaats ingenomen. Geboorteplaats van veel zeelieden en kapiteins, een paar honderd jaar geleden concurrent van Amsterdam en gaandeweg een vergeten gebied met een paar kleine dorpen en wat landbouw. Zo klein en armlastig en in 1916 ook nog eens overstroomd, dat we ons onder de hoede hebben geplaatst van het grote Amsterdam.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat het gebied jarenlang is vergeten, Noord was altijd al de verkeerde kant van het IJ, en Landelijk Noord ligt daar nog eens voorbij, heeft ertoe bijgedragen dat het nog steeds een betrekkelijk ongerept gebied is.

De laatste 20 jaar is het wel voorbij met die vergetelheid. De dorpen zijn ontdekt als aantrekkelijke buitenplaatsen, in Durgerdam is het op zomerdagen file fietsen en speculanten kopen grond aan net buiten de ringweg voor het geval hier, als IJ burg vol is, gebouwd gaat worden. En het romantische keuterboeren is echt voorbij.

Tot enkele jaren geleden bestond het beleid van de CDR uit 1 simpel dogma: ‘Niet bouwen buiten de Ring’. Dat is steeds moeilijker vol te houden. Het is geen openluchtmuseum waarin niets kan. Maar wat dan wel en wat niet. Genuanceerd denken is altijd lastig. We proberen een koers te vinden die boeren perspectief geeft, de dorpen leefbaar en het gebied in stand houdt. Niet gemakkelijk en wel heel belangrijk.

Dat kunnen we niet alleen. We vinden dat het gebied niet alleen relevant is voor de bewoners en boeren, maar juist ook voor de stad. En we denken ook dat het in standhouden van het open veenweidegebied alleen gelegitimeerd kan worden als het een functie heeft die verder gaat dan de eigen gebruikers.

Voor het in stand houden van dit mooie gebied en voor het waarborgen van een gezonde ontwikkeling voelen wij een grote verantwoordelijkheid die wij ook de komende 50 jaar zullen vervullen.
Wij willen u hierbij uitnodigen,
Toespraak Harm-Jan van Schaik
wethouder Landelijk Noord


Goedemiddag dames en heren,
en welkom in het bijzonder burgemeester Job Cohen,
Rob Bakker, voorzitter en Claudia Brinkmann secretaris CDR.

Hier wonen wij, hier leven wij, hier werken wij, hier spelen wij. Ik ben heel blij dat wij, dorpelingen en de naaste buren van Markengouw, dit weekend een blik in de keuken van de vijf Noordse dorpen kunnen werpen

Het verheugt mij zeer dat, in aanwezigheid van burgemeester Job Cohen, het stadsdeel en de Centrale Dorpenraad vandaag een vernieuwd convenant tekenen om de goede samenwerking de komende jaren voort te zetten. Het is goed dat de burgemeester dit moment bijwoont. Landelijk Noord is niet alleen een heel mooie uitvalsbasis voor het stedelijk deel van Noord; het is ook een prachtige tuin voor heel Amsterdam. De bewoners van bijvoorbeeld IJburg weten de weg naar het gebied ook al goed te vinden en genieten al fietsend van de gevarieerde natuur.

Terwijl het stadsdeel afgelopen jaar uitbundig het 25 jarig bestaan vierde, komt de Centrale Dorpenraad al 50 jaar op voor de belangen van de inwoners van de vijf dorpen: Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot, Schellingwoude en Durgerdam. Als portefeuillehouder Landelijk Noord, hecht ik veel waarde aan de goede samenwerking met de CDR. Ik wil de leden van de CDR en de leden van de afzonderlijke dorpsraden hartelijk danken voor hun inzet voor het gebied. En dat alles op vrijwillige basis.

Door deze inzet van de CDR denken de oorspronkelijke bewoners samen met de nieuwe inwoners van Landelijk Noord positief na over de toekomst van het gebied. Bovendien draagt de CDR bij aan het vergroten van de leefbaarheid in het gebied door het organiseren van kleinschalige culturele activiteiten, het meedenken over de invulling van het bestemmingsplan en door het dagelijks bestuur te attenderen op actuele zaken. Voor het stadsdeel zijn de leden van de CDR belangrijke ambassadeurs van de Amsterdamse groene achtertuin.

Landelijk Noord is een gebied om zuinig op te zijn. De komende jaren werkt het stadsdeel samen met het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer, het Waterschap en Rijkswaterstaat aan het project van IJ tot Gouw. Doel van dit project is de ecologische en recreatieve waarde van het gebied te versterken. Zonder daarbij het belang van de aanwezige boeren in het gebied uit het oog te verliezen. Het is dan ook goed dat de werkgroep agrariërs in de CDR actief betrokken zijn bij de planning en uitvoer van de werkzaamheden. Een voorbeeld is het belang van de koe. We komen op voor de weidevogel maar ook voor de koe.

In de diverse dorpen is veel talent aanwezig. Sinds dit voorjaar is Holysloot een goede (horeca) voorziening rijker. Zonder het niet aflatende enthousiasme van de dorpsbewoners (bijv. Janneke Dickhout) was het Dorpshuis annex horecagelegenheid het Schoolhuis er nooit gekomen. Dat er veel talent in de dorpen aanwezig is, blijkt ook uit het feit dat bewoners, begeleid door Sylvia Fennis, precies tussen de vijf dorpen in, dit feest weten te organiseren.

Ik wens u veel plezier op de dorpenmarkt en bij het open podium en raad iedereen aan morgenmiddag dit prachtige deel van Noord per fiets te ontdekken. De speciale fietsroute is hier beschikbaar.

Fietstochten door Landelijk Noord
Het boekje met de fietsroutes wordt samen met dit Zwaantje ook verspreid onder de inwoners van LN.

Convenant 2007
Het nieuwe convenant kan worden verkregen op het secretariaat en het is ook op de website in te zien en af te drukken.