De gemeente Amsterdam organiseert online gespreksavonden over windmolens in Amsterdam om u te informeren over alle aspecten van windmolens.

Er zijn bijeenkomsten voor bewoners van de stadsdelen met windzoekgebieden: Oost, Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Tevens is er één bijeenkomst voor heel Amsterdam en energieregio Noord Holland-Zuid organiseert een informatieavond.

Op donderdag 22 april van 19:00 tot 20:15 uur wordt de gespreksavond van stadsdeel Noord gehouden. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. U kunt de uitzending volgen via onze website.
De informatieavond van energieregio Noord Holland-Zuid is op woensdag 28 april van 20:00 tot 21:00 uur.

In de Nieuwsbrief Duurzame Energie staat meer informatie en de link naar de bijeenkomst.

Stichting Hoeboeh verkoop ook dit jaar weer prachtige staande en hanggeraniums ten bate van hun Roemenië projecten.

Er zijn verschillende soorten geraniums te koop. De winst die wij hiermee maken is geheel bestemd voor de verschillende projecten in Roemenië en Moldavië.
De prijs voor hangende en staande geraniums is € 1,50 per stuk.
De staande geraniums zijn er in de kleuren rood, roze, zalm en wit.
De hanggeraniums in de kleuren rood, lila en wit met een rood harte.

Bestellen voor Landelijk Noord kan bij Anita Roeleveld.
Graag vóór 25 april 2021 uw bestelformulier inleveren/bestellen.
De geraniums worden in de 1e helft van mei, thuis bezorgd.

Bestelformulier geraniums

Steun onze projecten met een bestelling  en geniet een zomer lang van deze mooie geraniums!

Binnenkort starten er werkzaamheden aan de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, waterleiding en de bestrating wordt aangepakt.

De werkzaamheden starten op 19 april 2021 en zijn naar verwachting begin 2023 gereed. Wat gaat er gebeuren:

 • Liander gaat de elektra kabels en de huisaansluitingen vervangen
 • er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd
 • de waterleiding met de huisaansluitingen worden vervangen
 • aanleg van een nieuwe fundering en klinkerbestrating

Op dinsdag 6 april er ‘s avonds een digitale bewonersavond over de werkzaamheden gehouden. Het verslag volgt.

Bewonersbrief Zunderdorp

Van 22 februari t/m 7 mei 2021 voert de Gebr. Beentjes, in opdracht van de gemeente Amsterdam, groot onderhoud uit aan de Dorpsweg 99-133 in Ransdorp.
Lokaal bekend als het ‘Overkantje’.

Wat gaat er gebeuren
De firma Gebr. Beentje gaan de bestrating herstellen en Liander gaat tegelijkertijd werkzaamheden verrichten aan het elektranet.
Er wordt steeds een deel van de bestrating verwijderd zodat Liander haar werkzaamheden kan uitvoeren. Als dit klaar is wordt de bestrating weer in goede staat teruggebracht en wordt er aan een volgend deel verder gewerkt.
De werkzaamheden beginnen bij de brug en eindigen bij de Nieuwe Gouw. Het profiel van de bestrating veranderd niet.

Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen aan het Overkantje bereikbaar. Ten hoogte van Bloemendalergouw 11 worden tijdelijke extra parkeerplaatsen aangeboden.

Bewonersbrief werkzaamheden parallelweg Dorpsweg

De gemeente Amsterdam start vanaf juli 2021 een tijdelijke proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer.

Vermindering CO2-uitstoot
De gemeente heeft de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het veen uit. Hierdoor wordt er meer CO2 uitgestoten. Met deze proef gaan we onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Lisdoddeteelt is mogelijk een manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast kan lisdodde gebruikt worden als duurzaam bouwmateriaal en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze proef?
Neem dan contact op met projectleider Juul Willems, juul.willems@amsterdam.nl.
Op 11 februari j.l. is er een digitale informatiebijeenkomst gehouden over de proef.

