't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Juni 2008


Kopij voor september uiterlijk donderdag 28 augustus om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Werkzaamheden Waterlandse Zeedijk

Vanaf maandag 26 mei 2008 zijn het Stadsdeel Amsterdam-Noord en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gestart met het vervangen van het huidige tegelpad op de dijk tussen Durgerdam en Schellingwoude. Vanaf deze zomer lopen de wandelaars over een nieuw kleischelpenpad. Het werk is eind juli klaar. Bij slecht weer kan niet worden gewerkt.
Werkzaamheden
Het werk start op de Schellingwouderdijk (tegenover huisnummer 325) en eindigt op de Durgerdammerdijk (tegenover huisnummer 31). Eerst wordt het tegelpad verwijderd. Daarna legt het stadsdeel het kleischelpenpad aan.
Bereikbaarheid
De woonboten en de weg onderaan de dijk blijven tijdens het werk bereikbaar. Wel rijden regelmatig vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materiaal. Het pad op de dijk ligt in delen open.
Let op
Om het werk mogelijk te maken verzoekt het stadsdeel u vriendelijk de dijk vrij te maken en uw eventueel aanwezige spullen te verwijderen.
Natuurproject IJ tot Gouw
De aanleg van het nieuwe pad maakt onderdeel uit van het natuurproject Van IJ tot Gouw. En is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Laag Holland, de Provincie Noord-Holland en het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer (NOF-IJ).
Meer informatie
Heeft u vragen over het werk, bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur met de projectleider van het stadsdeel

Mailen kan ook:
c.cusell@noord.amsterdam.nl of w.burgers@noord.amsterdam.nl.

Heeft u vragen over de dijk, bel dan met de heer S. Dekker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op nummer 0299 663 000.

Rayonmanager van de sector Stadsdeelwerken en Sport
Rayon Oost & Landelijk Noord

Mw C.J.M. Bakker

Terug naar de inhoudsopgave


Huisartsenpraktijk Schellingwoude groeit door

Op 30 mei is de officiële eerste steenlegging gedaan voor de nieuwe aanbouw aan de bestaande huisartsenpraktijk in Schellingwoude. De kinderen van huisartsenechtpaar Maria Duijn en Ed Simons verrichtten de officiële handeling en plaatsten de gedenksteen in de gevel van het pand.
In het nieuwe gebouw wordt een zogenaamde ‘GOED’ gerealiseerd, dat wil zeggen ‘gezondheid onder één dak’. In het nieuwe samen-werkingsverband komt de fysiotherapiepraktijk van Jörnann Jonkhoff in huis. Met twee behandelruimtes en een grote oefenzaal van 80m2 kan er op individuele basis en in groepsverband therapie en oefentherapie worden gegeven. Tevens komt er de mogelijkheid van vrije fitness. De opening van de nieuwbouw zal medio september plaatsvinden.

Terug naar de inhoudsopgave


Familiedag op zorgboerderij Ons Verlangen
zaterdag 7 juni

Van 10.00-13.00 uur zijn partners, familie, vrienden, kennissen en begeleiders van onze werknemers en verder iedereen die geïnteresseerd is, van harte welkom op onze familiedag.
Op deze dag verzorgen wij rondleidingen en kunt u kennismaken met het werk op zorgboerderij “Ons verlangen”. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!

Zorgboerderij ‘Ons verlangen’
Broekergouw 5, 1027 AH Zunderdorp – Amsterdam
Contact: Suzanne Kat-Disseldorp
Tel. 06-23949017
suuzd@hotmail.com
www.zorgboeren.nl/zorgboerderij/?boerid=823

Terug naar de inhoudsopgave


Open dag op schapen/zorgboerderij De Dikhoeve
22 juni

Open dag op de biologische melkschapen en zuivel/zorgboerderij de Dikhoeve in Ransdorp.
Ook dit jaar doen we weer mee de open dagen bij de biologische boer en tuinder en zorgboerderij , als afsluiting van de week van het platteland georganiseerd door Biologica op 22juni a.s.
Imker Fero Hartzuiker uit Durgerdam komt ook weer om alles te vertellen over zijn hobby bijen houden.
Familie Kuiper, Dorpsweg Ransdorp 115, tel 020 490 4262

