't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Januari 2008


Kopij voor Februari uiterlijk donderdag 31 Januari om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Plenaire vergadering CDR
op 19 januari in kerk van Schellingwoude aanvang
15.00 uur

De leden van de Centrale Dorpenraad zullen de vergaderstukken uiterlijk 11 januari ontvangen.

Terug naar de inhoudsopgave


Verkiezingen Dorpsraad Schellingwoude

De Dorpsraad Schellingwoude zoekt nieuwe leden! Op 31 januari 2008 zijn er verkiezingen. Woont U in Schellingwoude en voelt U zich betrokken bij het dorp en de omgeving? Stelt U dan kandidaat.

De Dorpsraad is een groep enthousiaste dorpelingen. Wij zoeken mensen die zich een aantal jaren belangeloos willen inzetten voor het algemeen belang van het dorp. De Dorpsraad houdt zich bijvoorbeeld bezig met de leefbaarheid, veiligheid, milieu en welstand. Daartoe schrijven wij discussiestukken, in het verleden bijvoorbeeld over het verkeer, het waterfront en het nieuwe bestemmingsplan. Wij proberen deze onderwerpen onder de aandacht van de bewoners te brengen door algemene vergaderingen en soms enquêtes. Zonodig spreken wij in op raadsvergaderingen van het stadsdeel. De Dorpsraad bevordert ook sociale en culturele evenementen, zoals een jaarlijkse discussieavond en, samen met de andere verengingen uit ons dorp, de traditionele nieuwjaarsreceptie.

De Dorpsraad vergadert ongeveer één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar; om praktische redenen moeten belangstellenden zich wel van te voren aanmelden. De notulen staan op de website. In de zomer hebben we zo’n twee maanden reces. Er is levendig mailverkeer en soms moeten de leden een avond naar het stadsdeel, bijvoorbeeld om in te spreken.

De Dorpsraad is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord (CDR). De formele werkwijze van de Dorpsraad ligt vast in de statuten van de CDR. Via de CDR is de Dorpsraad betrokken bij de besluitvorming van Stadsdeel Amsterdam Noord over belangrijke zaken in het dorp. De Dorpsraad behartigt geen persoonlijke belangen en is geen actiegroep. Interesse? Kijk op www.schellingwoude.org of spreek één van de huidige dorpsraadleden aan.

Kandidaatstellen? Dat kan vóór 31 december 2007, door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij de secretaris:
Barry Zieren, Schellingwouderdijk 233.
De ‘kiescommissie’ neemt dan spoedig contact met u op.
Naam: ...........
Adres: ...........
Telefoon: ...........
Wil zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van de Dorpsraad Schellingwoude op 31 januari 2008.

Toelichting verkiezingen Dorpsraad Schellingwoude
De Dorpsraad Schellingwoude bestaat uit zeven leden. Dorpsraadleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Verkiezingen vinden in de even jaren plaats, waarbij afwisselend drie en vier leden aftreden.
In de zomer van 2007 is helaas een onwerkbare situatie ontstaan in de Dorpsraad. Van de zes actieve leden hebben er vijf het vertrouwen in het zesde lid opgezegd. Aan het betreffende lid, Tineke Veltman, is gevraagd om haar zetel op te geven, maar hiertoe was zij niet bereid. Ook een bemiddelingsgesprek onder leiding van de CDR had geen resultaat. De Dorpsraad is daarmee in feite demissionair geworden. Dat betekent dat er zeven vacatures zijn!


Per 31 januari 2008 treden statutair af:
De overige leden treden tussentijds af: De leden zullen zich persoonlijk beraden op de vraag of zij zich kandidaat stellen voor een nieuwe periode. Doorgaan in de bestaande samenstelling is voor de meeste leden geen optie. De demissionaire Dorpsraad zal tot 31 januari 2008 actief blijven om de lopende zaken te behartigen en de verkiezingen voor te bereiden.

