't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
Maart 2008


Kopij voor April uiterlijk woensdag 2 April om 12.00 uur.
Digitaal als Word document mailen. Email c.dorpenraad@planet.nl
Zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.

Voor 't Zwaantjes archief Klik hier


Inhoudsopgave:
Werkzaamheden Schellingwouderdijk

Maandag 3 maart is het stadsdeel gestart met de eerste en tweede fase van de werkzaamheden aan de Schellingwouderdijk.
De eerste fase duurt tot 4 april. De tweede tot 9 mei.

Voor doorgaand verkeer is de dijk afgesloten. Borden geven een omleidingsroute aan.
Informatie
W Burgers, projectleider
tel 020-635 5944
www.noord.amsterdam.nl
onder Projecten > Wegen en Groen > Schellingwouderdijk.

Terug naar de inhoudsopgave


Budget Kunst & Cultuur 2008

Aanvragen voor dit budget kunnen worden ingediend tot 12 maart.
Belangstellenden kunnen de voorwaarden bij het kantoor van de CDR opvragen.

Terug naar de inhoudsopgave


Eigen Budget 2008

Aanvragen voor dit budget voor de openbare ruimte kunnen ingediend worden. Voor de voorwaarden zie:
www.centraledorpenraad.nl > De stichting > Eigen Budget, of bel het kantoor van de CDR.

Terug naar de inhoudsopgave


Dorpsraad Durgerdam

Sinds 19 Januari is de nieuwe dorpsraad Durgerdam gestart. Na een overdrachtsetentje met de oude raad zijn we een flink aan de slag gegaan. Erg leuk om op deze manier iets voor het dorp te kunnen doen. We hebben een taakverdeling gemaakt en een lijst met onderwerpen opgesteld waar we mee bezig gaan. Variërend van bekende onderwerpen zoals de omleiding van bus 30, de herinrichting van de speeltuin en het parkeerbeleid tot het oprichten van een eigen website, vervanging van de papier en glasbakken en de ontwikkeling van het vuurtoreneiland. Zodra de website er is komt deze lijst daar ook op te staan en kan erop gereageerd worden. De dorpsraad kan natuurlijk niet functioneren zonder medewerking van de dorpsgenoten.
Een tweetal onderwerpen waar we jullie hulp in ieder geval nu al bij nodig hebben, zijn:

  1. Neptunusfeest: Wie heeft er ideeën voor een neptunusfeest nieuwe stijl. Het afgelopen jaar is het dorpsfeest door diverse oorzaken niet doorgegaan. Dit vinden wij een gemis. Ons mooie dorp verdient ééns per jaar, naast natuurlijk koninginnedag en sinterklaas, een echt dorpsfeest. Alle ideeën zijn welkom.
  2. 2. De herinrichting van de speeltuin komt stapje voor stapje dichterbij. Met het stadsdeel zijn besprekingen aan de gang over de inrichting en planning. Er is afgesproken dat het stadsdeel een fors deel van de kosten voor haar rekening neemt maar dat er ook vanuit het dorp een bijdrage gedaan zal worden. De centrale dorpenraad heeft al een financiële bijdrage toegezegd maar dat is niet voldoende om de kosten te dekken. Kortom we hebben nog een fors bedrag nodig. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar het zal een paar duizend euro zijn. Kortom we zijn op zoek naar sponsors en donoren. Weet u nog iemand of bent u zelf iemand die hier wel wat in ziet, laat het dan zo spoedig mogelijk weten.

Graag horen we van je.
Het secretariaat is bereikbaar op 0647116355 of via mail: marc.kraijo@hotmail.com of op ddd 148.

Terug naar de inhoudsopgave


Oude wilg

In januari heeft iemand in Schellingwoude de gemeente en de milieu-politie gebeld vanwege het snoeien van een oude wilg. Ik zou het erg op prijs stellen als U dit plaatst.
Het is namelijk zo dat ik de boom helemaal niet wou kappen , maar snoeien. Mensen die hiervoor de gemeente gaan bellen hebben geen verstand van bomen. Met mijn biologische achtergrond weet ik wat ik doe, en als ik niet samen met mijn rechter buren alles uitvoerig had doorgenomen met officiële hoveniers.
Alles is in goed overleg gebeurd. Snoeien mag , daar heeft degene van wie de boom is geen kapvergunning voor nodig. Sterker nog de boom in kwestie is niet eens van mij, maar ik heb mee betaald in kosten om deze te snoeien, dit kost 500 euro . Als de boom niet voor de afgelopen storm gesnoeid zou zijn, dan zou de boom veel te zwaar zijn geweest , hij was al 20 cm gaan hellen en had het boothuis meegetrokken en mijn hek vernield en als deze zou vallen zou deze min 3 tuinen verwoesten.
Dus ik heb zoiets, denk eerst even na, bel aan als iemand een uitleg wil. Ik zal ook contact opnemen met de dorpsraad.
Mw. Waterman 06-54603302

Terug naar de inhoudsopgave


Suppoost Ransdorper Toren

In april gaat de Ransdorper Toren weer open voor bezoekers. Als je/u het leuk vindt om als gastvrouw/gastheer het publiek in de toren te ontvangen kun je dat aan ons laten weten.