Terug naar de inhoudsopgave


Moestuinproject van de Goede Aarde

Ecologisch moestuinproject voor zingeving en herstel
Het project is bedoeld voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en mensen met een burnout. Voor deze doelgroep gaan we een ecologische moestuin, boomgaard, kruiden en bloementuin aanleggen. De deelnemers worden uitgenodigd op de tuin mee te komen werken om zo het gezonde in zichzelf weer op te bouwen en te versterken. Het verblijf op tuin is een vorm van dagbesteding. Voor het project zoeken wij in Landelijk Noord te koop of in langdurige pacht:
Een perceel van tussen de 0,5ha -1 ha. We hebben in ieder geval een schuur/verblijfsruimte en een kleine kas nodig of de mogelijkheid die op het perceel te kunnen plaatsen. De locatie is bij voorkeur met het openbaar vervoer bereikbaar.
Mocht u een locatie weten of ons in contact kunnen brengen met mensen/instellingen die een mogelijke locatie hebben wilt u dan contact opnemen met:
Moestuinproject Van de Goede Aarde
Contactpersoon: Margot Nieuwenhuis
vandegoedeaarde@chello.nl tel 020-6180889

Terug naar de inhoudsopgave


BEJAARDENHOEK
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51, tel.: 020-7510610

ZIEK

Je bent kerngezond en hebt nooit iets, maar bent wel bejaard. Ineens ben je hondsberoerd en kan bijna niets meer, kan zo gebeuren. Telefoonnummer opzoeken lukt dan mogelijk niet meer. Een mobieltje opstarten en bedienen zou ook mij in zo´n geval niet meer lukken. Heb je wel een telefoontoestel met een aantal keuzetoetsen waarmee je een aantal nummers automatisch kan bellen? Zitten daar de nummers van naaste buren en familie bij? Bij mij geen buren, ga ik nu wel doen!
Als het met ons als bejaarde eens lichamelijk goed mis gaat, beland je voor je het weet in een ziekenhuis. Vooral als er meer dan één zaak mankeert, heb je met meerdere medici te maken. Een afdelingsarts – vroeger de zaalarts –, één of meer specialisten en zo meer. Je gaat er dan van uit dat de totale eindveranwoordelijkheid, de zogenaamde “kettingaansprakelijkheid” goed is geregeld. Voorzover alles binnen de ziekenhuismuren blijft, is dat ook zo. Kom je daar buiten, voor revalidatie, physiotherapie en zo meer, ben je zelf veranwoordelijk. Ook als een specialist een bepaalde ingreep voorstelt en je zegt “ja”, dan is deze veranwoordelijkheid niet waterdicht geregeld.
Ons systeem van gezondheidszorg en minister Klink ( CDA ), gaan terecht uit van de “macht en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt”. Helaas is dit een verantwoordelijkheid en een macht die je zelf niet kan dragen. Daarvoor moet je als patiënt eerst zelf medicijnen gaan studeren, tenminste, dit op het betrokken deelgebied. Vergeet dat niet, al komt daar weinig van terecht, ondanks internet. Als je daarvoor denkt terug te vallen op je vertrouwde huisarts, zit je wel mis. Je mag daar niet van verwachten dat hij/zij over je schouder meekijkt of alles wel verantwoord is en naar wens gaat, zolang er een tekort is aan huisartsen. Hij/zij heeft tientallen patiënten die iets hebben en in de gaten moeten worden gehouden. Die is al lang stiekum blij, de patiënt die meer zorg nodig heeft dan je als huisarts normaal kan bieden, netjes te kunnen overdragen aan een vertrouwd ziekenhuis.
Zij die nog een partner in leven hebben zijn daarom goed af. Die komt hopelijk dagelijks op bezoek en waakt over je en vertegenwoordigt je bij gesprekken met medici. Vooral de hoogbejaarden onder ons, die daardoor geen partner meer hebben, waarvan kinderen wellicht ver weg wonen, zullen iets moeten regelen in eigen omgeving of verhuizen om te voorkomen in een niet te accepteren situatie terecht te komen. Zie mijn verhaal “De Allochtoon” april ´06.
Een derde voorzorg, vooral voor het geval je in een ziekenhuis voor meer dan een kleinigheid moet worden opgenomen, is een bloknote of schrift bij de hand hebben dat kan dienen als “logboek” voor het vastleggen van het gebeurde. Wij zijn inmiddels vreselijk vergeetachtig en onze partner of begeleider is waarschijnlijk niet veel beter. Na een paar dagen weet je al niet meer hoe alles begon, hoe de gemeten temperatuur, bloeddruk en andere waarden verliepen, wat de behandelende artsen vonden, wat ze medisch van plan zijn en zo meer. Alles netjes per dag op een gedateerde bladzijde noteren. Het ziekenhuis houdt ook wel het een en ander goed bij, maar veel daarvan is in medische geheimtaal en is voor ons onbruikbaar. Bovendien kan je er dan in het logboek bijzetten, of door je begeleider bij laten zetten, hoe je je voelde, wie je bezocht en andere persoonlijke zaken. Het is zo vooral van belang dat jij of je begeleider met de medici een beter gesprek kunnen aangaan. Een inmiddels overleden goede vriend en organisatieadviseur paste dit wat opvallende hulpmiddel toe. Hij kon toen duidelijk merken dat hij hierdoor een meer zorgvuldige behandeling kreeg van alle betrokken medici. Van belang is hierbij wel om van een gewoon bloknote of schrift gebruik te maken, waar je niet achteraf blaadjes kan tussenvoegen zodat dit geschrift als bewijs kan dienen als er klachten ontstaan.
Hopend dat dit dorre verhaal voor al mijn lezers alleen overbodige kost bevat wens ik allen een heerlijke zomer.