2021 01 Brief omwonenden Burkmeer

2021 02 Verslag informatiebijeenkomst lisdoddeteelt Burkmeer 11 februari 2021

 

Op dinsdag 2 februari worden de bovengrondse plasticcontainers in Zunderdorp, Durgerdam en Schellingwoude verwijderd.

Sinds januari wordt in de gemeente Amsterdam al het plastic afval bij de afvalverwerker gescheiden. Al vanaf 2017 haalt de scheidingsinstallatie van de afvalverwerker plastic uit het restafval. Deze installatie werkt inmiddels zo goed dat hij meer (geschikt) plastic uit het afval haalt dan de bewoners die plastic apart aanbieden. Vanaf nu hoeft u uw plastic daarom niet meer zelf te scheiden en kunt u uw restafval gemengd aanbieden. Uiteraard kunt u glas en papier nog wél in de daarvoor bestemde containers gescheiden aanbieden.

Meer uitleg in de Brief Zunderdorp-Durgerdam-Schellingwoude

Van 25 januari t/m augustus 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden.

Werkzaamheden & Planning

De fietspaden worden vernieuwd en verbreedt en waar mogelijk wordt er een wandelpad naast het fietspad aangelegd. Daarnaast wordt er onderhoud gepleegd aan vijf fietsbruggen in dit traject.

25 januari t/m half april 2021 verwijder van het oude asfalt en aanbrengen van een nieuwe fundering fietspaden
half april t/m juli 2021 werkzaamheden fietsbruggen
augustus 2021 egaliseren en asfalteren fietspaden, aanleg wandelpad

Tijdens het werk zijn de paden niet begaanbaar en is er geen fietsverkeer mogelijk op het Molenslootpad, Weerslootpad en de Zwarte Gouw. In de bewonersbrief staan de verschillende omleidingsroutes: Bewonersbrief Fietspaden
Op 6 januari is er een digitale bewonersavond gehouden. Al de gestelde vragen met de antwoorden staan in Bewonersvragen+antwoord webinar fietspaden

De werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens. Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.
Het werk aan de bruggen wordt door een andere aannemer uitgevoerd.

De gemeente Amsterdam wil windmolens in/bij de stad plaatsen om duurzame energie op te wekken. Een potentiële locatie hiervoor is langs de A10 Noord.

Bericht en uitnodiging van Amsterdam Klimaatneutraal:

Er komen zo’n 17 extra windmolens in de stad. Maar de vraag is nog: waar moeten ze precies komen? U kunt uw voorkeur voor een mogelijke plek uitspreken, van gedachten wisselen met andere Amsterdammers en vragen stellen. Dat kan op 3 manieren, alle 3 digitaal.

Met zonnepanelen en windenergie wekken we in 2030 genoeg duurzame elektriciteit op voor ongeveer 80% van de Amsterdamse huishoudens. In 2019 en afgelopen zomer waren er bijeenkomsten waarop u kon meepraten over extra windmolens in Amsterdam. Wij mailen u omdat u of bij een van deze bijeenkomsten aanwezig was of omdat u aangegeven heeft dat u graag op de hoogte gehouden wilt worden over dit onderwerp.

Graag nodigen wij u weer uit om mee te praten over dit onderwerp. Dit kan op 3 manieren:

1) Interactieve online avondsessies

Er zijn 5 interactieve online avondsessies over de mogelijke locaties.
Per avond zijn 48 plaatsen beschikbaar. We verloten de plaatsen onder de aanmelders.
Als u bent ingeloot, dan ontvangt u een bevestiging en een link naar de bijeenkomst.

