Van 25 januari t/m augustus 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden.

Digitale bewonersavond

Op 6 januari vindt er vanaf 19.15 uur een digitale bewonersavond plaats over de werkzaamheden. Aanmelden via DEZE LINK

Werkzaamheden & Planning

De fietspaden worden vernieuwd en verbreedt en waar mogelijk wordt er een wandelpad naast het fietspad aangelegd. Daarnaast wordt er onderhoud gepleegd aan vijf fietsbruggen in dit traject.

25 januari t/m half april 2021 verwijder van het oude asfalt en aanbrengen van een nieuwe fundering fietspaden
half april t/m juli 2021 werkzaamheden fietsbruggen
augustus 2021 egaliseren en asfalteren fietspaden, aanleg wandelpad

Tijdens het werk zijn de paden niet begaanbaar en is er geen fietsverkeer mogelijk op het Molenslootpad, Weerslootpad en de Zwarte Gouw. In de bewonersbrief staan de verschillende omleidingsroutes: Bewonersbrief Fietspaden

De werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens. Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.
Het werk aan de bruggen wordt door een andere aannemer uitgevoerd.

Vanaf dinsdag 1 december t/m 22 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Poppendammergouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Van 1 t/m 7 december wordt er gewerkt aan de S-bocht nabij W.S.V. Het Die. De twee bochten zijn verzakt en daarom wordt het asfalt opgehoogd tot boven het waterpeil. Dit is nodig om te voorkomen dat er in de winter water op de weg blijft staan, dat bij bevriezing voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

De werkzaamheden aan de afvoergoten, aan het begin van de Poppendammergouw, starten dinsdag 8 december en zijn naar verwachting woensdag 9 december klaar. De vier afvoergoten naast de rijbaan zijn aan vervanging toe. Op dit moment werken de afvoergoten niet naar behoren waardoor er water in de bermen blijft staan.

Bewonersbrief Poppendammergouw

Van 10 t/m 22 december worden er diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd tussen Poppendammergouw 19 en 28. Dit deel van de gouw is dan afgesloten voor al het verkeer.

Bewonersbrief herstelwerkzaamheden

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen ten westen van het werkvak bereikbaar via Nieuwe Gouw. De woningen ten oosten van het werkvak blijven bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.
 • Tijdens de werkzaamheden aan het begin van de Poppendammergouw blijven alle woningen aan de Poppendammergouw bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.
 • Het doorgaande wandel- en fietsverkeer kan het werkvak niet passeren en worden omgeleid via de Volgermeer.

Tussen 24 november t/m de tweede week van december worden er op diverse plekken in Landelijk Noord asfaltwerkzaamheden verricht. Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en ‘t Nopeind.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op hun Project pagina.

Kaart met de werklocaties

De planning is als volgt:

Bloemendalergouw & Middenlaan / ‘t Nopeind

 • 24 oktober start frezen op de Bloemendalergouw (EXTRA informatie Bloemendalergouw)
 • 26 & 27 oktober aanbrengen asfalt op de Bloemendalergouw
 • 27 oktober start frezen op de Middenlaan en ‘t Nopeind
 • 28 oktober aanbrengen asfalt op de Middenlaan en ‘t Nopeind
 • 30 oktober bermen afwerken Bloemendalergouw en de Middenlaan + ‘t Nopeind

Durgerdammergouw & Broekergouw

 • 30 oktober start met het opbreken van een deel van het fietspad langs de Durgerdammergouw
 • 31 oktober t/m 7 december aanbrengen nieuwe fundering van het fietspad langs de Durgerdammergouw
 • 7 december aanbrengen asfalt op het fietspad Durgerdammergouw
  start met frezen op de Broekergouw
 • 8 december aanbrengen asfalt op de Broekergouw
  afwerken bermen langs fietspad Durgerdammergouw
 • 9 december afwerken bermen langs de Broekergouw
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden:
 • Tijdens de werkzaamheden worden er bij de werkvakken en aan het einde van de straat verkeersregelaars ingezet.
 • Fietsers en voetgangers kunnen zo veel mogelijk langs het werk behalve als de verkeersregelaars anders aangeven.
 • Auto’s en andere voertuigen kunnen tijdens het frezen en asfalteren niet langs het werkvak en worden omgeleid door de verkeersregelaars.
 • Buiten de werkuren zullen alle wegen weer open zijn.
 • Als er bij iemand voor de deur wordt gewerkt komt er een paaltje in de berm die aangeeft via welke kant de aanwonende de straat kan verlaten.

