De gemeente Amsterdam nodigt omwonenden van de Burkmeer graag uit voor een digitale informatiebijeenkomst over Lisdoddeteelt in de Burkmeer.

De gemeente Amsterdam start vanaf juli 2021 een tijdelijke proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer. Om u te informeren over deze proef, organiseren we een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 11 februari van 19.00 tot 20.30 uur.

Vermindering CO2-uitstoot
We hebben de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het veen uit. Hierdoor wordt er meer CO2 uitgestoten. Met deze proef gaan we onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Lisdoddeteelt is mogelijk een manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast kan lisdodde gebruikt worden als duurzaam bouwmateriaal en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer weten over deze proef? Kom dan naar de digitale informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar projectleider Juul Willems, juul.willems@amsterdam.nl. U ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst per mail informatie over hoe u aan de bijeenkomst kunt deelnemen.

2021 01 Brief omwonenden Burkmeer