't Zwaantje
Maandelijkse wijkkrant van Landelijk Noord
September 2007


Kopij
Digitaal als Word document aanleveren zonder opmaak en als attachment. Afbeeldingen apart ook als attachment in JPG formaat.
c.dorpenraad@planet.nl


Inhoudsopgave:


Nieuws van de Centrale Dorpenraad

Even voorstellen
Beste mensen van Landelijk Noord. Mijn naam is Gabriëlle Bekhuis en ben op 5 juni jl. in dienst gekomen bij de Centrale Dorpenraad als beleidsmedewerker. Ik heb jarenlang gewerkt als beleidsmedewerker communicatie in Amsterdam. Sinds 1994 ben ik een Waterlander. Waterland ligt pal aan het gebied van Landelijk Noord en vormt samen een uniek stukje gebied. In mijn ogen is het een prachtgebied en ben er dan ook in mijn vrije tijd veel te vinden, op de fiets, te voet of te paard. Deze baan heeft voor mij een extra dimensie omdat je werkt voor het gebied waarin jezelf leeft en woont. Met veel enthousiasme ondersteun ik het dagelijkse bestuur van de CDR en zie mijn werk als een enorme uitdaging om het gebied met haar bewoners uniek te houden.

Terug naar de inhoudsopgave


Zwaar verkeer Ransdorp
In Ransdorp zijn grote vraagtekens onstaan bij het plaatsen van verbodsborden voor het zware verkeer bij Zunderdorp. Niet dat men daar op zich bezwaar tegen heeft maar wel tegen het feit dat deze borden niet tegelijk op de Liergouw geplaatst worden. Er is nu grote vrees onstaan dat men dwars door Ransdorp zal moeten rijden om bij Zunderdorp of Holysloot te komen. Nog meer verkeer door Ransdorp terwijl het dorp al letterlijk op zijn grondvesten schudt door het vele verkeer.
De DR heeft gelijk kontakt opgenomen met wethouder van Schaik en het Hoogheemraadschap in het persoon van de heer Doornebal. Deze laatste heeft laten weten bekend te zijn met de overlast (zo!) en is een onderzoek begonnen samen met de stadsdeelraad. Volgens hem past een 'beperking' op de Liergouw binnen de plannen maar ze zijn nog in een 'uitwerkfase' en daardoor kon men nog niet zeggen wanneer en waar er eventueel zo'n bord zou kunnen komen. Deze 'borden en geslotenverklaring zwaarverkeer' zouden in principe samen moeten gaan met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen. De DR hoopt snel op meer concrete informatie.
DRRansdor

Terug naar de inhoudsopgave


Nieuw leven voor een oude stolpboerderij
Oude gebouwen die hun functie verliezen, worden vaak gesloopt. Dat is jammer, omdat daarmee belangrijke en beeldbepalende gebouwen voor stad en landschap verloren gaan. Het vinden van een nieuwe bestemming voor deze gebouwen draagt bij aan de instandhouding van het bestaande ruimtelijke beeld. De Stichting Agora Europa is een campange gestart om een nieuwe invulling te geven aan een aantal genomineerde gebouwen. Een van die gebouwen is de stolpboerderij “Elders Rust” aan de Durgerdammergouw bij Ransdorp. De boerderij, een rijksmonument en de bijbehorende stallen en hooiopslag, zouden plaats kunnen bieden aan een woonproject voor senioren, eventueel in combinatie met een zorgboerderij. Hiermee wordt invulling gegeven aan een reeds in 1988 door de CDR genomen initiatief voor ouderenhuisvesting, dat zijn beslag kreeg in de notitie “Zilver in het groen”. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor L.N. zal het stadsdeel een beslissing moeten nemen, of zij zelfstandig wonen voor ouderen in gebouwen met een voormalige agrarische bestemming wil toestaan. Wanneer het initiatief vanuit de bevolking voldoende wordt ondersteund, zal Agora Europa het voortouw nemen bij de besprekingen met het stadsdeel en andere betrokkenen.
Inwoners van L.N. kunnen via www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nl laten weten dat stolpboerderij “Elders Rust” hun favoriete gebouw is.
Met uw stem op “Elders Rust” brengt u de realisatie van het senioren-woonproject een stuk dichterbij.