Ernst Holtrop 6/´08

Terug naar de inhoudsopgave


Ouderenreisje donderdag 11 september

Zeeland is dit jaar ons doel. Een provincie die voor ons geheel nieuw is. Het programma is nog niet helemaal ingevuld maar zeker is dat we een prachtige busreis hebben. Natuurlijk stoppen we in de ochtend voor koffie met gebak. We passeren de Haringvlietdam en via Goeree-Overflakkee rijden we via Burgh-Haamstede over de stormvloedkering naar Noord Beveland.
Na de lunch gaan we naar Middelburg waar we de weekmarkt bezoeken.
Meer informatie over deze dag vindt u later in de folder met het inschrijvingsformulier die bij u bezorgd wordt de eerste week van juli.
De prijs voor deze dagtocht bedraagt 45 euro (koffie, lunch en diner inbegrepen).

De Ouderencommissie

Terug naar de inhoudsopgave


Waterland–Kerkenland 2008
13 Jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam

Voor het dertiende achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en Landelijk Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd. Dit jaar op: zaterdag 21 en zondag 22 juni en op zaterdag 28 en zondag 29 juni 2008.
Deze muzikale fietsroutes voeren de deelnemers langs bijzondere locaties waar ze op muzikale intermezzo’s worden getrakteerd.
Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot zeemanstheater en van folk tot belcanto. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag.
In het eerste weekend worden de dorpen Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot aangedaan. Ieder heel uur, te beginnen om 13.00 uur, zijn er concertjes. In Durgerdam op zaterdag in de muziektent. Het laatste optreden begint om 16.00 uur.
In het tweede weekend staan de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam op het programma.
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 5,00. Verkrijgbaar bij iedere deelnemende kerk.

