't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
December 2008


Kopij voor Januari uiterlijk donderdag 30 December om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
logo

Nieuws van de Centrale Dorpenraad

UA.E.D. in Zunderdorp?
Tijdens de laatste openbare dorpsraadvergaderingen is er gevraagd naar de mogelijkheid van een A.E.D. in Zunderdorp. Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Momenteel is H.B.O.K. al in het bezit van een A.E.D. en willen we bekijken of er voldoende draagkracht is om er ook een in ‘het dorp’ te plaatsen.

De Dorpsraad wil een inventarisatie maken over de haalbaarheid van dit plan. Als er een A.E.D. wordt aangeschaft is het belangrijk dat er voldoende mensen zijn én blijven die het apparaat kunnen bedienen en die vaak in en om het dorp aanwezig zijn. Tevens zouden wij willen weten wie er al een cursus hebben gevolgd voor het bedienen van een A.E.D. en ook binnen Zunderdorp beschikbaar willen zijn. Bij voldoende animo kan er bij een volgende openbare vergadering meer uitleg en informatie over de A.E.D. gegeven worden en een indicatie van de kosten.

Dús heeft u al eens een cursus gevolgd of zou u dit graag willen doen meld dit dan via:

secr.zunderdorp@centraledorpenraad.nl
of bij Marianne Vrolijk 020-4923372

N.B. Aan het volgen van een cursus zijn kosten verbonden en deze cursus dient jaarlijks herhaald te worden !

Terug naar de inhoudsopgave


Nieuwjaarsborrel in Zunderdorp

Met het jaarwisseling alweer in aantocht organiseert de Dorpsraad van Zunderdorp een Nieuwjaarsborrel voor alle bewoners van het dorp. Wij willen u hiervoor graag van harte uitnodigen. In december ontvangt u nog een uitnodiging in de bus maar bij deze kunt u het alvast in uw agenda zetten.

Zaterdag 10 januari 2009 om 15.00 uur
Jeugdgebouw in Zunderdorp

Namens de Dorpsraad Zunderdorp alvast hele fijne feestdagen en hopelijk tot ziens in het nieuwe jaar.

Terug naar de inhoudsopgave


Vrijwilliger gezocht
voor dorpshuis De Beke

Voor de stichting Dorpshuis de Beke te Ransdorp zoeken wij per 1 maart a.s. een penningmeester. De huidige beheerder van de pecunia vindt dat hij toe is aan zijn pensioen.

Beschikt u over enige vrije tijd, bent u enigszins accuraat en heeft u gemeenschapszin dan hopen wij dat u zich beschikbaar wilt stellen voor deze functie.

Wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met:
Fridus Vis, Dorpsweg Ransdorp 14, tel: 020-4904890 mail: "

Terug naar de inhoudsopgave


Het ringslang project
Voortgang

Deze beschermde diersoort wordt in Landelijk Noord gevolgd door het stadsdeel en het hoogheemraadschap. In het voorjaar worden er broedhopen aangelegd. In het najaar, op 23 oktober deze keer, trokken eierenzoekers er op uit om de uitgekomen eieren te tellen. Er waren ook vertegenwoordigers van andere natuurbeschermer-organisaties van de partij en het radioprogramma Vroege Vogels had een reporter gestuurd.

Ringslangen zijn doof, dus van het verkeerslawaai rond de Zeeburgertunnel bv trekken ze zich niets aan. Deze slangen zijn ongevaarlijk. Ze zijn niet giftig en bijten zelden. Als ze zich verdedigen hebben ze verschillende tactieken. Eerst houden ze zich dood. Dan kunnen ze vreselijk gaan stinken en kwijlen om aan te geven, dat ze geen lekker hapje zijn.

Er werden dit jaar 269 eieren gevonden in de broedhopen en composthopen, waarvan er 268 waren uitgekomen. Dat was een iets beter resultaat dan in 2007, toen van de 233 gevonden eieren er 207 waren uitgekomen. Als u een compost of mesthoop heeft, dan kunnen slangen hierin hun eieren leggen. Bij Kinselmeerzicht zijn dit jaar een kleine 200 eieren uitgekomen.