De Ouderenhoek
Loket Zorg en Samenleven, De Breek, Volendammerweg 51
tel 020-7510610

Terug naar de inhoudsopgave


Gymnastiek
Deze column schrijf ik voor mezelf, familie, vrienden en vooral voor bejaarde Zwaantje-lezers, ofwel zij, die door leeftijd en/of handicap geconfronteerd worden door een afnemende kwaliteit van het leven. Mezelf als voorbeeld van aftakeling opvoerend voorkomt hoop ik, dat een lezer zich te persoonlijk hierover aangesproken voelt.
Dit afnemende kunnen werd mij afgelopen voorjaar gevoelig duidelijk, door tweemaal op straat languit te vallen door het onvoldoende optillen van mijn wat lamme linkerbeen. Eenmaal sloeg mijn hoofd daarbij tegen de stenen van onze hobbelige stoep, een gaatje in mijn hoofd makend waar veel uit kwam. Daar moeten we, vond ik, iets aan doen. Zo kwam ik via mijn huisarts bij de fysioafdeling van het Boven Y ziekenhuis terecht, ondermeer gespecialiseerd in revalidatie. Daar werd een voor mij geschikt oefenprogramma opgesteld gericht op het beter leren lopen. Achteraf werd mij duidelijk dat dit ook binnen Durgerdam te realiseren zou zijn geweest.
Tot op heden en in de verdere toekomst, betekent dit voor mij elke ochtend een half uurtje hard werken. Erg nuttig, vooral nu het zo stimulerende t.v. programma "Nederland in Beweging" van de buis is gehaald. Niks op je oude dag van rust genieten, in het zweet uws aanschijns oefenen zul je. Tot het bittere einde actief en mobiel blijven. Het voorgeschreven programma heb ik zelf aangevuld met oefeningen gericht op het beter uit een diepe stoel opstaan, afdalen van trappen, achterom kijken, hurken en de moeilijkste, het zonder hulpmiddel kunnen opstaan als je plat op de grond bent komen te liggen. Het dagelijks volhouden van het hele programma is het moeilijkst. Vooral omdat ik het kritische oog van de fysiotherapeut inmiddels achter me heb gelaten. Het lijkt me wel een eis om na een jaartje me weer te onderwerpen aan dit critische oog, om de vorderingen vast te leggen, het programma aan te passen en ingeslopen fouten te corrigeren.
Het veel bewegen is van het grootste belang, het houdt je niet alleen vitaal, het vertraagt ook de afname van de sterkte en dichtheid van je botten. Dat afnameproces begint al met je 35ste. Het helpt ook tegen de stijfheid van je gewrichten na lang stilzitten. Het lijkt wel alsof de gymnastiek ergens een oliespuitje activeert.
Het toegeven aan je wankele evenwicht bij het lopen door het maar te laten, is funest voor je welzijn. Het hele bewegingsapparaat gaat achteruit en het reactievermogen eveneens. Het beleven van het met gratie bejaard zijn verdampt. Kans op vallen en vooral breuken nemen toe. Gevolg, versnelde aftakeling, afhankelijkheid en isolement. Toegegeven, de weg terug naar beter lopen, naar enige verjonging als het ware, gaat tergend traag. Toch is na enige maanden al wat verbetering merkbaar. Dat geeft net de nodige kick om er ijverig mee door te gaan. Deze inspanning bij voorkeur ondersteunen door goede eetgewoonten en veel bewegen. Dit  is de toverformule om goed de komende winter door te komen, iets waar we nu al weer rekening mee moeten gaan houden!
Ernst Holtrop

Terug naar de inhoudsopgave


Gallerie De Opsteker
Galerie De Opsteker organiseert van 1 tot en met 23 september 2007 de laatste expositie dit seizoen in de Dorpskerk Durgerdam. Het is de bedoeling dat de exposities volgende jaar weer starten op 26 april 2008.
 1. Janny Wassili en Rob van de Ven tonen abstracte schilderkunst
 2. Ton Voortman beelden in brons.

De expositie in de Dorpskerk Durgerdam is te zien op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur tot en met 23 september 2007. Informatie: www.opsteker.nl en 020-6386904.

