Centrale Dorpenraad Landelijk Noord

Welkom op de website van de stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord. Op deze site vindt u informatie over en voor de dorpen  Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp, Holysloot en Schellingwoude.


Download hier de laatste uitgave van ’t Zwaantje

Nieuws

Verkeersbesluit Landelijk Noord

Het wegennet en de bruggen in Landelijk Noord in slechte staat. De gemeente heeft daarom besloten om een aslast beperking van 6 ton in te stellen. Er worden verkeersborden geplaatst ... Lees meer

Werkzaamheden Liergouw

In opdracht van de gemeente Amsterdam vindt er, van september tot december, onderhoud aan de Liergouw plaats omwille van de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden dienen gereed te zijn voor de dijkverzwaring ... Lees meer

Regietafel Landelijk Noord

Zelfbeheer en Zeggenschap in Landelijk Noord De Regietafel is gehouden op maandag 15 april vanaf 20.00 uur in het Wijkgebouw Holysloot, Dorpsstraat 11. Binnenkort komt er een verslag. Aanleiding:Het stadsbestuur ... Lees meer

Nieuwbouw OBS De Weidevogel & locatie voor Dorpshuis De Beke

De school in Ransdorp is het proces gestart om een nieuw schoolgebouw te krijgen. In het nieuwe gebouw zullen al de lokalen in één locatie worden ondergebracht i.p.v. de huidige ... Lees meer

Stem van de Boer

De Werkgroep Agrariërs heeft een notitie opgesteld: De stem van de Boer. De zorg over de toekomst van onze planeet houdt ons in toenemende mate bezig. Lokaal, nationaal en mondiaal ... Lees meer

Landelijk Noord gaat voor glasvezel!

Maandag 21 januari is de vraagbundeling gestart voor de aanleg van glasvezel in Landelijk Amsterdam-Noord. Inmiddels heeft meer dan 40% van de adressen zich aangemeld en wordt er dit jaar ... Lees meer

Mokumflex

Van 3 februari tot 10 december 2018 loopt er een experiment waarbij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk Noord gecombineerd wordt, Mokumflex. Experiment Gedurende de ... Lees meer

Opgeruimd Landelijk Noord

De Centrale Dorpenraad wil graag bewoners motiveren en ondersteunen bij het schoon maken en houden van ons mooie gebied. Er zijn al verschillende initiatieven en deze willen wij graag uitbreiden ... Lees meer

Werkgroep Internet in Landelijk Noord

Natuurlijk wil iedereen snel en stabiel internet, maar helaas is dat in Landelijk Noord niet het geval. Dit komt door de verouderde verdeelkasten en wijkcentrales en omdat internet via koperen ... Lees meer

Dijkversterking Markermeerdijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt in de periode 2018 – 2021 de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn. Een deel van deze dijk ligt in Landelijk Amsterdam-Noord. De Dorpsraad Durgerdam en ... Lees meer