De fietsroute is in totaal ongeveer 18 kilometer. De organisatie is in handen van de Commissie Kerk en Cultuur Waterland. Waterland is een fietsgebied bij uitstek. Zeven dorpen met een roemruchte geschiedenis hebben daar hun eigen karakter weten te behouden. De eeuwenoude kerktorens zijn nog altijd de oriëntatiepunten voor de fietser. Het is de achtertuin van Amsterdam met wegen waarop auto’s veelal verboden zijn. Voor fietsers een eldorado.
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij kerkelijke gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid om alle bezoekers te ontvangen voor een rondleiding, torenbeklimming, concert of tentoonstelling. De afstand tussen de kerken –tussen de drie en de vijf kilometer – maakt het heel goed om van kerk tot kerk te wandelen, fietsen of te rijden. Er staan in ieder geval tientallen vrijwilligers klaar tijdens deze fietsweekenden.
Voor WATERLAND – KERKENLAND laten de kerken zich van een zeer afwisselende kant kennen. Van klassiek tot zeemanstheater, van pop tot belcanto, van folk tot Jiddisch en van meezingers tot luisterliedjes. Elk uur in de middag concerteert een bonte variëteit aan groepen, ensembles, orkesten en bands. In totaal zijn er 64 optredens van 16 groepen. Elk concertje duurt 20 minuten, zodat de fietsers voldoende tijd hebben om naar de volgende kerk te fietsen. De formule is eenvoudig: Ieder kan beginnen bij een kerk naar keuze. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. Info:
Henk Breur, Termietergouw 5, 1027 AD Amsterdam / Zunderdorp
tel.: 020 – 6340727
kerkencultuurwaterland@orange.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Galerie De Opsteker

In de maand juni zijn er in de Dorpskerk Durgerdam 2 exposities.

De exposities in de Dorpskerk zijn geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur.
Inlichtingen: www.opsteker.nl tel 020-6386904

Terug naar de inhoudsopgave


Expositie schilderijen en aquarellen
van Panos Sarafopoulos

Na de kunstroute blijft de expositie nog enige weekenden open en wel op vrijdag- t/m zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur.
Deze weekenden zijn op:
13 t/m 15 juni, 20 t/m 22 juni 27 t/m 29 Juni.
Ook is het mogelijk om de expositie op andere dagen te bezoeken tot eind augustus, maar dan wel na telefonische afspraak.
Dorpsstraat 47, Holysloot tel: 020 490 4678. Kijk voor meer info op www.sarafopoulos.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Vooraankondiging tango-concert
7 september Holysloot

Op zondag 7 september om 15.00 uur zal er een tango-concert worden gegeven in de Witte Kerk te Holysloot. Onder begeleiding van gitarist Kay Sleking zal zangeres Maria Jose Ortiz uiterst prettig in het gehoor liggende melodieën over universele verlangens ten gehore brengen.

Wilt u alvast een voorproefje beluisteren dan kan dat op de website: www.tangomuziek.nl
De entree is € 5 (kinderen € 3.50) incl koffie of thee in de pauze.

Terug naar de inhoudsopgave


Zomerconcert Achthoekkoor in Dorpskerk Durgerdam

Op zaterdagavond 7 juni geeft het Achthoekkoor uit Amsterdam-Zeeburg een concert in de Dorpskerk in Durgerdam.
Het koor brengt liederen voor koor, vocale solisten en piano van Schubert, en de Liebesliederwalzer voor koor en vierhandig piano van Brahms. Een zomers programma onder leiding van Jurjen Vis (dirigent), met Lennie Kerkhof en Piet Hulsbos op piano.
Zaterdag 7 juni, 20.30 uur. Entree € 10,-, kinderen € 2,-.
Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76.

