In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer
Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten
aan de kerktoren van Zunderdorp.
De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Wat gaat er gebeuren?
Het metsel- en voegwerk wordt hersteld, er
vinden schilderswerkzaamheden plaats en er worden
reparaties gedaan aan natuurstenen elementen zoals de trap.
De kerktoren is eigendom van de gemeente Amsterdam
en heeft dringend groot onderhoud nodig.
De werkzaamheden opgesomd:

 • metselwerk exterieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten; plaatselijk herstel scheuren
 • metselwerk interieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten
 • incidenteel herstel leiwerk
 • herstel loodaansluitingen
 • hervoegen van alle natuurstenen onderdelen
 • plaatselijk vervangen van doken natuurstenen elementen
 • plaatselijk reparatie van natuurstenen onderdelen
 • reparatie natuurstenen traptreden (beschadigingen en scheuren)
 • aanbrengen van duivenwering in de vorm van gespannen gaas en duivenpennen (beperkt)
 • nieuwe galmborden
 • schilderwerk alle onderdelen hout, staal
 • verguldwerk windhaan en uurwerk
 • preventieve behandeling houtaantasters daar waar nodig
 • vervangen loden goot incl. afschotconstructie en aansluiting op de hemelwaterafvoer
 • aanpassen bliksembeveiliging aan huidige eisen

Planning
In september 2020 starten de onderhoudswerkzaamheden. Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden wordt rond 28 augustus 2020 de kwaliteit van het metsel- en voegwerk beoordeeld. Daarna wordt de definitieve planning bekend.

2020 08 Bewonersbrief

In opdracht van de gemeente Amsterdam vinden er vanaf dinsdag 18 augustus tot begin oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Durgerdammergouw.

N.B.
De werkzaamheden aan de Durgerdammergouw konden op 18 augustus helaas nog niet starten. Er is namelijk nog geen definitieve besluit voor het gebruik van de omleidingsroute via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer).
Zodra er uitsluitsel is volgt er opnieuw berichtgeving.

Wat gaat er gebeuren
Het werk start vanaf Ransdorp en gaat richting Durgerdam.

 • De Klaas Bordingbrug ter hoogte van Durgerdam wordt tijdelijk vervangen door een dam.
 • Het asfalt op de Durgerdammergouw wordt vernieuwd, vanaf Ransdorp tot de Klaas Bordingbrug bij Durgerdam. We vervangen eerst het oude asfalt en 5 duikers.
 • Een deel van het fietspad wordt opgehoogd.
 • Inritten worden aangesloten op het nieuwe wegdek (tot de erfgrens / het fietspad).
 • De bermen worden waar nodig aangevuld en afwaterend gemaakt.

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 18 augustus 2020 en duren naar verwachting tot 2 oktober 2020.

 • 18 – 24 augustus: vervanging brug door dam
 • 25 augustus – 24 september: werk aan de weg en vervanging 5 duikers
 • 24 en 25 september: asfalteren van de weg
 • 26 september – 2 oktober: afwerken bermen en aanbrengen belijning

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan nog enigszins wijzigen.
Update 15/9: De asfaltwerkzaamheden starten woensdag 16 september en gaan door tot en met dinsdag 22 september. Er wordt niet in het weekend gewerkt.

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

 • Tijdens de werkzaamheden is de Durgerdammergouw afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • De woningen aan de Durgerdammergouw blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf Ransdorp of Durgerdam.
 • Inrijden van Durgerdam vanaf de Uitdammerdijk is niet toegestaan.
 • Autoverkeer vanaf de Uitdammerdijk wordt omgeleid via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer). Dit fietspad is is tijdelijk ingericht als fietsstraat waarbij de auto te gast is. Autoverkeer vanaf de Bloemendalergouw richting de Uitdammerdijk is niet mogelijk. Omleidingsroute Holysloot
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via Durgerdam, zie omleidingsroute. Voor schoolgaande kinderen van basisschool De Weidevogel is een aparte regeling (zie 2de Bewonersbrief).

