't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Februari 2008


Kopij voor Maart uiterlijk donderdag 28 Februari om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Dorpsraad Zunderdorp

Op 13 november 2007 is er een openbare vergadering in het Jeugdgebouw gehouden.
De volgende onderwerpen zijn behandeld:

Na het officiële gedeelte van de avond is er door Dennis Gebbink (oprichter) van Only Friends een presentatie te geven over het project. Hij verteld over hoe het idee ontstaan is en hoe dit zich heeft ontwikkeld. Op het sportterrein bij De Weren komt een groot sportcentrum voor kinderen met een beperking. Voor deze kinderen wordt daar de mogelijkheid gecreëerd om verschillende sporten te beoefenen, zoals voetbal, zwemmen, fitness, handbal en basketbal. Met informatie is te vinden op: www.onlyfriends.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Oranjevereniging Zunderdorp

De Oranjevereniging Zunderdorp nodigt zijn leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 14 februari om 20.30 uur in het Jeugdgebouw te Zunderdorp. Zoals ieder jaar wordt het feest-programma voor het komende jaar besproken, dus heeft u ideeën of suggesties dan bent u van harte welkom. Uiteraard kunt u ook altijd terecht op onze site: www.oranjeverenigingzunderdorp.nl

Het Bestuur.

Terug naar de inhoudsopgave


IJsclub Schellingwoude
zoekt medewerkers en bestuursleden

Wij zijn een natuurijsclub en organiseren:

De ijsclub bestaat dit jaar 115 jaar en heeft 8 bestuursleden. Na de korte vorstperiode voor de kerst is gebleken, dat er behoefte is aan jonge medewerkers die de schaatssport een warm hart toe dragen. We zijn aangesloten bij de K.N.S.B.en maken deel uit van het district Waterland- Oost. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de ijsbaan in het Buiten IJ in het nieuwe Bestemmingsplan is opgenomen. Het havenfront blijft open en er zullen geen nieuwe steigers bijgebouwd worden. Zodra het mogelijk is, kan voor ons dorp een ijsbaan gemaakt worden. Heeft u interesse neem dan even contact op met voorzitter van de ijsclub Schellingwoude:
G.Takken, Schellingwouderdijk 295. Tel: 4904477 Email: gerard.takken@hetnet.nl

Terug naar de inhoudsopgave


BEJAARDENHOEK
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51
tel.: 020-7510610

Oude Vrienden

Wat verreisd en een beetje ziek teruggekomen van vacantie op de Canarische Eilanden, blijkt niet meer de veerkracht aanwezig 'even' een column voor mijn medebejaarden op te hoesten. Heerlijk in de zon zittend had ik wel een nuttig onderwerp hiervoor bedacht, de relatie tussen huisarts en bejaarde. Dit verhaaltje had ik in concept willen doornemen met een oude vriend-huisarts, zodat ik van zijn rijke ervaring kon profiteren. Helaas, deze vriend van meer dan vijftig jaar terug, is dezer dagen overleden. Hij was de derde en op één na de laatste oude vriend in Nederland, die binnen een half jaar heen ging. Gelukkig rest me nog wel enkele oude vriendinnen in ons land. Zulke oude trouwe vriendschappen doe je meestal op in je school en studie-tijd. Ik ben maar import in Landelijk Noord, waardoor veel van mijn oude vrienden over de wereld verspreid leven. Kortom, koester je oude vrienden, voor je het weet zijn ze er niet meer! Eenmaal bejaard ben je minder mobiel, waardoor het een groot voordeel is nog in je geboortedorp of -streek te wonen en je je oude vriendschap eenvoudig kunt onderhouden. Om me heen ziend stel ik wel vast, dat zulke oude vriendschappen last krijgen van slijtage en daardoor verliezen aan diepgang en genegenheid voor de betrokkenen. Met het wegebben van deze oude vriendschappen, gaan de familiebanden weer een meer belangrijke rol spelen, evenals een echtgenoot of partner.. Het hebben van een aantal vertrouwelingen voldoet blijkbaar aan een blijvende behoefte. De rol van kinderen verandert ook met de jaren en verschuift van dat van een gezagsrelatie naar dat van vertrouweling.

De rol van vrienden, familie en andere vertrouwelingen is een nauwelijks ontgonnen gebied door sociologen. Een belangrijke bron in deze is de Griekse filosoof Aristoteles, die hier 2300 jaar geleden een prima verhandeling over schreef. Deze geniale bron is wel oud maar nimmer verouderd. We leven in een wereld waarin het onafhankelijke individu een steeds belangrijkere rol is gaan spelen. Het begrip 'sociale netwerk' is daarbij een veel gebruikt begrip geworden. De 80-plussers spelen daarbij een aparte rol, waar de kerkgemeenschap en Doras op inspelen en tenslotte het "Zwaantje" met deze column. Zo bijten we uiteindelijk in onze eigen staart om van onszelf te ontdekken dat we er nog zijn. Dus uiteidelijk toch iets nieuws om de teloorgang van oude vrienden te helpen compenseren.

Ernst Holtrop

Terug naar de inhoudsopgave


Tweedehand kledingbeurs

Wordt gehouden op vrijdag 28maart 2008, In het Dorpshuis te Holysloot. Van 9:00 uur tot 12:00 uur, Met een geheel nieuwe collectie. Als u kleding over heeft, kunt u het inleveren bij:

We hebben de koffie weer klaar staan.

Terug naar de inhoudsopgave


Natuurwerkdag Kinselmeer

Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht zondag 10 februari in samenwerking met Staatsbosbeheer Let op: In 2008 hebben we een aantal zaken anders geregeld. Lees daarom deze uitnodiging goed door.

Verzamelen: om 09.00uur in de kantine van vereniging Kinselmeerzicht. Uitdammerdijk 18 te Amsterdam. Wij zorgen voor koffie/thee.
Werk: Om 09.30 vertrekken we naar de werkplek en zullen daar tot ca.13.309 uur doorwerken. Neem evt. zelf een tussendoortje mee!
Soep: Om 13.30 uur sluiten we de dag af in de kantine van ‘Kinselmeerzicht’ met soep en brood.
Kleding: De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan waterdichte laarzen.
Agenda: zondag 10 en zondag 24 februari. Zondag 16 maart(optie), Zaterdag 1 november (landelijke natuurwerkdag) De overige data van natuurwerkdagen in het najaar volgen nog.
Excursie: juni, details volgen.
Aanmelden en informatie:
Arja Broere 020-6244195 06-16438004
arja.b@planet.nl
Met vriendelijke groet, namens de natuurwerkgroep Kinselmeerzicht.

Terug naar de inhoudsopgave


Carnival na Carneval

Op zondag 17 februari geeft Vrouwenkoor Het Breedkoor uit Amsterdam-Noord een uitvoering in de Dorpskerk te Durgerdam. Onder leiding van Rita Reijmers met pianobegeleiding van Willy Ringeling zingt het koor Carnival en andere beestenliederen. Carnival is een bewerking van Saint-Saëns's Carnval des Animeaux. Het arrangement is van Gwyn Arch en de tekst van Jeremy Browne. Het concert begint om 15.00 uur. De kerk is open om 14.30 uur. De toegangspijs bedraagt € 8.-- inclusief een drankje. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Kaarten zijn te bestellen:
Petra van der Heijden: 020 - 6815463 of per e-mail: heijden.1@hccnet.nl.

Meer informatie over het Breedkoor:
Annemiek Maas: 020 - 6369504 of per e-mail: g.a.m.maas@hccnet.nl

Terug naar de inhoudsopgave