Met het project N247 Bereikbaarheid Waterland wil de Provincie Noord-Holland de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers in het openbaar vervoer verbeteren. Voor Landelijk Noord zijn de werkzaamheden aan Het Schouw (N235/N247) het meest zichtbaar.

Wat wordt er gedaan?
De doorstroming op de kruising van Het Schouw wordt aangepast door het maken van drie onderdoorgangen. De bus in de richting van Purmerend kan in de middagspits via een onderdoorgang doorrijden; het verkeer op de Termieterweg krijgt een onderdoorgang en wordt aangesloten op de Slochterweg. Voor fietsers en voetgangers komt er een onderdoorgang in de richting van Purmerend. Voor deze aanpassingen moet het tankstation worden verplaatst naar de andere kant van de weg.
Vanwege de opening van de Noord/Zuidlijn komt er een grotere OV overstaphalte op Het Schouw. De huidige bushaltes ‘Splitsing’ komen te vervallen. Bij deze nieuwe haltes kunnen OV-reizigers overstappen op bussen die naar station Noord of Amsterdam CS rijden.
Overzichtsfoto Kruispunt Het Schouw

Planning
Vanaf begin 2021 zijn er uitvoerende werkzaamheden gestart. Daarna zou er in 2022 een zomerafsluiting zijn en moest het werk in 2023 gereed zijn.
In oktober 2021 werd bekend dat bij het Schouw 3 onderdoorgangen niet volgens plan en budget kunnen worden uitgevoerd. Door de gewijzigde grondwaterstanden moest het ontwerp terug naar de tekentafel. De provincie en de aannemer hebben samen naar oplossingen gekeken. Inmiddels zijn zij overeengekomen dat er teveel aan het ontwerp wijzigt en dat dit niet via de gemaakte afspraken uitgevoerd kan worden. Het project wordt opnieuw aanbesteed.

Meer informatie
Meer informatie op het project is te vinden op N247 Bereikbaarheid Waterland
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief i.v.m. de werkzaamheden.