De Plastic Soup Foundation organiseert in Nederland de World CleanUp Day op zaterdag 18 september. Net als tijdens de Landelijk Opschoondag van afgelopen maart gaan we in Landelijk Noord weer in ieder dorp meedoen met deze opruimdag.

Wij doen mee!
Jij toch ook?
worldcleanupday.nl

Per dorp zijn er vrijwilligers die helpen met uitgifte van materiaal en coördinatie.
Er zijn afvalgrijpers en -ringen, vuilniszakken, handschoenen en veiligheidsvestjes te leen.
Doe je ook (weer) mee?!

Ransdorp

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen bij de foodtruck, Nieuwe Gouw 51

Holysloot

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen bij het Dorpshuis/kringloop Holysloot

Zunderdorp

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen Achtergouwtje 5

Durgerdam

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen Durgerdammerdijk 186

Schellingwoude

Helaas is hier geen afhaalpunt

In het weekend van 2 en 3 oktober tussen 12.00 uur en 18.00 uur zetten 115 kunstenaars in Amsterdam Noord hun ateliers open!

Hallo?
Open Ateliers Amsterdam Noord: met 115 deelnemers het grootste kunstenaars evenement van Amsterdam!
“Hallo?” is het thema van deze editie. Het staat voor de ontmoeting, de voorzichtige toenadering, de wens om de ander te ontmoeten, kunst en
cultuur uit te wisselen en elkaar te leren kennen.
“We leven nog! Het was onzeker, eenzaam, dramatisch, ongemakkelijk, en verschrikkelijk, maar ook louterend en prikkelend.
En nu keren wij kunstenaars terug met kunst, cultuur en de wil om alles te laten zien.”

Open Ateliers Amsterdam Noord
is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij een weekend lang kunstenaars hun ateliers openen voor het publiek. Juist in deze tijden van grote veranderingen zijn kunstenaars
geïnspireerd geraakt en hebben nieuw werk gemaakt.
Dat zien de bezoekers terug in de ateliers.
Dit jaar doen er een recordaantal van 115 kunstenaars mee uit Amsterdam Noord die hun werk op hun werkplek laten zien, of op verrassende locaties.
Van het NDSM terrein tot aan Halte Zamenhofstraat, overal is kunst te zien!
Ook in Landelijk Noord!
Via een digitale kaart op de website en ons gedrukte boekje dat overal klaarligt, weet u waar u moet zijn om alle ateliers en expositieplekken te vinden.

Centrale expositie op een bijzonder plek
De voormalige DRAKA fabriek in het Hamerkwartier is dit jaar gekozen als locatie voor de overzichtsexpositie om werk van alle deelnemende kunstenaars te tonen. Een heerlijke
rauwe plek en een goed startpunt voor een bezoek. In de enorme loodsen kun je wegdromen en inspiratie opdoen. Het Hamerkwartier staat de komende jaren grote veranderingen te wachten, alleen daarom al de moeite waard om nu langs te komen.

Open Ateliers Amsterdam Noord, 2 en 3 oktober 2021, 12-18 uur
Kunst op tientallen locaties door heel Amsterdam Noord
Kijk voor actuele informatie op www.openateliersnoord.nl

Van 18 oktber t/m 27 oktober is de Bierstekerspost, brug 343 in de Dorpsweg vlakbij de kerk van Ransdorp, afgesloten voor alle verkeer.

Er zullen werkzaamheden aan het brugdek plaatsvinden en herstel van de bestrating aansluitend op de brug.

Bewonersbrief wijziging planning Bierstekersbrug

De firma Dekker voert in opdracht van de gemeente Amsterdam de werkzaamheden uit. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met directievoerder Guus van Lieshout, tel. 020-2546327 of g.vanlieshout@amsterdam.nl

N.B.
Eerder is er een brief verzonden waarin stond dat de werkzaamheden van 27 t/m 6 oktober zouden plaatsvinden. In overleg met OBS De Weidevogel is er besloten de werkzaamheden tijdens de Herfstvakantie uit te voeren.

Brief Werkzaamheden Bierstekerspost

Nog deze week worden er voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal trillingsmeters in het dorp geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden zullen de trillingen van de werkzaamheden zorgvuldig worden gemonitord. Om goed inzicht te krijgen in de trillingen afkomstig van het regulier verkeer zullen ook voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal trillingsmeters worden geplaatst. Dit wordt nog deze week, na akkoord van de betreffende bewoners, door bureau Monsjou & Partners gedaan.

Voor vragen- en opmerkingen kunnen jullie terecht bij Carola van Bennekom,
omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam via c.van.bennekom@amsterdam.nl

dd: 02-09-2021

Vanaf 1 t/m 10 september wordt er nieuwe bermverharding aangebracht langs de Zunderdorpergouw.

De bermen langs de Zunderdorpergouw worden afgegraven en er wordt nieuwe bermverharding aangebracht. De weg wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten, wel kan het voorkomen dat u soms een paar minuten moet wachten.