Terug naar de inhoudsopgave


Aangeboden remedial teaching
Pedagoge en Remedial Teacher biedt een gedegen behandeling
aan voor leerlingen in het basisonderwijs met spelling-, leesproblemen
en dyslexie. Ook is er huiswerkbegeleiding mogelijk in het voortgezet onderwijs voor de basisspelling Engels en Frans.
Voor vragen of een intakegesprek kunt U bellen met
Jessica van Megen
Telefoon: 020-4904697
E-mail: jessicavanmegen@hotmail.com

Terug naar de inhoudsopgave


Aangeboden leeshulp
Heeft uw kind problemen met technisch lezen en/of spelling? Leerkracht biedt hulp aan (tegen vergoeding en bij mij thuis in Ransdorp). Ik heb heel veel ervaring in het basisonderwijs en werk ook met kinderen, die dyslectisch zijn. Interesse gewekt?
Mail naar:  carelinelasterie@hotmail.com

Terug naar de inhoudsopgave


Dorpslunch Ransdorp
Zondagmiddag 23 september 2007 om 12.30 uur op het overkantje.
Beste buren, burgers en buitenlui van Ransdorp
Op 23 september vindt de eerste Ransdorpse buitenlunch plaats. Georganiseerd voor alle inwoners van Ransdorp. Het lunchcomite is langs zoveel mogelijk inwoners geweest om de aanmeldingen en de financiele bijdrage in te zamelen. Wij zijn blij u te kunnen informeren dat er overwegend enthousiast is gereageerd en er ruim 130 Ransdorpers gezellig meelunchen op deze dag.
Bovendien zijn er 15 sponsors uit het dorp die een financiële bijdrage leveren, Greg Manning met zijn bedrijf Covent Garden gaat een heerlijk (voor)gerecht maken en Boerderij de Dikhoeve levert  echte Ransdorpse biologische yogurt.
Het is de bedoeling dat iedereen een lekker gerecht meebrengt voor ca. 4 tot 6 personen. Het mag een hoofdgerecht, tussengerecht of nagerecht zijn (bijvoorbeeld: hartige taart, salade, zoete taart, pastagerecht, soep, etc). Alle gerechten worden verzameld en als een buffet uitgestald, zodat iedereen kan kiezen en genieten van elkaars gerechten. Op de tafels staan stokbroden met kruidenboter en voor de kinderen zijn er pannekoeken en limonade (dit wordt verzorgd en hoeft niet meegenomen te worden).
Drinken (wijn, bier en fris) bieden wij u tegen kostprijs aan, daarvoor zullen tijdens de lunch consumptiebonnen verkocht worden.
Als u zich nog niet heeft aangemeld en toch graag wilt komen, stuur dan een email aan: hannah@wxs.nl, of loop even langs bij dorpsweg 88 (fam. Cardinaal). De entreeprijs wordt dan later bij u opgehaald of geïnd tijdens de lunch.
Indien u nog vragen, suggesties of andere interessante ideeen heeft ten aanzien van de lunch, kunt u ook mailen met hannah@wxs.nl
Wij hopen op een gezellige, zonnige middag met lekkere gerechten en een grote opkomst. Tot 23 september!
Het lunchcomité:

 • Carla de Leeuw (dw 30),
 • Ine de Haas (dw 7)
 • Pauline Janssen (dw 9),
 • Inge Simon (Bloemendalergouw 13)
 • Hannah Cardinaal (dw 88).

Terug naar de inhoudsopgave


Yoga in Holysloot en Durgerdam
De yoga lessen beginnen in de week van 10 september.