De aannemer vraagt de bewoners om rekening te houden met mogelijke vertraging tijdens de werkzaamheden. Het is helaas niet mogelijk van te voren precies aan te geven waar we aan het werk zijn.

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

De gemeente Amsterdam wil windmolens in/bij de stad plaatsen om duurzame energie op te wekken. Een potentiële locatie hiervoor is langs de A10 Noord.

Bericht en uitnodiging van Amsterdam Klimaatneutraal:

Er komen zo’n 17 extra windmolens in de stad. Maar de vraag is nog: waar moeten ze precies komen? U kunt uw voorkeur voor een mogelijke plek uitspreken, van gedachten wisselen met andere Amsterdammers en vragen stellen. Dat kan op 3 manieren, alle 3 digitaal.

Met zonnepanelen en windenergie wekken we in 2030 genoeg duurzame elektriciteit op voor ongeveer 80% van de Amsterdamse huishoudens. In 2019 en afgelopen zomer waren er bijeenkomsten waarop u kon meepraten over extra windmolens in Amsterdam. Wij mailen u omdat u of bij een van deze bijeenkomsten aanwezig was of omdat u aangegeven heeft dat u graag op de hoogte gehouden wilt worden over dit onderwerp.

Graag nodigen wij u weer uit om mee te praten over dit onderwerp. Dit kan op 3 manieren:

1) Interactieve online avondsessies

Er zijn 5 interactieve online avondsessies over de mogelijke locaties.
Per avond zijn 48 plaatsen beschikbaar. We verloten de plaatsen onder de aanmelders.
Als u bent ingeloot, dan ontvangt u een bevestiging en een link naar de bijeenkomst.

 • Dinsdag 3 november: Gaasperplas en Diemerscheg
 • Donderdag 5 november: IJburg, Sciencepark en Zeeburgereiland
 • Maandag 9 november: Havengebied en Brettenzone
 • Dinsdag 10 november: Amstelscheg (Zuid), Amstel III omgeving
 • Donderdag 12 november: smalle strook ten Noorden Ring A10 Noord

Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Aanmelden kan via deze link: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/

2) Online inloopspreekuren

Heeft u brandende vragen of opmerkingen?
En kunt u niet deelnemen aan een van de bijeenkomsten?
Meld u dan aan voor een online één-op-één-vraaggesprek van maximaal 15 minuten, voorafgaand aan bovenstaande sessies.
Het aantal plaatsen is beperkt dus aanmelden is verplicht.

Datum: Dinsdag 3, donderdag 5, maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 november, 16.00 – 17.00 uur

Aanmelden kan via deze link:  https://www.amsterdam.nl/formulieren/wonen-leefomgeving/aanmelden-inloopspreekuur-windmolens/

3) Online informatiebijeenkomst

Wat vinden andere Amsterdammers van windmolens in de stad?
Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck praat u bij over de resultaten van eerdere bijeenkomsten en enquêtes, de vervolgstappen en hoe u daar invloed op kunt hebben.
Er is tijd om vragen te stellen en uw mening te geven.

Datum: Maandag 7 december, 19.30 – 21.00 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Aanmelden kan via deze link: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/

Vragen

Kunt of wilt u niet deelnemen aan een van de bijeenkomsten en heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar klimaatneutraal@amsterdam.nl.

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer
Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten
aan de kerktoren van Zunderdorp.
De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Wat gaat er gebeuren?
Het metsel- en voegwerk wordt hersteld, er
vinden schilderswerkzaamheden plaats en er worden
reparaties gedaan aan natuurstenen elementen zoals de trap.
De kerktoren is eigendom van de gemeente Amsterdam
en heeft dringend groot onderhoud nodig.
De werkzaamheden opgesomd:

 • metselwerk exterieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten; plaatselijk herstel scheuren
 • metselwerk interieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten
 • incidenteel herstel leiwerk
 • herstel loodaansluitingen
 • hervoegen van alle natuurstenen onderdelen
 • plaatselijk vervangen van doken natuurstenen elementen
 • plaatselijk reparatie van natuurstenen onderdelen
 • reparatie natuurstenen traptreden (beschadigingen en scheuren)
 • aanbrengen van duivenwering in de vorm van gespannen gaas en duivenpennen (beperkt)
 • nieuwe galmborden
 • schilderwerk alle onderdelen hout, staal
 • verguldwerk windhaan en uurwerk
 • preventieve behandeling houtaantasters daar waar nodig
 • vervangen loden goot incl. afschotconstructie en aansluiting op de hemelwaterafvoer
 • aanpassen bliksembeveiliging aan huidige eisen

Planning
De onderhoudswerkzaamheden zouden oorspronkelijk in september 2020 starten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is de kwaliteit van het metsel- en voegwerk beoordeeld.
Hieruit bleek dat vooral op grotere hoogte van de toren de samenstelling van de nieuwe metselvoeg meer water moet bevatten, dan van te voren was ingeschat. Daarom is ervoor gekozen om de werkzaamheden in een vorstvrije periode uit te voeren, zodat de kans op bevriezing van en schade aan het voegwerk niet aanwezig is.
De onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld tot februari/maart 2021.

2020 08 Bewonersbrief

2020 10 Bewonersbrief uitstel

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

De Centrale Dorpenraad heeft van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,- gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen worden.

Van 10 t/m 20 juni konden bewoners hun voorkeur voor projecten aangeven door een peiling in te vullen, dit kon online op deze website en schriftelijk via een formulier dat bij ‘t Zwaantje zat.
De jury gaat daarna over de uiteindelijke toekenning beslissen, 26 juni is de uitslag bekend.

De Centrale Dorpenraad wil graag al de bewoners van Landelijk Noord oproepen om een plan in te dienen en aanspraak te maken op (een deel van) dit buurtbudget!

Er is een Werkgroep Buurtbudget geformeerd om het traject op te starten. Vanwege de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk om hiervoor bijeenkomsten in de dorpen te organiseren. Via ‘t Zwaantje, de Whatsapp groepen in de dorpen en digitale Nieuwsbrieven hoopt de Werkgroep iedereen te bereiken en motiveren.

Heb je een goed idee en voldoet dit aan onderstaande criteria dan kun je een aanvraag indienen!
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de Centrale Dorpenraad: info@centraledorpenraad.nl

Alle plannen, groot en klein, conventioneel of nieuw, zijn welkom. Alhoewel plannen gericht mogen zijn op een enkel dorp, hebben plannen met een dorp overstijgend karakter en aantoonbaar draagvlak de voorkeur. Het stimuleren van de verbinding tussen de bewoners van Landelijk Noord onderling en/of tussen de verschillende dorpen en het bevorderen van de sociale cohesie is een pré.
De initiatiefnemer(s) dienen het plan zoveel mogelijk zelf uit te voeren.
Om iedereen een kans te geven zijn of haar mening over de ingediende plannen te geven, zal een peiling plaatsvinden waarbij iedereen kan aangeven welke projecten zij het liefst gerealiseerd zouden willen zien. Deze peiling zal online plaatsvinden via deze website en bewoners die hun mening niet online kunnen of willen geven zullen de gelegenheid krijgen om dit op een andere manier te doen.
Vervolgens zal een jury met vertegenwoordigers uit de vijf dorpen een uiteindelijke gemotiveerde beslissing nemen op basis van de uitslag van deze peiling in combinatie met de gestelde voorwaarden en doelen, zoals de haalbaarheid binnen het budget en uitvoerbaarheid in 2020.

De criteria voor het Buurtbudget zijn:

 • Het project dient uitgevoerd worden in 2020
 • Het project valt binnen de wet- en regelgeving
 • Het past binnen het budget
 • Het vindt plaats in Landelijk Noord
 • De plannen mogen geen negatief effect hebben op de omliggende buurten
 • Het plan heeft geen langdurige onderhoudskosten of deze zijn meegenomen in de begroting
 • Het project mag niet in strijd zijn met projecten die de gemeente al gaat uitvoeren
 • Het plan moet op zichzelf staan en niet afhankelijk zijn van andere activiteiten
 • Het plan dient zoveel mogelijk door bewoners zelf ook uitgevoerd te worden

Planning Buurtbudget

 • Indienen van de plannen vóór 8 juni 2020 via info@centraledorpenraad.nl
 • Bekendmaking van de plannen in ‘t Zwaantje van juni 2020 en op deze website
 • Van 10 t/m 20 juni peiling onder bewoners om te bepalen welke initiatieven het meeste draagvlak hebben
 • Jury beslist over de uiteindelijke toekenning en geeft hiervoor een verantwoording af
 • 26 juni bekendmaking toegekende projecten door de jury
 • De gekozen projecten kunnen worden uitgevoerd voor het eind van 2020
 • Ieder gekozen project zorgt na afloop voor een verslag (inhoudelijk/financieel)

Vragen over het Buurtbudget of hulp nodig?
Neem contact op met Marianne Vrolijk van de Centrale Dorpenraad
telefoon 020-4904437 of mail naar m.vrolijk@centraledorpenraad.nl

29 mei 2020: Laatste wijziging

Schellingwoude, leven op de scheiding van water en land, de nieuwste uitgave van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord.