De toren is geopend van 11.00-17.00 uur.
In april, mei, juni en sept op zaterdag en zondag. In juli en augustus dinsdag t/m zondag. De vrijwilligersvergoeding bedraagt € 25 per dag. Heb je belangstelling of wil je meer informatie reageer dan snel.

Wil Sartorius 020-4904556
Martha Kreiter 020- 4904605
Internet ransdorpertoren@xs4all.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Kledinginzameling Mensen in Nood

Op de hieronder vermelde dagen en tijden vindt in Ransdorp-Holysloot-Zunderdorp-Durgerdam en Schellingwoude de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken aanbieden bij de hieronder vermelde plaatsen.

Afgelopen jaar vierde Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haar 40-jarig bestaan! Wij zijn één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood.
Ook in 2008 gaat het grootste deel van de opbrengst naar een voedselzekerheidsprogramma in Oost-Congo. Enerzijds helpt onze lokale partnerorganisatie mensen die door oorlog een nieuw bestaan moeten opbouwen om zelf voedsel te genereren. Anderzijds wordt binnen dit programma de ondervoeding, met name bij kinderen, structureel aangepakt. Met circa 15 zakken kleding kan een ondervoed kind worden geholpen en ontvangt de familie een maand lang eten!
Daarnaast steunen we momenteel ook projecten dichter bij huis. Het project “Mode met een Missie” helpt dak- en thuisloze vrouwen in Nederland. Binnen dit project wordt met tweedehands kleding een eigen modelijn gecreëerd en op de markt gebracht. De vrouwen krijgen zo een zinvolle dagbesteding en hun gevoel voor eigenwaarde wordt gestimuleerd.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op:
www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060.

Terug naar de inhoudsopgave


BEJAARDENHOEK
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
De Breek, Volendammerweg 51
tel.: 020-7510610

Onze Huisarts

Wij bejaarden stammen nog uit een tijd dat de arts op een voetstuk stond, omgeven door enige magie. Inmiddels is de huisarts een professionele vakman/vrouw

geworden zoals zovele andere professionelen. Wij echter, zijn inmiddels oud en kwetsbaar, waardoor de goede relatie met de huisarts voor ons is veranderd van een baken in de verte naar een nabije wakende boei die we niet kunnen missen. Een goede reden om deze relatie eens kritisch te bezien, hoe we het beste van die diensten gebruik kunnen maken. Wij veranderen voor de huisarts eveneens. Van een blad in het patiëntendossier naar een bron van zorg, vooral rond onze toenemende vergeetachtigheid. Vergeten we niet met de regelmaat van de klok onze medicijnen in te nemen, de gymnastiek, en andere adviezen op te volgen? Naast ons gevoel van afhankelijkheid, willen we ook anderen niet lastig vallen met al onze toenemende kwaaltjes en beperkingen. We beseffen bovendien, niet meer op te kunnen tegen de claims van meer assertieve jongeren. We hebben dus moeite ons te poneren als consument van de gewaardeerde gezondheidszorg.

Dat willen we met verstand doen en niet met ieder pijntje - en er komen er steeds meer- onze huisarts lastig vallen. Is het in zo'n geval niet raadzaam om ten minste éénmaal per jaar je neus te laten zien, te vertellen hoe het gaat, je bloeddruk te laten meten en je bloed op essentieele punten te laten controleren? Hiervoor maken we dan een afspraak en misbruiken niet het inloopspreekuur. Om onze beschermer te kunnen benaderen met de zakelijkheid van de professioneel die hij/zij is, proberen wij ook efficiënt te zijn en steunen we ons falende geheugen met een geschreven lijst te sprake te brengen opgezoute likkebisjes. Als het niet allemaal likkebisjes zijn, wees met je echte probleem wel kort en bondig en draai niet om de essentie heen. Breng dit vooral niet als allerlaatste ter sprake, maar begin daar juist mee. Als het consult niet zo vlot loopt, suggereer dan een vervolgafspraak, zodat het spreekuur niet uitloopt.

Als je het als patiënt wat moeilijk met je huisarts kan vinden, besef dan dat dat meestal wederzijds is. Gelukkig werken de meeste artsen tegenwoordig in een groepspraktijk. Dan is het overschakelen naar een ander geen enkel probleem.