Maandag   18.45 uur Holysloot
  20.00 uur Holysloot
Dinsdag 20.00 uur Durgerdam
Donderdag 09.00 uur Holysloot

Voor informatie en inschrijving:
Laura Corsi  06 236 99 183

Terug naar de inhoudsopgave


Yoga in De Beke
In het dorpshuis de Beke te Ransdorp wordt gedurende een groot aantal jaren onder de deskundige leiding van Margje Kramer les in Hatha Yoga gegeven. Een heerlijk uurtje aandacht voor jezelf, waarin je wordt beziggehouden met:
*    ontspanning.
*    aandacht voor de ademhaling.
*    het soepel maken van spieren en gewrichten.
*    concentratie en evenwicht.
*    het verbeteren van de houding.
Yoga is een manier om met de mogelijkheden die je zelf hebt, het lichaam en de geest gezond en soepel te maken. Door haar speciale houdingen en de wijze van beoefenen, heeft yoga een gunstige invloed op alle lichaamsfuncties. Het activeert de vitale organen en kalmeert het zenuwgestel, wat van belang kan zijn voor diegene die gevoelig is voor spanningen of last hebben van hyperventilatie.
De oefeningen zijn beslist niet moeilijk zodat iedereen, zowel mannen als vrouwen ongeacht leeftijd er aan mee kunnen doen. Ook voor ouderen is deze vorm van yoga een wijze van bewegen die de eventueel stramme spieren lenig maakt en houdt. Kom gerust en volg vrijblijvend een proefles. Aanbevolen wordt een handdoek of badlaken mee te nemen en gemakkelijk zittende kleding te dragen.
Op iedere maandagavond wordt les gegeven:
*     1e uur  18:30 – 19:30 uur
*     2e uur  19:45 – 20:45 uur.
De kosten bedragen € 45.- per 10 lessen. Als u interesse heeft of informatie wilt kunt u deze verkrijgen bij
Margje Kramer tel 020-6275150.

Terug naar de inhoudsopgave


Bodyfitness
Op woensdag 5 september 2006 zijn wij weer met de lessen gestart.
Plaats: in het Jeugdgebouw te Zunderdorp.
Tijd van 19.15 – 20.15 uur.
Kosten Euro 2,00 per les.
U bent van harte welkom.
Eerste les om te kijken is gratis.
Contact: Loes Pals 020-6326215

Terug naar de inhoudsopgave


Kom ook hardlopen bij loopgroep Holysloot
Weer start beginnerscursus dinsdagavond 4 sept 18.15-19.15 uur.
Eerste les is vrijblijvende proefles.
Kosten € 60 incl thee en koekjes. In 10 lessen naar 5 km.
Licht gevorderden training dinsdagavond 19.30-20.45 uur.
Kosten € 65 per kwartaal incl thee en koekjes.
Startlocatie schoolgebouw Holysloot.
Informatie en aanmelding:

Terug naar de inhoudsopgave


Nordic Walking
De Nordic-Walking-groep bestaat inmiddels uit ongeveer 10 enthousiaste mensen die op zaterdagmorgen door Landelijk Noord wandelen. Er wordt elke week op een ander punt gestart en  anderhalf uur gelopen.
Wie zin heeft om (na een instructieles) mee te doen kan contact opnemen met:
Ank de Patertel tel 020 4904878

Terug naar de inhoudsopgave


Kledingbeurs
Deze wordt gehouden op vrijdag 28 september in het Dorpshuis te Holysloot van 9:00 tot 12:00 uur met de nieuwe collectie.
De opbrengst is dit keer gedeeltelijk voor de Sinterklaas commissie in L.N. Als u kleding over heeft, kunt u het inleveren bij:
 1. Peuterschool te Holysloot van 9.00 uur t/m 12.00 uur
 2. Hilda van Zanten, Dorpsstraat 57c Holysloot
 3. Joke Smit, Durgerdammerdijk 68b Durgerdam
 4. Linda Verhoef, Dorpsstraat 29 Holysloot
 5. Marjanne Vrolijk, Achtergouwtje 5b Zunderdorp
 6. Marjolein Klaasen, Dorpsweg 94 Ransdorp

We hebben de koffie weer klaar staan.

Terug naar de inhoudsopgave


DVD Koninginnedagen 4/5 mei
De dvd van koninginnedag en van herdenkingsbijeenkomst van 4 mei en van het feest op 5 mei zijn klaar.
Deze dvd's zijn te bestellen bij:
F.H.Komin, Dorpsweg 15 Ransdorp 1028 BK Amsterdam,
tel 020-4904342 of f.komin@kpnplanet.nl
Bij geen gehoor kunt u bellen met:
Bert en Anneke van Sundert tel 020-6362055.

Terug naar de inhoudsopgave