Indien u eieren in de composthoop heeft of een ringslang ziet, wordt u verzocht dit te melden bij:

Fred Haaijen, stadsecoloog tel 020 634 9685

Meer info

Terug naar de inhoudsopgave


Bejaardenhoek
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51b, tel.: 020-7510610
Geheugens

Ik ervaar dat we twee nogal verschillende geheugens hebben. Het belangrijkste is het gewone geheugen in je hoofd, dat met het klimmen der jaren minder goed gaat functioneren. Door dit zoveel mogelijk actief te gebruiken kan je het aftakelingsproces vertragen, maar het overwinnen lukt mij niet. Zelfs als ik dagelijks de namen van mijn buren en beste vrienden repeteer. Als een van hen plotseling voor mijn neus staat moet ik een tijdje nadenken voor ik de naam weet. Lastig, maar daar valt nog best mee te leven.

Anders werkt mijn lange termijn geheugen, dit is met het klimmen der jaren niet zo aan slijtage onderhevig. Ik verbeeld me zelfs dat het scherper wordt, vooral als het over een schokkende ervaring gaat uit een nogal ver verleden. Researchers van de befaamde Stanford University in Palo Alto bij Silicon Valley in Californië, is het gelukt proefondervindelijk met ratten vast te stellen dat het lange termijn geheugen helemaal niet in je hoofd zit. Waar dan wel, blijft een mysterie.

Als bejaarde word ik nogal eens snel moe en ga dan rustig zitten mijmeren. Dan komt van alles uit mijn lange termijn geheugen opborrelen, vaak verbazend helder. Als ik dit deze tijd van het jaar doe, komt soms de herinnering aan een zeiltocht langs de zuidkust van Turkije naar boven, alwaar aan een riviertje niet ver van de kust de ruïne van het antieke stadje Myra zich bevindt. Myra is befaamd omdat hier de zetel was van de patroonheilige der zeelui bisschop Nicolas. Zijn oorspronkelijke graf uit de vierde eeuw moet zich daar nog in zijn parochiekerk bevinden. Een lokale visser wilde ons daar graag vanaf onze ankerplaats even heenbrengen, een mooi uitstapje landinwaards. In Myra aangekomen bleek dat het door de Turken in de middeleeuwen verwoestte stadje al bijna twee meter hoger lag dan het antieke Myra van bisschop Nicolas. Zijn vervallen parochiekerk lag daardoor in een kuil waarin wat water stond. Kortom, het was meteen duidelijk dat ons reisdoel niet tot het culturele erfgoed van de huidige moslims behoort. Dit belette ons niet om een natte wandeling te maken in de dakloze kerk van de bisschop, alwaar we al snel zijn stenen graftombe vonden. Onthutst waren we dat in de kopse kant van de doodskist een groot gat was geslagen.

Wat is de oorsprong van deze marcabere vonst? Toen in de elfde eeuw de Christenen door de Turken waren verslagen en Nicolas inmiddels heilig was verklaard, bedachten Venetiaanse zeevarende kooplui dat in Myra nog hun patroonheilige lag. Dat is gouden handel! Snel het graf leeggeroofd en het heilige gebeente in Italië aangeboden. De parochie van Bari in het uiterste zuiden van Italië zag ook voordeel in een rijke stroom pelgrims en bood veel geld, waardoor Nicolas daar nu nog op u als toerist ligt te wachten. Kortom, handel is handel, alleen de winstgevendheid telt, een verder oordeel moeten we maar achterwegen laten.

Het lange termijn geheugen is vooral van belang voor je kleinkinderen, het levert voor hen menig leerzaam verhaal op. Een voordeel is bovendien, dat je een verhaal met nieuwe verzinsels kunt aanvullen als je iets bent vergeten, mits je er goed voor zorgt dat een en ander klopt met het geschiedkundige en plaatselijke perspectief. Bovenstaande beleving wordt dan wel voor jonge kinderen getroffen door ouderlijk censuur.