Terug naar de inhoudsopgave


Openlucht poëzie in het Noorderpark
7 en 8 juni

Amsterdam Wereldboekenstad tovert gedurende de zomermaanden stadsparken om in bloemrijke poëzieparken. Poëzie in het Park strijkt elk weekend in een ander park neer met optredens, ontmoetingen met dichters en amateurs, poëziewandelingen, gedichtenwedstrijden, poëzieworkshops, beeldende kunst en picknicks. Op 7 en 8 juni strijkt Poëzie in het Park neer in het Noorderpark.
Programma in het kort.
Op zaterdag 7 juni start het programma om 12.00 uur met een spannende wandeling en workshop voor kinderen. Dichter Monique Hagen zet de kinderen aan het schrijven. Later op de middag zingt het vijfentwintig koppig Weespertrekvaart Mannenkoor zeemansliederen en gedichten op muziek. Aan het begin van de avond vindt het souper 1001 Nacht plaats met verhalen en muziek van Sahand Sahebdivani, Anne van Delft e.a.
Zondagochtend 8 juni vroeg om 8.00 uur is er voor de liefhebber een poëziewandeling. Onderweg vinden er verrassende ontmoetingen plaats. Om 9.00 uur kan er ontbeten worden met Mustafa Stitou en Nancy Wiltink en om 11.30 uur geeft Jacques Brooijmans de workshop Dichten in het gras.
Om 14.00 uur geeft stadsdeelvoorzitter Rob Post met zijn parkgedicht de aftrap voor de Poëzieroute. Dertig bekende en onbekende dichters dragen, verspreid over het park, uit eigen werk voor.
Om 16.00 uur vindt de feestelijke afsluiting van het poëzieweekend plaats met Humus, de mooiste parkgedichten en dichter Thomas Möhlmann. Presentatie: Jos van Hest.
Het hele weekend borrelt Het orakel van Ricardo Huisman en hangt Madelief Brandsma Gedichten aan de wilgen.
Een jaar lang (van 23 april 2008 tot 22 april 2009) gonst de stad van verhalen en boeken. Opening zondag 1 juni in het Vondelpark Openluchttheater.Voor meer informatie en programma kijkt u op: www.amsterdamwereldboekenstad.nl.

Terug naar de inhoudsopgave


Neptunusdag
zondag 15 juni in Durgerdam

Spelletjes in, op en bij het water onder toeziend oog van Neptunus.
Van 13.00 tot 17.00 uur in bij de Muziektent in Durgerdam. Programma:
13.00 uur

14.00 uur 16.15 uur 17.00 uur Afsluiting
DEELNAME AAN DE NEPTUNUSDAG IS OP EIGEN RISICO. OUDERS DIENEN OP HUN EIGEN KINDEREN TE LETTEN IN EN BIJ HET WATER!!
Doe mee en meld je aan bij Stijntje Schreurs (ddd128) of via de mail: stijntje@xs4all.nl Vermeld je naam, leeftijd en zwemdiploma. We hopen jullie allemaal te zien op 15 juni in Durgerdam!
Lieke (DDD 96), Marc (DDD 148), Paul (DDD 198) en Stijntje (DDD 128).

De Neptunus 2008 organisatie

Terug naar de inhoudsopgave


Midzomerfeest
Latin Night in Schellingwoude

Zaterdag 21 juni is de IJ oever van Schellingwoude weer het toneel voor het jaarlijkse midzomerfeest. Dit keer is Latin het thema, dansen op salsa, tango en merengue. Zoals gebruikelijk op de IJ-oever achter de voetbalvelden (ingang t/o Schellingwouderdijk 139). We beginnen om 21:00 uur. Kom naar het warmbloedigste feest van Landelijk Noord!

Terug naar de inhoudsopgave


Piano(les) gezocht

Mijn naam is Martine en ik ben 14 jaar. Ik zoek iemand die mij piano kan leren spelen en noten leren lezen. Zelf heb ik geen piano.
Wie wil mij hierbij helpen ? Groeten van Martine Hoeve, Zunderdorp
020 634 2715 stadshoeve@xs4all.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Zilverklei workshop in Landelijk Noord

Maak zelf in één dag je eigen ring, hanger, broche of ander moois van kneedbaar zilver, tijdens een zilverklei workshop bij Atelier Dubbel2 in Durgerdam. Kom kijken naar voorbeelden tijdens de open atelierroute (Zaterdag 6 en Zondag 7 juni, routepunt 51, Durgerdammerdijk 87a).
Of bezoek www.dubbel2.com voor meer informatie en resultaten van mensen die al geweest zijn.
Bellen met: Inka 06-49714204

Terug naar de inhoudsopgave