Artikelen door marianne

Fietspad Zwarte Gouw fase 2 gereed

Volgens de laatste bewonersbrief d.d. 19 juli is het onderhoud aan het fietspad Zwarte Gouw voor fase 2, tussen de Volendammerweg en het Weerslootpad vanaf vrijdag 30 september 2022 gereed. Graag laten we u met dit bericht weten dat dit deel van het fietspad dan daadwerkelijk weer open gaat. Voorafgaand hieraan stellen we de kruising […]

Verkeerssituatie “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw

De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw. De bijeenkomst vond plaats in de kerk van Schellingwouder, Wijkergouw 6. Uitnodiging bijeenkomst Schellingwoude op 26 september 2022 De gemeente heeft een aantal maatregelen in kaart gebracht die op kortere termijn de situatie in […]

World CleanUp day!

Op zaterdag 17 september organiseert de Plastic Soup Foundation de World CleanUp Day. Net als tijdens de Landelijk Opschoondag van afgelopen maart gaan we in Landelijk Noord weer in ieder dorp meedoen met deze opruimdag. Wij doen mee! Jij toch ook? worldcleanupday.nl Per dorp zijn er vrijwilligers die helpen met uitgifte van materiaal en coördinatie. […]

Muziekkapellen 4 september

Op zondag 4 september wordt er weer in de Waterlandse muziekkapellen gespeeld! Durgerdam Nieuwe buren (blaasorkest)                   13.00 u – 15.00 u Notorious Monks (Big Band)                 15.00 u – 17.00 u Ransdorp Waterlandse Harmonie                        13.00 u – 15.00 u Toeters en Bellen (fanfare)                  15.00 u – 17.00 u Schellingwoude Harmonie Tuindorp Oostzaan                   13.00 u – 15.00 […]

Baggerwerkzaamheden Ransdorper- en Holysloter Die

Begin september starten de voorbereidingen voor het baggerwerk in het Ransdorper- en Holysloter Die. Er wordt begonnen met het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Poppendammergouw. In het vervolg daarvan wordt gestart met het baggeren van de knelpunten in de Ransdorper Die en vervolgens de Holysloter Die (van westelijke- naar oostelijke richting). Voor aan- […]

Introductie rolcontainer GFE&T

De gemeente is voornemens om in Landelijk Noord groente, fruit, etensresten en tuinafval apart in te gaan zamelen. In week 30 ontvangen de bewoners van het gebied hier een Bewonersbrief over en krijgen de mogelijkheid om te reageren op dit besluit, dit kan t/m 31 augustus. U kunt uw reactie geven op amsterdam.nl/containers of u […]

Informatiebijeenkomst windmolens

De Centrale Dorpenraad heeft op 30 augustus en 5 september 2022 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de windmolens. Vanwege de complexiteit van het onderwerp zijn er twee avonden gehouden waar het volgende is besproken: Uitleg over de procedures en de tijdlijnen die de gemeente gaat volgen om haar keuzes met betrekking tot windmolens te maken. Presentatie […]

Muziekkapellen 2022

Op zondag 10 juli klinkt er weer muziek in de muziekkoepels van Durgerdam, Schellingwoude en Ransdorp. De muzikanten blijven op hun plaats en het publiek kan zich verplaatsen van Schellingwoude naar Durgerdam, naar Ransdorp of omgekeerd, bij voorkeur per fiets. Flyer Muziekkapellen 2022 Durgerdam Er wordt Zuid Amerikaanse muziek ten gehore wordt gebracht en een […]

Franse romantiek en swingend Parijs in Dorpskerk Durgerdam

Op zaterdag 25 juni 2022 speelt het Fluitoctet BlowUp! in Durgerdam een aangenaam klassiek concert in de sfeervolle Dorpskerk, aanvang 20.15 uur. Romantiek en swingend stadsgedruis is de basis van het programma en Parijs het uitgangspunt. Alle componisten op het programma (op één na) leefden rond 1900, woonden in Parijs of bezochten deze stad, en […]

Asfaltonderzoek Termietergouw en Termieterweg

Vanaf 20 juni vindt er asfaltonderzoek plaats aan de Termietergouw en Termieterweg. De Termietergouw en Termieterweg gaan later dit jaar in onderhoud om de weg veilig te houden. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden worden er boringen, in het asfalt, de bermen en de dammen uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 20 juni tot en […]