De gemeente Amsterdam organiseert Stadsgesprekken over verkeersveiligheid in uw buurt. Ook wordt er een enquête over dit onderwerp gehouden.

Enquête verkeersveiligheid in de komende jaren

In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom wil de gemeente graag van Amsterdammers en bezoekers weten hoe zij het verkeer in de stad beleven. Er zijn een aantal vragen die een relatie hebben met de drukte en de veranderingen in het verkeer zoals een veilige schoolomgeving, oversteekbaarheid straten en de verschillende snelheden bij diverse verkeersdeelnemers.
De enquête staat op: www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid? 
N.B. Kies bij het invullen van uw buurt voor ‘Noord-Oost’.
De enquête kan tot 6 december ingevuld worden.

Uitnodiging Stadsgesprek

Er zijn dit najaar in alle stadsdelen Stadsgesprekken over verkeersveiligheid. Op donderdag 25 november was de online bijeenkomst voor het stadsdeel Noord.
De gemeente wil zo verkennen welke knelpunten, trends en mogelijkheden er zijn om het verkeer in Amsterdam leefbaarder en veiliger te maken. Er wordt daarbij gekeken naar de middellange termijn, dus de komende 10 jaar. Via enquêtes en gesprekken in ieder stadsdeel haalt de gemeente inzichten en ideeën op die input vormen voor het nieuwe Beleidsplan Verkeersveiligheid dat in 2022 wordt opgesteld.

Meedenken en praten over verkeersveiligheid

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en daardoor is het als verkeersdeelnemer steeds lastiger om onbezorgd door de stad te bewegen. Dat willen we niet. Alle verkeersdeelnemers, ook de kwetsbare groepen, moeten zich prettig en veilig door de stad kunnen bewegen. Daarom creëren we steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met groen en ruime voetpaden. De auto krijgt wat minder ruimte, maar de auto kan via shared spaces en auto te gast-straten nog steeds vrijwel overal komen. We maken daarmee de openbare ruimte niet alleen leefbaarder, maar ook veiliger. Zie ook het interview met wethouder de Vries in het Parool hierover. https://www.parool.nl/a-b50686859

Nieuwsbericht: Praat mee over verkeersveiligheid in Noord