Milieuzone Zuiderzeeweg

De Centrale Dorpenraad heeft een brief geschreven aan de gemeente over de milieuzone Zuiderzeeweg. Sinds november 2020 is de milieuzone van Amsterdam uitgebreid en aangescherpt. Hierdoor is het niet meer toegestaan om met een dieselvoertuig…

Verkeersveiligheid

De gemeente Amsterdam heeft in 2021 Stadsgesprekken en een enquête gehouden over verkeersveiligheid in uw buurt. Verkeersveiligheid in de komende jaren In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom…

Onderhoud Zwarte Gouw

De Zwarte Gouw tussen de Liergouw en Zunderdorpergouw wordt in onderhoud genomen. Het fietspad wordt verhoogd aangelegd en waar mogelijk tot 3,5 m verbreed. Hiervoor dienen alle kabels en leidingen naast het fietspad te worden verlegd. Naast…

Veilig stellen van de brug op de Liergouw/Dorpsweg Ransdorp

De afgelopen tijd ontvingen we veel berichten van ongeruste bewoners over het veilig stellen van de brug na diverse aanrijdingen. Uiteraard heeft de veiligheid van de brug de volle aandacht binnen de gemeente Amsterdam. Zeker gezien het feit…

Wandel/fietsroute over Oranjesluizen tijdelijk gesloten

In verband met een veiligheidsrisico voor voetgangers en fietsers op de route over de Oranjesluizen bij Schellingwoude sluit Rijkswaterstaat de wandel- en fietsroute over het complex tijdelijk af, vanaf donderdag 17 juni 16:30 uur. Fietsers…

Werkzaamheden dorpskern Zunderdorp

Er zijn werkzaamheden aan de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, waterleiding en de bestrating wordt aangepakt. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2023 gereed. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente…