Centrale Dorpenraad Landelijk Noord

Welkom op de website van de stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord. Op deze site vindt u informatie over en voor de dorpen  Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp, Holysloot en Schellingwoude.


Download hier de laatste uitgave van ’t Zwaantje

Nieuws

11 maart Stadsdeelcommissie

Op 11 maart 2020 zal de stadsdeelcommissie van het gebied Amsterdam Noord-Oost op locatie vergaderen in Landelijk Amsterdam-Noord. De vergadering zal om 19:45 uur beginnen en zal plaatsvinden in het ... Lees meer

Afscheid

Tijdens de Nieuwjaarsborrel van Ransdorp heeft Fred Komin afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Dorpshuis Ransdorp. Hij heeft daar aan de aanwezigen een mooi gedicht voorgedragen over het vrijwilligerswerk ... Lees meer

Openbaar Vervoer

Tot 9 december 2019 verzorgt RCM/Mokumflex het openbaar vervoer in Landelijk Noord. Na deze datum moet het openbaar vervoer op een andere manier worden vormgegeven. Op 25 september is er ... Lees meer

Verkeersbesluit Landelijk Noord

Het wegennet en de bruggen in Landelijk Noord in slechte staat. De gemeente heeft daarom besloten om een aslast beperking van 6 ton in te stellen. Er worden verkeersborden geplaatst ... Lees meer

Werkzaamheden Liergouw

In opdracht van de gemeente Amsterdam vindt er, van september tot december, onderhoud aan de Liergouw plaats omwille van de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden dienen gereed te zijn voor de dijkverzwaring ... Lees meer

Nieuwbouw OBS De Weidevogel & locatie voor Dorpshuis De Beke

De school in Ransdorp is het proces gestart om een nieuw schoolgebouw te krijgen. In het nieuwe gebouw zullen al de lokalen in één locatie worden ondergebracht i.p.v. de huidige ... Lees meer

Landelijk Noord gaat voor glasvezel!

Maandag 21 januari is de vraagbundeling gestart voor de aanleg van glasvezel in Landelijk Amsterdam-Noord. Inmiddels heeft meer dan 40% van de adressen zich aangemeld en wordt er dit jaar ... Lees meer

Mokumflex

In februari 2018 is er een experiment gestart waarbij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk Noord gecombineerd wordt, Mokumflex. Tijdens het experiment verandert het OV ... Lees meer

Opgeruimd Landelijk Noord

De Centrale Dorpenraad wil graag bewoners motiveren en ondersteunen bij het schoon maken en houden van ons mooie gebied. Er zijn al verschillende initiatieven en deze willen wij graag uitbreiden ... Lees meer

Dijkversterking Markermeerdijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn versterken. Een deel van deze dijk ligt in Landelijk Amsterdam-Noord, van Uitdam t/m Durgerdam. Dijkvak 15 (Uitdam-IJdoornpolder) In oktober ... Lees meer