Artikelen door marianne

Werkzaamheden aan fietspaden en bruggen

Van 25 januari t/m augustus 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden. Digitale bewonersavond Op 6 januari vindt er vanaf 19.15 uur een digitale bewonersavond plaats over de werkzaamheden. Aanmelden via DEZE LINK Werkzaamheden & Planning De fietspaden worden vernieuwd en verbreedt en […]

Werkzaamheden Poppendammergouw

Vanaf dinsdag 1 december t/m 22 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Poppendammergouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Van 1 t/m 7 december wordt er gewerkt aan de S-bocht nabij W.S.V. Het Die. De twee bochten zijn verzakt en daarom wordt het asfalt opgehoogd tot boven het waterpeil. Dit […]

Werkzaamheden Bloemendalergouw

Er vinden aan de weg en het fietspad van de Bloemendalergouw werkzaamheden plaats tussen Ransdorp en de Kanaalpost (brug 2462). Met de werkzaamheden wordt met name de wateroverlast op diverse plaatsen van dit deel van de Bloemdalergouw verholpen. De gemeente wil deze overlast graag nog vóór de winter verholpen hebben. De uitgewerkte planning voor de […]

Diverse asfaltwerkzaamheden

Tussen 24 november t/m de tweede week van december worden er op diverse plekken in Landelijk Noord asfaltwerkzaamheden verricht. Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en ‘t Nopeind. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen […]

Windmolens langs A10 Noord

De gemeente Amsterdam wil windmolens in/bij de stad plaatsen om duurzame energie op te wekken. Een potentiële locatie hiervoor is langs de A10 Noord. Bericht en uitnodiging van Amsterdam Klimaatneutraal: Er komen zo’n 17 extra windmolens in de stad. Maar de vraag is nog: waar moeten ze precies komen? U kunt uw voorkeur voor een […]

Onderzoek zonnepanelen op agrarische daken

Beste dorpsbewoners, Wij zijn Iris, Annemijn, Michelle en Branko. Wij zijn studenten bestuurskunde op de Hogeschool van Amsterdam en maken een onderzoeksrapport voor de Coöperatie “Zon op Amsterdam Noord” o.a. bekend van Zon op Poppendam. Middels een enquête willen wij meten wat het draagvlak is voor een nieuw project waarbij een groot aantal agrarische daken […]

Enquête voor inwoners van Landelijk Noord

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Landelijk Noord? Beste bewoners van Landelijk Noord, De Centrale Dorpenraad wil graag van u horen wat ú belangrijk vindt voor de toekomst van Landelijk Noord. Er liggen diverse vraagstukken op tafel, zoals de energietransitie, toename van toeristen en de bereikbaarheid van Landelijk Noord. De Centrale Dorpenraad is […]

Groot onderhoud voor kerktoren Zunderdorp

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten aan de kerktoren van Zunderdorp. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. Wat gaat er gebeuren? Het metsel- en voegwerk wordt hersteld, er vinden schilderswerkzaamheden plaats en er worden reparaties gedaan aan natuurstenen elementen zoals de trap. De kerktoren is eigendom van de […]

Werkzaamheden Durgerdammergouw

In opdracht van de gemeente Amsterdam vinden er vanaf dinsdag 18 augustus tot begin oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Durgerdammergouw. N.B. De werkzaamheden aan de Durgerdammergouw konden op 18 augustus helaas nog niet starten. Er is namelijk nog geen definitieve besluit voor het gebruik van de omleidingsroute via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer). Zodra er uitsluitsel […]

Klein onderhoud, 6 t/m 13 juli

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er de komende jaren een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd aan de wegen en fietspaden in het gebied Landelijk Noord. Van 6 t/m 13 juli vinden er diverse asfaltreparaties plaats aan rode fietsdrempels in het gebied. Deze reparaties zijn nodig om de weg op de korte termijn veilig te […]