Ernst 12/´08

Terug naar de inhoudsopgave


Vlekken in Waterland
geschreven door Arijan Porsius

Vanaf heden zijn bij de Plantage Boekhandel van der Plas, Buikslotermeerplein 70 in Amsterdam-Noord de laatste exemplaren van de 2e druk van bovenstaand boek te koop tegen de gereduceerde prijs van € 16.-.
Dit boek geeft u een duidelijk beeld van het dagelijkse leven in de gemeente Ransdorp in de 19 e eeuw. De gemeente Ransdorp bestond uit de dorpen Ransdorp, Durgerdam, Holysloot en Schellingwoude. Naast algemene beschouwingen worden wetenswaardigheden en gebeurtenissen behandeld die op landelijk niveau spelen en van belang zijn voor het leven van de bewoners en de bestuurders van deze gemeente.
Dit unieke boek van ruim 400 blz. met spannende lokaalhistorische lectuur mag zeker niet in uw boekenkast ontbreken.

Terug naar de inhoudsopgave


Cultuuragenda Stadsherstel
Les Goûts Réunis

Getalenteerde ensembles & solisten uit de wereld van de klassieke muziek en jazz presenteren bijzondere werken in de kerk te Ransdorp.
Serie met jonge musici & alumni van het Concervatorium van Amsterdam.Samenstelling : Paul Leenhouts.

Programma :

Venetiaanse dubbelkorige werken van Giovanni Gabrieli & tijdgenoten.

Tijd Zaterdag 20 december 2008
Plaats De kerk van Ransdorp
Aanvang 20:15 uur
Toegang €7,50 / €5,-
Mail zalen@stadsherstel.nl
Kaartverkoop 020-5200090 en aan de deur.

Terug naar de inhoudsopgave


Loop eens langs de schilderingen
op het schoolplein van de Weidevogel

Er wordt nu hard aan de Weidevogel gebouwd. Om het schoolplein tijdens de bouwperiode op te fleuren hebben kinderen grote schilderingen op houten borden gemaakt. Deze zijn opgehangen aan de bouwhekken. Loop eens het schoolplein op en bekijk wat enthousiaste leerlingen tijdens hun pauze hebben gemaakt. Het is de moeite waard.

Het was super leuk om zo met z’n allen te werken aan die grote schilderingen. De tussen-de-middag-tijd was krap, maar de kinderen kwamen snel tot een idee van wat ze wilde schilderen. In groepen van 2 tot 5 kinderen kozen ze een bordvorm (hart, huis, etc.) en gingen dan enthousiast aan de slag. De ene groep heel voorzichtig en met veel overleg, andere groepen met brede kwast en handen vol verf. Het was echt leuk te zien met hoeveel aandacht en plezier ze allemaal bezig waren. Dank aan alle kinderen, aan de vele hulpmoeders, aan Henk Bakels en Histor voor de verf en aan Loes Diephuis voor inspiratie tot dit project.
Kijk op de website werk in actie. www.weidevogel.edu.amsterdam.nl

Namens de Ouder Commissie van de Weidevogel,
Ellen Huysman en Frederike de Voogt

Terug naar de inhoudsopgave


Bewegen als je boven de 60 bent

Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en ’t heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als je dat in groepsverband doet. Meer Bewegen voor Ouderen, onderdeel van Amsterdam Thuiszorg, organiseert in samenwerking met uw stadsdeel diverse bewegings-activiteiten voor mensen van 55 – 100 jaar. Alle docenten hebben naast hun opleiding als sportleraar, fysiotherapie etc. een speciale opleiding Meer Bewegen voor Ouderen gedaan.

Gymnastiek 60+
De gymnastieklessen zijn afgestemd op 60-plussers. Dit betekent niet dat ze saai en statisch zijn. Integendeel, de lessen zijn gezellig en er wordt pittig gewerkt op muziek en vaak ook met materiaal. Het hele lichaam komt hierbij aan bod. Ook als u 80+ bent zijn deze lessen zeer geschikt.
Kom eens een keer op proef meedoen!
Locatie De Beke Dorpsweg Ransdorp 31
Dag en tijd maandag 14.45 tot 15.30 uur.
Kosten € 3,= per maand
Als u verzekerd bent bij AGIS en een aanvullende verzekering heeft, komt u in aanmerking voor vergoeding. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering vergoedt AGIS € 50, € 75 of € 100.
De meeste andere ziektekostenverzekeraars vergoeden ook onze cursussen. Raadpleeg uw polis.
Informatie werkdagen van 9.00–17.00 uur
tel 8861070 www.mbvo-amsterdam.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Kerstmarkt Holysloot