Bewonersbrief Aanbrengen bermverharding Zunderdorpergouw

De Zwarte Gouw tussen de Liergouw en Zunderdorpergouw wordt in onderhoud genomen.

Het fietspad wordt verhoogd aangelegd en waar mogelijk tot 3,5 m verbreed. Hiervoor dienen alle kabels en leidingen naast het fietspad te worden verlegd. Naast het fietspad wordt een halfverhard wandelpad aangelegd. Naar verwachting worden deze werkzaamheden van oktober 2021 tot en met augustus 2022 uitgevoerd.

Om de hinder te beperken wordt het werk opgeknipt in 2 fases.
Fase 1:
oktober 2021 – april 2022         Fietspad Zwarte Gouw tussen Liergouw en Weerslootpad
Fase 2:
oktober 2021 – augustus 2022 Fietspad Zwarte Gouw tussen Weerslootpad en Zunderdorpergouw

Brief Uitloop werkzaamheden

Op 22 september om 19.15 uur is er een digitale bewonersavond over de werkzaamheden aan de Zwarte Gouw gehouden.

Op 22 september om 19.15 uur is er een digitale bewonersavond over de werkzaamheden aan de Zwarte Gouw. Aanmelden kan via de QR code of de volgende link: https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-fietspad-zwarte-gouw

Meer informatie over de werkzaamheden staat in de Brief Uitloop werkzaamheden

Voor een gezin uit Waterland zoekt Buurtgezinnen een gezin dat 1x per 2 weken op zaterdag hun dochtertje van vier kan opvangen zodat zij dan met één of meer kinderen kan spelen.
Meer informatie staan in deze brief: meisje4boerderij

De afgelopen tijd ontvingen we veel berichten van ongeruste bewoners over het veilig stellen van de brug na diverse aanrijdingen. Uiteraard heeft de veiligheid van de brug de volle aandacht binnen de gemeente Amsterdam. Zeker gezien het feit dat de Liergouw op dit moment een belangrijke toegangsweg van Landelijk Noord vormt door verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de dijken en de wegen.

Daarom geven we graag mee dat de volgende maatregelen zijn of worden genomen:

  • Plaatsen van 4 paaltjes naast de brug, in de binnenbocht naar Ransdorp.
  • We vragen op dit moment het aanbrengen van markeringen aan, aan de woningzijde van Dorpsweg Ransdorp nr. 2 en 4 zodat er voldoende ruimte voor de draaicirkel van aan en af rijdend verkeer naar de brug is. Naar verwachting worden deze na de sanering aangebracht.
  • Op middellange termijn, circa 6 maanden tot 1 jaar, wordt er gekeken naar een alternatief voor de huidige brug
  • Op de lange termijn, na de dijkverzwaring en mits de bereikbaarheid van Landelijk Noord dit toestaat, wordt er gekeken naar een nieuwe brug inclusief de bovenbouw.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie terecht bij Carola van Bennekom,
omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam via c.van.bennekom@amsterdam.nl

In verband met een veiligheidsrisico voor voetgangers en fietsers op de route over de Oranjesluizen bij Schellingwoude sluit Rijkswaterstaat de wandel- en fietsroute over het complex tijdelijk af, vanaf donderdag 17 juni 16:30 uur. Fietsers en voetgangers kunnen de Schellingwouderbrug als alternatief gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de route over de sluizen weer veilig te kunnen openen. Wel is al duidelijk dat hiervoor technische aanpassingen nodig zijn, die naar verwachting enkele maanden in beslag zullen nemen.

Populaire wandel/fietsroute en drukke scheepvaartroute
Op het Sluizencomplex Schellingwoude kruist een populaire wandel- en fietsroute met een belangrijke en drukke scheepvaartroute. Om passanten veilig over het sluizencomplex te leiden heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn er verkeerslichten en geluidssignalen om wandelaars en fietsers erop te wijzen of de sluizen wel of niet overgestoken kunnen worden.

Veiligheid
Een belangrijke veiligheidsfunctie betreft de noodstop. De noodstop zorgt ervoor dat de beweging van onderdelen van de sluis direct gestopt kunnen worden bij een onveilige situatie. Recent heeft inspectie uitgewezen dat deze noodstop bij een van de sluizen op het complex, de Prins Willem-Alexandersluis (PWA-sluis), niet voldoende betrouwbaar is. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor wandelaars en fietsers, die de PWA-sluis oversteken, niet voldoende garanderen.

Enkele maanden afgesloten
Momenteel wordt onderzocht hoe de noodstop-functie voldoende betrouwbaar kan worden gemaakt en op welke termijn dit uitgevoerd kan worden. We verwachten dat dit enkele maanden in beslag gaat nemen. Helaas is nog geen concrete datum bekend; dit zal mede afhankelijk zijn van de gekozen oplossing.

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Nieuwsbericht gemeente Amsterdam