Bestemming kerk Ransdorp

Stadsherstel zoekt een nieuwe bestemming voor de kerk van Ransdorp Op 11 april j.l. heeft Stadsherstel een informatiebijeenkomst belegd over een mogelijke nieuwe bestemming van de kerk. Dit vertelt Stadsherstel hierover: Op dit moment…

Vervangen fiets- en voetgangersbrug 994

Brug 994 verbindt de Zwarte Gouw met het Weerslootpad, omdat deze brug in slechte staat is wordt deze vervangen. De brug wordt verbreed zodat deze beter aansluit op het fietspad en zorgt voor een veilige doorstroom van fietsers. De werkzaamheden…

RES: publicatie concept NRD

Amsterdam is de afgelopen maanden bezig geweest met het voorbereiden van het plan-MER (Milieu Effect Rapportage). De eerste stap hiervoor is de onderzoeksopzet: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een document waar precies in…

Samenwerking UvA

Studenten van de UvA Sociologie gaan in samenwerking met de Centrale Dorpenraad onderzoek doen naar uw mening over windmolens in Landelijk Noord. De Centrale Dorpenraad heeft contact gezocht met de UvA om onderzoek te kunnen laten uitvoeren.…

Nieuwe planning dijkversterking Dijkvak 15

Op 7 december j.l. gaf de Alliantie Markermeerdijken er een presentatie over de realisatiefase. Tijdens deze presentatie werd ook de nieuwe planning van Dijkvak 15 (Uitdammerdijk) besproken. De presentatie is terug te zien op: www.markermeerdijken.nl/15-uitdammerdijk Onderaan…

Verkeerssituatie “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw

De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw. De bijeenkomst vond plaats in de kerk van Schellingwouder, Wijkergouw…