Onderschat ook de rol van de assistente niet, vooral als het gaat om doelmatigheid in de praktijk. Zij heeft daarvoor waarschijlijk een folder waarin is uigelegd hoe de praktijk is georganiseerd, wat zij zelf kan verrichten en hoe je het beste van de diensten gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld als je denkt meer dan normale tijd nodig te hebben, een probleem ingewikkeld lijkt en een lange toelichting behoeft, vraag haar een afspraak op een rustig ogenblik waardoor het spreekuur niet wordt verstoord. Uiteidelijk hopen we onze huisarts maar weinig nodig te hebben, is dit verhaal overbodig en genieten we nog jaren van onze vertrouwde huisarts.

P.S. Vorige maand kwam "Doras" ter sprake. Ik wist ook niet meer waar die letters voor staan, dus heb ik het ze gevraagd: Diensten, Ouderenwelzijn, Raadslieden, Algemeen Maatscappelijk werk en Schuldhulpverlening,

Ernst Holtrop 3-08

Terug naar de inhoudsopgave


Fluit- en orgelconcert

Zondag 9 maart om 15.00 uur in de Witte Kerk in Holysloot
Op zondag 9 maart is er weer een prachtig concert te beluisteren in de Witte Kerk, georganiseerd door de commissie Kunst in de Kerk.
Susanna Edixhoven (dwarsfluit) en Klaas Vellinga (orgel en piano) spelen samen sonates van Bach, Haydn en Pijper en Passacaille van Rhene-Baton. Muziek uit Duitsland, uit Oostenrijk, uit Nederland,uit Frankrijk. Uit de 18e eeuw, de 19e eeuw en de 20e eeuw. Een afwisselend programma dus! Susanna Edixhoven studeerde bij Abbie de Quant dwarsfluit aan het Utrechts conservatorium. Ze speelt als freelancer bij allerlei verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest,het Nederlands Balletorkest, het Metropool Orkest, het Asko ensemble en het Ensemble Bilitis.
Klaas Vellinga studeerde orgel, piano en koordirectie aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht. Daarna studeerde hij orgel aan het conservatorium aldaar. Hij is als cantor-organist verbonden aan de Oude Kerk te Soest.
Bij dit concert kunt u dus niet alleen het beroemde Van Giessen-kerkorgel in de Witte Kerk beluisteren, maar ook de nieuwe piano, die ons door de Rabobank geschonken werd. De piano is onlangs aangeschaft bij de Pianowerkplaats (www.pianowerkplaats.nl).

Komt allen luisteren dus! Entree is wederom 5 Euro, inclusief koffie en thee. Kinderen drie Euro. De commissie Kunst in de kerk

Terug naar de inhoudsopgave


Vespers in de Witte Kerk in Holysloot: 5 en 12 maart

In de ‘vastentijd’ zoals de katholieken zeggen, of de ‘Veertigdagentijd’, de tijd vóór Pasen, is er in de Witte Kerk van Holysloot ruimte voor bezinning. In deze tijd worden er daartoe twee vespers (avondgebeden) gehouden.
Op woensdagavond 5 maart en woensdagavond 12 maart is er om 19.45 uur, midden in de week, een moment van rust en inkeer, op weg naar Pasen. Er zijn tevens schilderijen te zien en er is muziek en tekst te horen uit de Passie-traditie. De cantorij van Ransdorp/Holysloot en een gedeelte van de cantorij van Zunderdorp verlenen hun muzikale medewerking.
Van harte welkom op woensdagavond 5 en 12 maart ’s avonds om 19.45 uur in de Witte Kerk in Holysloot.

Terug naar de inhoudsopgave


Vrouwenkoor Madrigaal zoekt leden

Vrouwenkoor Madrigaal is half oktober 2006 opgericht. Repetities vinden wekelijks plaats in de Durgerdammerkerk, op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Er is voldoende gelegenheid tot (gratis) parkeren.
Op dit moment hebben we veertien leden. Ons streven is een kamerkoor van twintig leden. Alle stemsoorten zijn welkom.
Leeftijd is niet belangrijk; wel het stemgeluid. Onze leden variëren in leeftijd van 25 tot 65 jaar.
Ben je geïnteresseerd, kom dan eens luisteren of maak een afspraak voor een stemtest, deze wordt afgenomen door de dirigent Peter Rigter.
Ons repertoir: 1200 – heden; zowel begeleid als a capella. We werken met oefencd’s. Je kunt dus thuis studeren, ook als je niet makkelijk noten leest.
Bel voor informatie of afspraak naar :
Lenie Swart, voorzitter, 020-6312265 of 06-42733313.