Het langverwachte boek over de geschiedenis van Schellingwoude is klaar en ziet er prachtig uit. Dit rijk geïllustreerde boek van 233 pagina’s in kleurendruk laat een boeiend beeld zien van een intiem dorp, al eeuwen gelegen op de scheiding van water en land. In 1921 is het geannexeerd door Amsterdam en de huidige burgemeester heeft dan ook het  voorwoord geschreven.
De boekpresentatie is helaas niet doorgegaan vanwege de overheidsmaatregelen om besmetting van het coronavirus in te perken.

Bestellen
Het boek is te bestellen door overmaking van € 25,- exclusief € 5,- verzendkosten (€ 7 ,- bij twee of meer).
In Amsterdam-Noord en Landelijk Noord wordt het boek, na ontvangst van de betaling, gratis thuisbezorgd.
Betaling
NL52 INGB 0004 25 96 15
t.n.v. STG Historisch Centrum
Vermeld bij uw betaling uw naam, adres en telefoonnummer

Vanaf 6 mei 2020 is het fiets- en wandelpad op de kruin van de Uitdammerdijk afgesloten voor gebruikers.

De Alliantie Markermeerdijken start dan met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn. Om de veiligheid van het publiek te garanderen wordt het voet- en fietspad op de dijk afgesloten totdat de werkzaamheden gereed zijn. Naar verwachting is dat eind 2022. Tijdens de afsluiting geldt er een omleidingsroute voor fietsers en wandelaars.

De gemeente Amsterdam heeft een document opgesteld met daarin de ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Landelijk Amsterdam-Noord is ingetekend als extra zoekgebied (Nee, tenzij) voor zowel windmolens als zonne-energie.
Het document en informatie hierover staat hier.

Nieuwsbericht Het Parool: 12-02-2020 Windmolens niet alleen meer in de Havens, misschien zelfs in het groen

Op 5 maart j.l. heeft de voorzitter van de Centrale Dorpenraad ingesproken bij de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid om de zorgen over Landelijk Noord te uiten.
Dat is terug te zien op 1:26:30 van deze video.

In het kort
Er wordt nu geen inspanningsverplichting of resultaatsverplichting voor de andere gebieden genoemd. Wanneer gaat ‘Nee, tenzij’ in? Het is niet duidelijk wat de maximale belasting voor Landelijk Noord zou zijn. De voorzitter heeft hier gemeld dat veel boeren met grote daken nu nog tegen drempels aan lopen. De Centrale Dorpenraad werkt mee om deze weg te nemen en heeft van de wethouder de toezegging gekregen mee te mogen denken over wind en zon in Waterland.

Hoe verder?
In juni 2020 ligt de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid ter inzage voor zienswijze en bedenkingen. Hierin is die van de gemeente Amsterdam gekoppeld aan die van andere gemeenten in de regio. Het zit allemaal nog in een vroeg stadium, en het ‘dichtrekenen’ van vraag en aanbod aan duurzame energie gaat daarna verder vorm krijgen. Zo wil de gemeente vooral inzetten op zon op particuliere daken, maar mag in dit stadium nog geen locaties van minder dan 60 panelen meerekenen. Dit betekent veel voor wat Amsterdam in de stad zelf kan opwekken en wat daarbuiten moet. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

Wel begint nu automatisch de discussie over de waarde van het open landschap. Diverse raadsleden benoemden dit al, maar onlangs hebben ook natuurorganisaties samen hun zorgen hierover geuit.

Nieuwsbericht AD: 23-04-2020 44 nieuwe windmolens en miljoenen zonnepanelen rond Amsterdam

De Centrale Dorpenraad zoekt mensen die het proces van de Regionale Energietransitie wil volgen en mee wil denken over de te nemen stappen; aanmelden kan via info@centraledorpenraad.nl