Terug naar de inhoudsopgave


De nieuwe dorpsraad Durgerdam stelt zich aan u voor

Vanaf 20 januari zal een nieuw team het estafette stokje van de huidige Dorpsraad overnemen. De nieuwe Dorpsraad bestaat vooralsnog uit 4 leden en zoals reeds eerder is aangekondigd is er nog ruimte voor een aantal kandidaten. Ondanks dat de termijn van aanmelding verstreken is willen wij toch een oproep doen aan onze mede Durgerdammers om zich kandidaat te stellen. Mocht u de spirit hebben zich in te zetten voor ons dorp neem dan even contact op met een van onderstaande leden. De nieuwe Dorpsraad stelt zich als volgt aan u voor:

Marieke Slinkert Durgerdammerdijk 71
Mijn naam is Marieke en ik ben 36 jaar oud. Ik werk als regisseur en programmamaker aan films, televisieseries en bedrijfsfilms. Daarnaast produceer en regisseer ik ook korte films en documentaires voor verschillende organisaties o.a. Unicef, Hivos en Mama Cash. Ik woon nu bijna 2 jaar samen met Wilfred in Durgerdam en heb door het organiseren van verschillende avonden voor ‘de Geesten van Durgerdam’ het dorp en de bewoners al beter leren kennen. Maar mijn nieuwsgierigheid is nog lang niet bevredigd en daarom wil ik me graag gaan inzetten voor het dorp door me aan te melden voor de dorpsraad. Ik hoop dat ik door mijn bijdrage voor de dorpsraad een stem kan zijn voor alle bewoners van Durgerdam. Omdat de dorpsraad nog niet helemaal compleet is zou ik hierbij ook graag een oproep willen doen speciaal ook voor geïnteresseerde vrouwen in Durgerdam om zich aan te melden voor de dorpsraad.

Marc Kraijo Durgerdammerdijk 148
Durgerdam: een oase van rust, met weidse uitzichten over het Buiten IJ en de polder en dat op fietsafstand van hartje Amsterdam. Dat sprak ons ruim een jaar geleden enorm aan, toen we hier kwamen wonen. Ik wil persoonlijk een bijdrage leveren aan het behoud van het unieke landelijke karakter van dit gebied. Daarom stel ik mij kandidaat voor de Dorpsraad Durgerdam. Mijn naam is Marc Kraijo (32 jaar). Ik woon op 148, samen met Erik en een driepotige poes. Na een afgeronde studie Lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit van Delft, ben ik via de KLM in de financiële wereld beland. Ik werk sinds 1 jaar bij de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam in de Stopera als financieel adviseur. In een vorige baan bij Spaarbeleg, een dochterbedrijf van AEGON, ben ik jarenlang voorzitter van de ondernemingsraad geweest; op die manier weet ik wat belangenbehartiging inhoudt. Mijn ervaring en gedrevenheid zet ik graag in om ervoor te zorgen dat Durgerdam die oase in de natuur blijft, waar we ook de komende jaren met plezier kunnen wonen. Durgerdam is een dorp in de stad om zuinig op te zijn.

Leon Verraes Durgerdammerdijk 122
Mijn naam is Leon Verraes en ik woon sinds 2001 samen met Inge en de grote hond Dobber in het mooie Durgerdam. Als geboren en getogen Amsterdammer (Nieuw West) had ik echter nog nooit van Durgerdam gehoord tot enkele maanden voor dat we dit huis kochten. Maar Osdorp ligt ook helemaal aan de andere kant van Amsterdam. En wat een prachtig dorp heb ik gemist al die jaren! Na mijn opleiding aan de HES ben ik de Telecom en IT ingerold en ben nu als interim consultant af en toe in te huren. Waarom mijn deelname in de dorpsraad? Omdat Durgerdam elke dag wordt bezocht door vele mensen, bedrijven en instanties. En iedereen wil er iets, er eten en/of drinken, er werken, er alleen maar doorheen rijden, er foto's of films opnemen, er aanleggen, er iets ophalen of juist bezorgen, er toezicht houden, er fietsen, er bouwen, er hardlopen, er schilderen, er op bezoek gaan of er alleen maar van genieten. En ik wil de komende tijd voor de belangen van de mensen die hier wonen opkomen tegen alle gasten van ons Durgerdam om ervoor te zorgen dat het leuk en gezellig blijft voor iedereen!