Op donderdag 11 december wordt er een gezellige kerstmarkt georganiseerd in het Wijkgebouw in Holysloot.
‘s Middags van 2uur tot 5 uur
‘s Avonds van 7 uur tot 9 uur

Wat is er te zien en te koop. Heel veel kerststukken,kransen, cadeautjes speciaal voor kinderen, gebreide werksokken,kerstkaarten,kralenwerk enz. Wij willen u hierbij van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen. De koffie en thee is aanwezig. Noteert u deze datum in uw agenda of op de kalender? Wij hopen u te ontmoeten op 11 dec.

Met vriendelijke groet,
Nel John en Krijnie Heerding

Terug naar de inhoudsopgave


Concert Madrigaal 30 november 2008

Vrouwenkamerkoor Madrigaal (www.madrigaal.nl) zingt ditmaal uitsluitend a capella madrigalen uit alle windstreken. Van componisten als Clemens non Pappa, Wilbye, Monteverdi, Bremer en anderen. Zij beschrijven en bezingen de liefde en de natuur, de liefde in de natuur en de liefde voor de natuur zoals dat alleen in madrigalen kan! De dirigent is Peter Rigter.
Tamara Weessies, lid van het blokfluitensemble Redrosefour, speelt tussendoor oude muziek op de blokfluit. (www.redrosefour.nl)
Aanvang om 15.00 uur, de kerk is vanaf 14.30 open
Locatie de Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76. Komend van de
kant van Schellingwoude :bij Hotel Cafe de Oude Taveerne linksaf.
Vrij parkeren alleen op het parkeerterrein bij de sportvelden, direct naast de kerk.

Kaarten zijn verkrijgbaar a € 6,- p.p.
- via de website www.madrigaal.nl
- door overmaking van €6,- op rekeningnummer 4787862 onder vermelding van ” concert 30 november” , uw naam en uw emailadres: e-ticket volgt
- telefonisch bij voorzitter Lenie Swart 020 6312265 of 06-42733313;
- telefonisch bij penningmeester L. Buijsman 06-42013503 of secretaris A. van der Bas 06-12536395;
- indien nog mogelijk aan de kerk.
In de pauze en na het concert is er gelegenheid om in het prachtige kerkje van Durgerdam een drankje te kopen. Madrigaal zorgt voor een borrelhapje.

Terug naar de inhoudsopgave


Kerstmarkt 2008 Schellingwoude

In de stal van boerderij Zeldenrust Wijkergouw 3 Schellingwoude houden wij voor de 7de keer op zaterdag 13 december 2008 een kerstmarkt. Met handgemaakte woonaccessoires, kerstcadeaus, kransen, kaarten sieraden.
In het kerstcafe staan de koffie, glühwein, chocomel en zelfgebakken taarten weer voor u klaar.

Openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur. Tot ziens,
Marie, Alie, Mary, Yolanda, Ina, Liske, Dicky, Ina, Carry en Janna.

Terug naar de inhoudsopgave


Kerstklaverjassen bij HBOK

Donderdagavond 18 december a.s. kunt u klaverjassen bij Voetbalvereniging HBOK. Ook is er een tombola met mooie prijzen.
Het begint om 20.00 in het clubhuis , Termietergouw 8 in Zunderdorp
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50
U bent van harte welkom

Terug naar de inhoudsopgave


Kerst in de Dorpskerk Durgerdam

Bij deze willen we iedereen bedanken die op 8 november op de kledingbeurs aanwezig zijn geweest en hebben geholpen. De opbrengst was weer groots. En we willen het daarom zaterdags voortzetten.
De volgende kledingbeurs is op 28 maart 2009.

Het hele jaar verzamelen we kleding in bij peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes van 9.00 uur t/m 12.00 uur. Zet het in de agenda.
Bedankt namens Linda Verhoef en Hilda van Zanten

Terug naar de inhoudsopgave