Informatiepagina gemeente Amsterdam: Werkzaamheden Durgerdammergouw
Bewonersbrief Durgerdammergouw
Op 11 augustus j.l. is er een digitale informatieavond gehouden, n.a.v. deze avond is er een FAQ werkzaamheden Durgerdammergouw opgesteld.
Er is ook een nieuwe Bewonersbrief Durgerdammergouw n.a.v. bewonersavond gemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28538670 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht wél uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Kijk hier voor meer informatie over werkzaamheden in Landelijk Noord

De Centrale Dorpenraad heeft van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,- gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen worden.

Van 10 t/m 20 juni konden bewoners hun voorkeur voor projecten aangeven door een peiling in te vullen, dit kon online op deze website en schriftelijk via een formulier dat bij ‘t Zwaantje zat.
De jury gaat daarna over de uiteindelijke toekenning beslissen, 26 juni is de uitslag bekend.

De Centrale Dorpenraad wil graag al de bewoners van Landelijk Noord oproepen om een plan in te dienen en aanspraak te maken op (een deel van) dit buurtbudget!

Er is een Werkgroep Buurtbudget geformeerd om het traject op te starten. Vanwege de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk om hiervoor bijeenkomsten in de dorpen te organiseren. Via ‘t Zwaantje, de Whatsapp groepen in de dorpen en digitale Nieuwsbrieven hoopt de Werkgroep iedereen te bereiken en motiveren.

Heb je een goed idee en voldoet dit aan onderstaande criteria dan kun je een aanvraag indienen!
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de Centrale Dorpenraad: info@centraledorpenraad.nl

Alle plannen, groot en klein, conventioneel of nieuw, zijn welkom. Alhoewel plannen gericht mogen zijn op een enkel dorp, hebben plannen met een dorp overstijgend karakter en aantoonbaar draagvlak de voorkeur. Het stimuleren van de verbinding tussen de bewoners van Landelijk Noord onderling en/of tussen de verschillende dorpen en het bevorderen van de sociale cohesie is een pré.
De initiatiefnemer(s) dienen het plan zoveel mogelijk zelf uit te voeren.
Om iedereen een kans te geven zijn of haar mening over de ingediende plannen te geven, zal een peiling plaatsvinden waarbij iedereen kan aangeven welke projecten zij het liefst gerealiseerd zouden willen zien. Deze peiling zal online plaatsvinden via deze website en bewoners die hun mening niet online kunnen of willen geven zullen de gelegenheid krijgen om dit op een andere manier te doen.
Vervolgens zal een jury met vertegenwoordigers uit de vijf dorpen een uiteindelijke gemotiveerde beslissing nemen op basis van de uitslag van deze peiling in combinatie met de gestelde voorwaarden en doelen, zoals de haalbaarheid binnen het budget en uitvoerbaarheid in 2020.

De criteria voor het Buurtbudget zijn:

 • Het project dient uitgevoerd worden in 2020
 • Het project valt binnen de wet- en regelgeving
 • Het past binnen het budget
 • Het vindt plaats in Landelijk Noord
 • De plannen mogen geen negatief effect hebben op de omliggende buurten
 • Het plan heeft geen langdurige onderhoudskosten of deze zijn meegenomen in de begroting
 • Het project mag niet in strijd zijn met projecten die de gemeente al gaat uitvoeren
 • Het plan moet op zichzelf staan en niet afhankelijk zijn van andere activiteiten
 • Het plan dient zoveel mogelijk door bewoners zelf ook uitgevoerd te worden

Planning Buurtbudget

 • Indienen van de plannen vóór 8 juni 2020 via info@centraledorpenraad.nl
 • Bekendmaking van de plannen in ‘t Zwaantje van juni 2020 en op deze website
 • Van 10 t/m 20 juni peiling onder bewoners om te bepalen welke initiatieven het meeste draagvlak hebben
 • Jury beslist over de uiteindelijke toekenning en geeft hiervoor een verantwoording af
 • 26 juni bekendmaking toegekende projecten door de jury
 • De gekozen projecten kunnen worden uitgevoerd voor het eind van 2020
 • Ieder gekozen project zorgt na afloop voor een verslag (inhoudelijk/financieel)

Vragen over het Buurtbudget of hulp nodig?
Neem contact op met Marianne Vrolijk van de Centrale Dorpenraad
telefoon 020-4904437 of mail naar m.vrolijk@centraledorpenraad.nl

29 mei 2020: Laatste wijziging

Schellingwoude, leven op de scheiding van water en land, de nieuwste uitgave van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord.