Henk Smit Durgerdammerdijk 117
Ik woon samen met mijn vrouw Nel sinds maart 1977 op de Durgerdammerdijk. Ik stel mij verkiesbaar voor de dorpsraad Durgerdam omdat ik als bewoner wil meedenken over hoe wij de leefbaarheid en het karakter van ons bijzondere dorp kunnen behouden. Met name de openbare orde en de veiligheid liggen mij na aan het hart. Hierbij valt te denken aan de huidige verkeerssituatie in ons dorp, parkeren, snelheid, en het zware verkeer. De gemiddelde leeftijd in Durgerdam begint, mede door de aanwezigheid van meer kinderen, te dalen en juist voor deze kwetsbare groep is een veilig dorp van levensbelang. De druk op ons dorp vanuit Amsterdam wordt elk jaar groter, toenemend toerisme, meer boten in de jachthavens en de daarmee gepaard gaande parkeerdruk neemt toe en een goede handhaving is voor ons dorp uiterst belangrijk. Ons dorp wordt steeds vaker als sluiproute gebruikt voor zowel woon/werkverkeer alsmede door zwaar vrachtverkeer, ook hiervoor zijn adequate maatregelen noodzakelijk. Kortom er is in ons mooie dorp veel werk te verzetten. Samen met een goed team in onze nieuwe dorpsraad wil ik graag de weg die door de huidige dorpsraad is ingeslagen voortzetten en samen te werken aan een veilig Durgerdam en een fijne plaats om te wonen. Ik heb dit jaar al een paar maanden als tijdelijke deelnemer in onze dorpsraad mogen meepraten en weet dus waar ik aan begin als ik zeg dat ik mij graag wil inzetten voor Durgerdam en onze Durgerdammers.

Terug naar de inhoudsopgave


Dorpsvergadering Holysloot

De jaarlijkse dorpsvergadering, waarin de dorpsraad verantwoording aflegt over het jaar 2007 zal worden gehouden op: dinsdag 29 januari 2008 in het Wijkgebouw van Holysloot om 20.00 uur

Op de agenda staan ook tussentijdse verkiezingen: Kees Dekker gaat Holysloot verlaten en Paul Leijgraaff kan werk en dorpsraad niet meer combineren. Wij doen een dringend beroep op alle inwoners van Holysloot om zich kandidaat te stellen voor de dorpsraad, zodat wij ook echt iets te kiezen hebben. De dorpsraad heeft met name behoefte aan leden die zich van oudsher Holysloter of Waterlander (kunnen) noemen.

Terug naar de inhoudsopgave


Nieuwjaarsreceptie Schellingwoude

De Dorpsraad, de IJsclub, de Oranje Vereniging en het Dorpscafe Schellingwoude wensen u een goed 2008 en nodigen u uit voor de Nieuwjaarsborrel 2008 op: zondagmiddag 13 Januari 2008 van 16:00 tot 18:00 in het Kerkje van Schellingwoude.

Terug naar de inhoudsopgave


Succes en geluk

Filisoof Bas Haring
De Witte Kerk Holysloot zondag 20 Januari 15.00 uur

Succes op het werk, in het leven… het kan haast niet anders of u wilt dat bereiken. Maar waarom eigenlijk? Zitten we zelf aan het stuur bij het nastreven van onze dromen, of zijn we het slachtoffer van ‘iets in ons hoofd’? Hoe goed is succes eigenlijk voor een mens? Over die vragen komt de Ransdorper filosoof Bas Haring (1968), bekend van zijn boeken, columns en televisieprogramma’s, spreken op 20 januari in de Witte Kerk in Holysloot.
Na bijna twee jaar concerten op de zondagmiddag en exposities van beeldende kunst in de zomer georganiseerd te hebben, wil ‘ Kunst in de kerk’ ook eens een andere vorm van kunst promoten. De lezing van Bas Haring is daartoe een eerste aanzet.
Bas Haring promoveerde in 1997 in de Kunstmatige Intelligentie en momenteel is hij hoogleraar ‘Publiek begrip van wetenschap’aan de Universiteit van Leiden.Hij schreef boeken over de evolutietheorie en over het brein, het bewustzijn en denkende machines. Zijn laatste boek is: ’Voor een echt succesvol leven’.Elke veertien dagen kunt u zijn vaste column lezen in De Volkskrant. In het RVU-televisieprogramma ‘Haring’ gaat hij op zoek naar antwoorden op alledaagse vragen met filosofische raakvlakken.
Op 20 januari gaat het vooral over zijn laatste boek. Na zijn verhaal is er veel ruimte voor een ongetwijfeld levendige discussie die stof tot nadenken voor u zal opleveren! Als u een of meer van Harings boeken bezit, dan kunt u die in de pauze door hem laten signeren.
Wij hopen u op 20 januari in Het Witte kerkje te zien bij de lezing van Bas Haring! We beginnen om 15.00 uur. Entree is 5 euro inclusief koffie of thee in de pauze.

