Werkzaamheden aan fietspaden en bruggen

Er vinden werkzaamheden plaats aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden. Werkzaamheden & Planning De fietspaden worden vernieuwd en verbreedt en waar mogelijk wordt er een wandelpad…

Buurtbudget

De Centrale Dorpenraad heeft van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,- gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen…

Boek over Schellingwoude

Schellingwoude, leven op de scheiding van water en land, de nieuwste uitgave van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord. Het langverwachte boek over de geschiedenis van Schellingwoude is klaar en ziet er prachtig uit. Dit rijk geïllustreerde…

Afsluiting Uitdammerdijk

Vanaf 6 mei 2020 is het fiets- en wandelpad op de kruin van de Uitdammerdijk afgesloten voor gebruikers. De Alliantie Markermeerdijken start dan met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn.…

Regionale Energiestrategie

De gemeente Amsterdam heeft een document opgesteld met daarin de ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Landelijk Amsterdam-Noord is ingetekend als extra zoekgebied…