Het langverwachte boek over de geschiedenis van Schellingwoude is klaar en ziet er prachtig uit. Dit rijk geïllustreerde boek van 233 pagina’s in kleurendruk laat een boeiend beeld zien van een intiem dorp, al eeuwen gelegen op de scheiding van water en land. In 1921 is het geannexeerd door Amsterdam en de huidige burgemeester heeft dan ook het  voorwoord geschreven.
De boekpresentatie is helaas niet doorgegaan vanwege de overheidsmaatregelen om besmetting van het coronavirus in te perken.

Bestellen
Het boek is te bestellen door overmaking van € 25,- exclusief € 5,- verzendkosten (€ 7 ,- bij twee of meer).
In Amsterdam-Noord en Landelijk Noord wordt het boek, na ontvangst van de betaling, gratis thuisbezorgd.
Betaling
NL52 INGB 0004 25 96 15
t.n.v. STG Historisch Centrum
Vermeld bij uw betaling uw naam, adres en telefoonnummer

Vanaf 6 mei 2020 is het fiets- en wandelpad op de kruin van de Uitdammerdijk afgesloten voor gebruikers.

De Alliantie Markermeerdijken start dan met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn. Om de veiligheid van het publiek te garanderen wordt het voet- en fietspad op de dijk afgesloten totdat de werkzaamheden gereed zijn. Naar verwachting is dat eind 2022. Tijdens de afsluiting geldt er een omleidingsroute voor fietsers en wandelaars.

De gemeente Amsterdam heeft een document opgesteld met daarin de ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Landelijk Amsterdam-Noord is ingetekend als extra zoekgebied (Nee, tenzij) voor zowel windmolens als zonne-energie.
Het document en informatie hierover staat hier.

Nieuwsbericht Het Parool: 12-02-2020 Windmolens niet alleen meer in de Havens, misschien zelfs in het groen

Op 5 maart j.l. heeft de voorzitter van de Centrale Dorpenraad ingesproken bij de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid om de zorgen over Landelijk Noord te uiten.
Dat is terug te zien op 1:26:30 van deze video.

In het kort
Er wordt nu geen inspanningsverplichting of resultaatsverplichting voor de andere gebieden genoemd. Wanneer gaat ‘Nee, tenzij’ in? Het is niet duidelijk wat de maximale belasting voor Landelijk Noord zou zijn. De voorzitter heeft hier gemeld dat veel boeren met grote daken nu nog tegen drempels aan lopen. De Centrale Dorpenraad werkt mee om deze weg te nemen en heeft van de wethouder de toezegging gekregen mee te mogen denken over wind en zon in Waterland.

Hoe verder?
In juni 2020 ligt de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid ter inzage voor zienswijze en bedenkingen. Hierin is die van de gemeente Amsterdam gekoppeld aan die van andere gemeenten in de regio. Het zit allemaal nog in een vroeg stadium, en het ‘dichtrekenen’ van vraag en aanbod aan duurzame energie gaat daarna verder vorm krijgen. Zo wil de gemeente vooral inzetten op zon op particuliere daken, maar mag in dit stadium nog geen locaties van minder dan 60 panelen meerekenen. Dit betekent veel voor wat Amsterdam in de stad zelf kan opwekken en wat daarbuiten moet. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

Wel begint nu automatisch de discussie over de waarde van het open landschap. Diverse raadsleden benoemden dit al, maar onlangs hebben ook natuurorganisaties samen hun zorgen hierover geuit.

Nieuwsbericht AD: 23-04-2020 44 nieuwe windmolens en miljoenen zonnepanelen rond Amsterdam

De Centrale Dorpenraad zoekt mensen die het proces van de Regionale Energietransitie wil volgen en mee wil denken over de te nemen stappen; aanmelden kan via info@centraledorpenraad.nl