Terug naar de inhoudsopgave


Concerten in de kerk van Ransdorp

26 april Les Goûts Réunis
Jonge musici en alumni van het Conservatorium van Amsterdam presenteren bijzondere werken in de kerk van Ransdorp.
Samenstelling: Paul Leenhouts.
Ensemble Le Spectacle de la Nature
Virtuoze barokmuziek uit Dresden, Parijs en Hamburg
Werken van o.a. Heinichen, Lully en Teleman
Aanvang: 20.15 uur
€7,-/ €5,-( korting studenten, CvA, CJP, 65+, Vrienden van Stadsherstel

11 mei Moederdagconcert
Henk van Twillert
Een concert waar de saxofoon centraal staat.Met composities van o.a. Johann Sebastian Bach, Luciano Berio, Alexandre Glazunow.
Ransdorp; muziek van het platteland.
Aanvang: 15.00 uur
€7,- en €5,- voor Vrienden van Stadsherstel
Meer informatie: 020-520 00 90

Terug naar de inhoudsopgave


Durgerdamse Muziekmiddag zondag 30 maart

Zoals al in eerdere Zwaantjes werd aangekondigd zal op zondag 30 maart om 15.00 uur in de kerk van Durgerdam de jaarlijkse Durgerdamse Muziekmiddag plaats vinden. Het belooft weer een afwisselend programma te worden waar jong en oud, in kleine of grotere ensembles, muziek en zang ten gehore zullen brengen. Op het programma staan o.a.optredens van de Zanggroep Durgerdam en van de Durgerdiva’s; pianomuziek gespeeld door leerlingen van Femke de Graaf en het nieuw opgerichtte koor ‘Madrigaal”. In de pauze en na afloop kunt u koffie en thee drinken of een glaasje wijn.

Komt allen, de toegang is gratis!

Terug naar de inhoudsopgave


Yoga in Holysloot maart-april 2008

Maandag om 18.45 uur
Donderdag om 09.00 uur
Er zijn nog plaatsen vrij. Voor informatie en inschrijving:
Laura Corsi 06 236 99 183 of lauracorsi@planet.nl

Wat is yoga?
Yoga is een oude Indiase discipline. Het woord yoga betekent ‘verbinding’ en verwijst naar eenheid van lichaam en geest. Het beoefenen van (hatha) yoga geeft de mogelijkheid om je lichaam beter te leren kennen en beheersen. Naast sporten kan yoga een zinvolle toevoeging zijn om inzicht te krijgen in je eigen houding en beweging. Door middel van een grote variatie aan oefeningen, aandacht voor de ademhaling en een gerichte lesopbouw worden je concentratie en evenwicht gestimuleerd en verbeterd; kracht, lenigheid en ontspanning worden getraind en bevorderd. Het resultaat is rust, energie, besef van je houding en je manier van bewegen. Ook de nachtrust wordt bevorderd.
Yoga is beslist niet “zweverig”. Het is ook niet moeilijk en heeft geen banden met welke religie dan ook. Je leert oefenen op je eigen niveau, zonder competitie en zonder gericht te zijn op presteren. Je werkt aandachtig in een rustig,ontspannen sfeer. Er is ruimte voor aanwijzingen en correcties, want de groep is niet groter dan 10 mensen.

Terug naar de inhoudsopgave


Lammetjeswandelingen op boerderij de StadsHoeve

Ook dit jaar is iedereen weer van harte welkom op het feest tijdens de lammetjesdagen op onze biologische boerderij. Dit jaar zijn de lammetjesdagen zo vroeg dat er heel veel kleine pasgeboren lammetjes zijn en je grote kans hebt om een lammetje geboren te zien worden!
Er zijn honderd schapen in de hooischuur, en heel veel lammetjes, die graag geaaid willen worden. Maar ook in de melkstal is het fijn vertoeven. Hier staan prachtige grote koeien te genieten van vers hooi. In de stal staan ook de kalfjes en de pinken.
Dwars door het land, neem wel je laarzen mee, loopt een wandeling met een speurtocht voor de kinderen. Terug van de wandeling kunnen de kinderen lekker spelen in de hooiberg of een ritje met de pony maken, terwijl de ouders iets lekkers kunnen eten en drinken bij Boergondineren.
De lammetjeswandelingen zijn op maandag 24 maart, tweede paasdag, en zondag 30 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Wij vragen deze dagen € 3,50 entree, incl. ponyritje voor de kinderen en de wandeling met speurtocht. Vriendelijke groeten, Albert en Angela Hoeve, Boerderij de StadsHoeve
Zunderdorpergouw 29
www.stadshoeve.nl

Terug naar de inhoudsopgave


Paasklaverjassen bij HBOK

Donderdagavond 20 maart a.s. kunt u klaverjassen bij Voetbalvereniging HBOK. Ook is er een tombola met mooie prijzen.
Het begint om 20.00 in het clubhuis , Termietergouw 8 in Zunderdorp
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50. U bent van harte welkom.

Terug naar de inhoudsopgave