Welkom

Welkom op de website van de stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord.
De volgende onderwerpen zijn onlangs toegevoegd / gewijzigd:

Storingen en andere meldingen …

Bekendmakingen gemeente …

Informatie dijkversterking …


Ontwikkelingen dijkversterking Uitdammerdijk / Durgerdam

Op 5 juli j.l. is er een bijeenkomst geweest van De Alliantie Markermeerdijken (bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers). De aanwezigen werden geïnformeerd over de voortgang van de plannen over de dijkversterking Uitdammerdijk – Durgerdam. De Alliantie … Lees verder

Walnoten terug in Waterland !

Honderd jaar geleden stonden er in Waterland op boerenerven en in de dorpskernen overal bomen. Door de Watersnood van 1916 zijn de meeste bomen in het gebied doodgegaan. Daarna zijn er veelal snelgroeiende bomen teruggeplant en verdween de walnotenboom uit … Lees verder

Boek ‘Nood aan den dijk’

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd Amsterdam-Noord getroffen door een grote Watersnood. Het hele gebied stond maandenlang onder water als gevolg van een dijkdoorbraak van de Zuiderzeedijk. Het boek Nood aan den dijk beschrijft de Watersnood … Lees verder