Welkom

Welkom op de website van de stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord.
De volgende onderwerpen zijn onlangs toegevoegd / gewijzigd:

Storingen en andere meldingen …

Bekendmakingen gemeente …

Informatie dijkversterking …


Concerten in muziekkapel

Op zondag 28 augustus organiseert de Stichting Muziekkapellen gratis concerten in de muziekkapellen van Durgerdam, Ransdorp en Schellingwoude. Het programma: Schellingwoude 13.00 – 14.45 uur Harmonie Tuindorp-Oostzaan 15.00 – 15.30 uur Annemieke Tetteroo en vrienden 15.45 – 17.30 uur Nieuwe … Lees verder

Nieuwe Wijkgids 2016-2017

Onlangs is de nieuwe Wijkgids voor Landelijk Amsterdam-Noord huis-aan-huis verspreid. Geen gids ontvangen? Geef dan je naam en adres door en dan wordt deze toegestuurd ! Doorgeven kan via 020-4923372 of info@centraledorpenraad.nl Hier kun je ook eventuele wijzigingen melden. De … Lees verder

Ontwikkelingen dijkversterking Uitdammerdijk / Durgerdam

Op 5 juli j.l. is er een bijeenkomst geweest van De Alliantie Markermeerdijken (bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers). De aanwezigen werden geïnformeerd over de voortgang van de plannen over de dijkversterking Uitdammerdijk – Durgerdam. De Alliantie … Lees verder

Walnoten terug in Waterland !

Honderd jaar geleden stonden er in Waterland op boerenerven en in de dorpskernen overal bomen. Door de Watersnood van 1916 zijn de meeste bomen in het gebied doodgegaan. Daarna zijn er veelal snelgroeiende bomen teruggeplant en verdween de walnotenboom uit … Lees verder

Boek ‘Nood aan den dijk’

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd Amsterdam-Noord getroffen door een grote Watersnood. Het hele gebied stond maandenlang onder water als gevolg van een dijkdoorbraak van de Zuiderzeedijk. Het boek Nood aan den dijk beschrijft de Watersnood … Lees verder