 • Dinsdag 3 november: Gaasperplas en Diemerscheg
 • Donderdag 5 november: IJburg, Sciencepark en Zeeburgereiland
 • Maandag 9 november: Havengebied en Brettenzone
 • Dinsdag 10 november: Amstelscheg (Zuid), Amstel III omgeving
 • Donderdag 12 november: smalle strook ten Noorden Ring A10 Noord

Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Aanmelden kan via deze link: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/

2) Online inloopspreekuren

Heeft u brandende vragen of opmerkingen?
En kunt u niet deelnemen aan een van de bijeenkomsten?
Meld u dan aan voor een online één-op-één-vraaggesprek van maximaal 15 minuten, voorafgaand aan bovenstaande sessies.
Het aantal plaatsen is beperkt dus aanmelden is verplicht.

Datum: Dinsdag 3, donderdag 5, maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 november, 16.00 – 17.00 uur

Aanmelden kan via deze link:  https://www.amsterdam.nl/formulieren/wonen-leefomgeving/aanmelden-inloopspreekuur-windmolens/

3) Online informatiebijeenkomst

Wat vinden andere Amsterdammers van windmolens in de stad?
Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck praat u bij over de resultaten van eerdere bijeenkomsten en enquêtes, de vervolgstappen en hoe u daar invloed op kunt hebben.
Er is tijd om vragen te stellen en uw mening te geven.

Datum: Maandag 7 december, 19.30 – 21.00 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Aanmelden kan via deze link: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/

Vragen

Kunt of wilt u niet deelnemen aan een van de bijeenkomsten en heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar klimaatneutraal@amsterdam.nl.

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer
Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten
aan de kerktoren van Zunderdorp.
De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Wat gaat er gebeuren?
Het metsel- en voegwerk wordt hersteld, er
vinden schilderswerkzaamheden plaats en er worden
reparaties gedaan aan natuurstenen elementen zoals de trap.
De kerktoren is eigendom van de gemeente Amsterdam
en heeft dringend groot onderhoud nodig.
De werkzaamheden opgesomd:

 • metselwerk exterieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten; plaatselijk herstel scheuren
 • metselwerk interieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten
 • incidenteel herstel leiwerk
 • herstel loodaansluitingen
 • hervoegen van alle natuurstenen onderdelen
 • plaatselijk vervangen van doken natuurstenen elementen
 • plaatselijk reparatie van natuurstenen onderdelen
 • reparatie natuurstenen traptreden (beschadigingen en scheuren)
 • aanbrengen van duivenwering in de vorm van gespannen gaas en duivenpennen (beperkt)
 • nieuwe galmborden
 • schilderwerk alle onderdelen hout, staal
 • verguldwerk windhaan en uurwerk
 • preventieve behandeling houtaantasters daar waar nodig
 • vervangen loden goot incl. afschotconstructie en aansluiting op de hemelwaterafvoer
 • aanpassen bliksembeveiliging aan huidige eisen

Planning
De onderhoudswerkzaamheden zouden oorspronkelijk in september 2020 starten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is de kwaliteit van het metsel- en voegwerk beoordeeld. Hieruit bleek dat vooral op grotere hoogte van de toren de samenstelling van de nieuwe metselvoeg meer water moet bevatten, dan van te voren was ingeschat. Daarom is ervoor gekozen om de werkzaamheden in een vorstvrije periode uit te voeren, zodat de kans op bevriezing van en schade aan het voegwerk niet aanwezig is.
De onderhoudswerkzaamheden starten nu in februari 2021. Eerst wordt de steiger rond de toren geplaatst en de bouwplaats ingericht.
Vanaf begin maart worden de voegen van de binnen- en buitengevel van de kerktoren verwijderd, dit duurt ongeveer tot eind april. Daarna worden nieuwe voegen aangebracht, het houtwerk geschilderd en het lood hersteld. Waarschijnlijk zijn in juli 2021 alle werkzaamheden aan de toren afgerond.

2020 08 Bewonersbrief

2020 10 Bewonersbrief uitstel

2021 01 Bewonersbrief uitstel

2021 02 Bewonersbrief Zunderdorp

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

De Centrale Dorpenraad heeft van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,- gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen worden.