Terug naar de inhoudsopgave


DRC kantine door brand verwoest

Zoals elk jaar zouden vele Durgerdammers elkaar nieuwjaarsnacht om half een op een gezellig feest gelukkig nieuwjaar wensen, en heel vrolijk gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden. Het ging heel anders: om elf uur van de oudejaarsnacht groeide een vuurtje aan de buitengevel van DRC tot het uiteindelijk van overal in het dorp zichtbaar was omdat de hele kantine in lichterlaaie stond. De brandweer kwam snel maar had de kantine toen al niet kunnen redden, ook niet als de operatie vlotter was gegaan. Want het ging niet vlekkeloos, tot verontwaardiging van velen had de brandweer wel 20 minuten nodig om water te vinden. De ontgoocheling verliep bij iedereen anders en varieerde van ‘we zouden toch gezellig gaan feesten’ tot het verbijten van verdriet over het verlies van een plek waar enorm veel aandacht, tijd en liefde in is gestoken, en waar ook veel moois is beleefd. De kleedruimten lijken overigens alleen rook en roetschade te hebben. De verzekering van DRC zou in orde zijn, maar alles zal gerust niet vanzelf gaan. Iedereen die hulp kan geven wordt verzocht zich bij de gekende DRC-ers te melden om te horen wat er gedaan kan worden om snel weer een goede ruimte te hebben.

De volgende dag gingen gesprekken ook vaak over de brandveiligheid van de huizen in het dorp. Wat vingen we naast de verkoolde resten van de DRC-kantine zoal op. Pannendaken doen al veel goed maar met harde wind wil je hier geen uitslaande brand, anders gaat er toch misschien meer dan 1 huis. Een goede zaak is flink rookmelders te plaatsen (nieuw bouwbesluit: 1 in elke kamer!) want hoe eerder je erbij bent hoe veiliger het is. Een tuinslang vooral lekker aangekoppeld laten. Branddeken in een pakje aan de keukenmuur. En wil je een brandblusser neem dan een serieus model CO2 want poeder vernielt je huiskamer ook bij een piepvuurtje. Mooi zou zijn om per zoveel huizen een set van twee flinke CO2 blussers ergens buiten in een kast te hebben hangen. Naar aanleiding van deze brand willen we als dorpsraad met de brandweer overleggen en tot aanbevelingen komen die dit niveau van dorpspraat overstijgen.

Bejaardenhoek
Loket Zorg en Samenleven
De Breek, Volendammerweg 51
tel.: 020-7510610

Terug naar de inhoudsopgave


Buren

Hoezee, de zon is weer terug, de dagen lengen, het laatste kapje kerstbrood met nog een petieterig plukje spijs zit achter de kiezen. We hebben de duisternis en het gezwelg waarmee het jaar eindigt overleefd. Zo hebben we wat reserves opgebouwd om ons door de gure nattigheid en kou van de wintermaanden heen te helpen.
Met de zon komen ook de eerste stadse wandelaars en fietsers onze kant op. Dat zijn degenen die goed zijn geïntegreerd met de natuur en daardoor er vroegtijdig stilletjes extra van genieten door hier hun neus weer te laten zien. Vele dorpelingen moeten daar niets van hebben, al die stadse buren ,dat vreemde volk, vanwege hun auto's, poenpaarden noem ik ze, drukte van vaak hordes knallende motorfietsen over de oude zeedijk, die de rust verstoren.
Hoe meer de rustig wandelende en fietsende buren van onze omgeving genieten, de meer moeite ze zich zullen getroosten dat ons open wijdse landschap zo blijft en de beter wij beschermd worden tegen de oprukkende stad. Begroet daarom deze stadse buren alsof het dorpsgenoten zijn zodat ze zich in onze omgeving thuis voelen. Da's leuker en gezelliger voor ons en voor hen. Is het niet heerlijk om zo zonder enige moeite de 'vreemdeling' meer te doen genieten van onze dorpen, wijdse wateren en vergezichten door met onze vriendelijkheid iets positiefs aan hun leven bij te dragen, zonder dat wij daar echt iets voor te hoeven doen Behalve eventueel een schuilplaats bieden als het onverwacht gaat regenen?
Naast de stadse buren, hebben we ook de touristen van verre, die vooral op Durgerdam afkomen. In Amerika ontdekte ik eens dat dit dijkdorp voor een Amerikaan het meest Hollandse van alle hollandse dorpen is; met z'n vele kleine puntig gedakte huisjes boven op een dijk, knus bijeen. Voor hen bieden we net als Ransdorp een echte herberg, plus de nodige slaapgelegenheid biedende particulieren. Zo is het goed, voor meer vertier reize men maar door naar Volendam en Marken.
Een aardige Goede Voornemen voor het komende jaar. Vooral vriendelijk zijn voor lopende en fietsende stadse buren en verre touristen.
Tot slot beste lezer, een gelukkig en gezond nieuw jaar gewenst. Vooral de bejaarde; blijf volhouden en bestrijd actief met dagelijkse gymnastiek en beweging. de aftakeling. Behoud en benut aldus zoveel mogelijk van de kwaliteit van het leven. Verglijd niet rustig in de zoete nacht. Vecht, vecht tegen sterven van het licht.

Ernst Holtrop

Terug naar de inhoudsopgave


Loopgroep Holysloot

Een goede start van het nieuwe jaar met een gratis proefles hardlopen op dinsdagavond 8 of 15 januari bij Loopgroep Holysloot. Heeft u ook het goede voornemen om in 2008 meer te gaan bewegen en wilt u de extra kilo’s van de feestmaand er weer snel afhebben, dan kunt u op dinsdagavond 8 of 15 januari gratis en geheel vrijblijvend deelnemen aan de proefles hardlopen bij Loopgroep Holysloot. De proeflessen in januari zijn bedoeld voor de licht-gevorderde en gevorderde loper. Tijdens de trainingen komen aan de orde: warming up, coördinatie, looptechniek, uitbouw van het uithoudingsvermogen en de cooling down, maar worden ook onderwerpen behandeld als blessurepreventie, schoeisel, kleding, voeding, etc.
De proeflessen starten op dinsdagavond 8 en 15 januari om 19.00 uur vanaf het schoolgebouwtje in Holysloot en duren ca. 5 kwartier, waarna gezamenlijk thee wordt gedronken. De trainingen worden verzorgd door bij de Nederlandse Atletiekunie opgeleide trainers van DARC+ (Dutch Amsterdam Running Coaches). Er wordt getraind in de prachtige omgeving van Holysloot. Na de vrijblijvende proefles kan men zich aanmelden voor de Loopgroep. De contributie bedraagt euro 70 per kwartaal, incl. thee en koekjes na afloop.
In maart zal evenals in 2007 weer een beginnersgroep van start gaan. Ook hiervoor kunt u zich reeds aanmelden. Plezier in het hardlopen staat voorop en dat gaat nu eenmaal gemakkelijker en leuker als je het samen doet!

Informatie / Aanmelding:
j.olthuis2@kpnplanet.nl (DARC+) of 06 - 51 15 78 96 marijkesplinter@holysloot.nl of 020 - 490 4772

Terug naar de inhoudsopgave


Oproep Durgerdamse Muziekmiddag

Op zondag 30 maart 2007 om 15.00 uur zal in de kerk van Durgerdam weer de jaarlijkse Durgerdamse Muziekmiddag plaats vinden. Durgerdamse Muziekmiddag? Misschien is Waterlandse muziekmiddag een betere naam! Want de deelnemers van deze middag komen gewoonlijk uit alle Waterlandse dorpen. We willen weer graag een afwisselend programma neer zetten waarin jong en oud meedoet. De muziekmiddag staat open voor een ieder die op muziekgebied iets wil brengen voor publiek.De muziekmiddag is een activiteiten van de zanggroep Durgerdam. Misschien daarom wordt er op deze middagen altijd veel gezongen. We nodigen uitdrukkelijk ook mensen uit die een instrument bespelen. In kleine of grotere ensembles,of als solist. Alles is op muziekgebied mogelijk: klassiek, jazz, populair, modern enz. Dus, hoewel we nog een paar maanden te gaan hebben: spreek af met de buurman of buurvrouw, haal je instrumenten uit de kast, pak dat zangstuk er nog eens bij en geef je op voor de Muziekmiddag.
De organisatie is in handen van:

Terug naar de inhoudsopgave


Zangsessie olv Elly Machtel

Elke derde zondag van de maand organiseer en presenteer ik een zangsessie voor zowel beginners als gevorderden in de Oude Taveerne in Durgerdam.
Begeleid door een professionele pianist en contrabassist zing je ongerepeteerd (dus neem akkoorden mee) je lied voor medezangers en hun publiek.
Datum: 20 jan, 17 febr,16 mrt 20 apr en 18 mei
Tijd: van 14.30 tot 17.30
Entree: gratis

Terug naar de inhoudsopgave