Van 10 t/m 20 juni konden bewoners hun voorkeur voor projecten aangeven door een peiling in te vullen, dit kon online op deze website en schriftelijk via een formulier dat bij ‘t Zwaantje zat.
De jury gaat daarna over de uiteindelijke toekenning beslissen, 26 juni is de uitslag bekend.

De Centrale Dorpenraad wil graag al de bewoners van Landelijk Noord oproepen om een plan in te dienen en aanspraak te maken op (een deel van) dit buurtbudget!

Er is een Werkgroep Buurtbudget geformeerd om het traject op te starten. Vanwege de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk om hiervoor bijeenkomsten in de dorpen te organiseren. Via ‘t Zwaantje, de Whatsapp groepen in de dorpen en digitale Nieuwsbrieven hoopt de Werkgroep iedereen te bereiken en motiveren.

Heb je een goed idee en voldoet dit aan onderstaande criteria dan kun je een aanvraag indienen!
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de Centrale Dorpenraad: info@centraledorpenraad.nl

Alle plannen, groot en klein, conventioneel of nieuw, zijn welkom. Alhoewel plannen gericht mogen zijn op een enkel dorp, hebben plannen met een dorp overstijgend karakter en aantoonbaar draagvlak de voorkeur. Het stimuleren van de verbinding tussen de bewoners van Landelijk Noord onderling en/of tussen de verschillende dorpen en het bevorderen van de sociale cohesie is een pré.
De initiatiefnemer(s) dienen het plan zoveel mogelijk zelf uit te voeren.
Om iedereen een kans te geven zijn of haar mening over de ingediende plannen te geven, zal een peiling plaatsvinden waarbij iedereen kan aangeven welke projecten zij het liefst gerealiseerd zouden willen zien. Deze peiling zal online plaatsvinden via deze website en bewoners die hun mening niet online kunnen of willen geven zullen de gelegenheid krijgen om dit op een andere manier te doen.
Vervolgens zal een jury met vertegenwoordigers uit de vijf dorpen een uiteindelijke gemotiveerde beslissing nemen op basis van de uitslag van deze peiling in combinatie met de gestelde voorwaarden en doelen, zoals de haalbaarheid binnen het budget en uitvoerbaarheid in 2020.

De criteria voor het Buurtbudget zijn:

 • Het project dient uitgevoerd worden in 2020
 • Het project valt binnen de wet- en regelgeving
 • Het past binnen het budget
 • Het vindt plaats in Landelijk Noord
 • De plannen mogen geen negatief effect hebben op de omliggende buurten
 • Het plan heeft geen langdurige onderhoudskosten of deze zijn meegenomen in de begroting
 • Het project mag niet in strijd zijn met projecten die de gemeente al gaat uitvoeren
 • Het plan moet op zichzelf staan en niet afhankelijk zijn van andere activiteiten
 • Het plan dient zoveel mogelijk door bewoners zelf ook uitgevoerd te worden

Planning Buurtbudget

 • Indienen van de plannen vóór 8 juni 2020 via info@centraledorpenraad.nl
 • Bekendmaking van de plannen in ‘t Zwaantje van juni 2020 en op deze website
 • Van 10 t/m 20 juni peiling onder bewoners om te bepalen welke initiatieven het meeste draagvlak hebben
 • Jury beslist over de uiteindelijke toekenning en geeft hiervoor een verantwoording af
 • 26 juni bekendmaking toegekende projecten door de jury
 • De gekozen projecten kunnen worden uitgevoerd voor het eind van 2020
 • Ieder gekozen project zorgt na afloop voor een verslag (inhoudelijk/financieel)

Vragen over het Buurtbudget of hulp nodig?
Neem contact op met Marianne Vrolijk van de Centrale Dorpenraad
telefoon 020-4904437 of mail naar m.vrolijk@centraledorpenraad.nl

29 mei 2020: Laatste wijziging