De gemeente Amsterdam organiseert op 22 en 29 maart online bijeenkomsten over een Waterplein voor de nieuwe Sluisbuurt, beide bijeenkomsten zijn hetzelfde. Zij willen met u, als bewoners uit de omliggende gebieden, in gesprek over de mogelijkheden voor waterrecreatie, de programmering en de groene inrichting van het plein.

Meer informatie en aanmelden op: denk-mee-waterplein-sluisbuurt

 

Van 22 t/m 26 maart worden er asfaltboringen gedaan op de Poppendammergouw.

Dit betekent dat doorgaan autoverkeer geen gebruik kan maken van de Poppendammergouw. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid.
Ingenieursbureau RPS voert het asfaltonderzoek uit, dit is nodig als voorbereiding op het groot onderhoud dat in de toekomst gaat plaatsvinden op de Poppendammergouw.

Bewonersbrief asfaltboringen

Op 22 maart organiseert Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland een online informatiebijeenkomst om hun plannen voor de Polder IJdoorn te presenteren.

Natuurmonumenten schrijft:
Het is enige tijd geleden dat wij u op de hoogte brachten van onze plannen voor polder IJdoorn. Natuurmonumenten en provincie Noord-Holland willen het natuurgebied aantrekkelijker maken voor vissen en weidevogels. Daarmee dragen we bij aan een toekomstbestendige natuur in het Markermeer. Op maandag 22 maart presenteren wij u graag het voorlopig ontwerp voor de polder en vertellen we u meer over de vervolgstappen. We hopen deze zomer te kunnen starten met de uitvoering.

Hieronder vindt u een link naar meer informatie over het project en het programma voor de informatiebijeenkomst. U kunt zich tot dinsdag 16 maart 18.00 uur aanmelden voor deze informatiebijeenkomst. Dit kan bij Caroline Piet: caroline.piet@noord-holland.nl Daarna ontvangt u van ons tijdig de link voor de bijeenkomst. (Dat zal via Teams zijn)
Achtergrondinformatie: www.natuurmonumenten.nl/project-ijdoorn

Wanneer: Maandag 22 maart 16.00 – 17.30 uur
Programma

16.05 – 16.15 Welkom en korte introductie, Martin Hoorweg – provincie Noord-Holland, Voorstelrondje, kaders schetsen, waarom, proces  

16.15 – 17.00 Inhoudelijke presentatie, Leon Feiken en Karel Hanhart – Eelerwoude, De polder bestaat uit 3 deelgebieden. Na ieder deelgebied is er kort ruimte voor vragen.

17.00 – 17.10 Presentatie 0-metingen, Miriam ten Haaf of Hans Wondergem, Bijzondere soorten in beeld

17.10 – 17.25 Ruimte voor vragen/gedachtenuitwisseling

17.25               Afsluiting

Vanaf dinsdag 1 december t/m 22 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Poppendammergouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Van 1 t/m 7 december wordt er gewerkt aan de S-bocht nabij W.S.V. Het Die. De twee bochten zijn verzakt en daarom wordt het asfalt opgehoogd tot boven het waterpeil. Dit is nodig om te voorkomen dat er in de winter water op de weg blijft staan, dat bij bevriezing voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

De werkzaamheden aan de afvoergoten, aan het begin van de Poppendammergouw, starten dinsdag 8 december en zijn naar verwachting woensdag 9 december klaar. De vier afvoergoten naast de rijbaan zijn aan vervanging toe. Op dit moment werken de afvoergoten niet naar behoren waardoor er water in de bermen blijft staan.

Bewonersbrief Poppendammergouw

Van 10 t/m 22 december worden er diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd tussen Poppendammergouw 19 en 28. Dit deel van de gouw is dan afgesloten voor al het verkeer.

Bewonersbrief herstelwerkzaamheden

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen ten westen van het werkvak bereikbaar via Nieuwe Gouw. De woningen ten oosten van het werkvak blijven bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.
 • Tijdens de werkzaamheden aan het begin van de Poppendammergouw blijven alle woningen aan de Poppendammergouw bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.
 • Het doorgaande wandel- en fietsverkeer kan het werkvak niet passeren en worden omgeleid via de Volgermeer.

Er vinden aan de weg en het fietspad van de Bloemendalergouw werkzaamheden plaats tussen Ransdorp en de Kanaalpost (brug 2462). Met de werkzaamheden wordt met name de wateroverlast op diverse plaatsen van dit deel van de Bloemdalergouw verholpen. De gemeente wil deze overlast graag nog vóór de winter verholpen hebben.

De uitgewerkte planning voor de afsluiting van de Bloemerdalergouw:

Dinsdag 24 oktober:
Freeswerkzaamheden tussen 7:00 en 18:00 uur
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 en tussen 14:00-15:00 uur*
De weg is buiten onze werktijden open

Woensdag 25 oktober:
De weg is open, de freesvakken zijn begaanbaar maar matig uw snelheid!

Donderdag 26 oktober:
Asfaltwerkzaamheden tussen 7:00 en 18:00 uur
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 en tussen 14:00-15:00 uur*
De weg is buiten onze werktijden open

Vrijdag 27 oktober:
Asfaltwerkzaamheden tussen 7:00 en 13:00 uur.
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 uur*

*de doorgang tussen 8:00-9:00 en 14:00-15:00 uur is mogelijk gemaakt om o.a. kinderen van en naar school te brengen.

Notities:

 • Weg is altijd open voor fietsers en voetgangers.
 • Houd rekening met +/- 15 minuten vertraging tussen 8:00-9:00 en 14:00-15:00 uur.
 • Nooddiensten kunnen uiteraard altijd langs de werkzaamheden.
 • Voor zwaar verkeer dat langs het werk moet graag contact opnemen met de omgevingsmanager.
 • Als u tijdens de werkzaamheden van Holysloot naar Ransdorp wilt (en vice versa) dan kunt u via de Blijkmeer, Uitdammerdijk richting Uitdam rijden. De verkeersregelaar ter plaatse zal dit toelichten en deelt een kaart uit met de route. De omleiding via de Uitdammerdijk is erg lang maar voor nu helaas de enige optie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar updates van de werkzaamheden gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op hun Project pagina.
Voor vragen over het werk graag via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

Tussen 24 november t/m de tweede week van december worden er op diverse plekken in Landelijk Noord asfaltwerkzaamheden verricht. Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en ‘t Nopeind.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op hun Project pagina.

Kaart met de werklocaties

De planning is als volgt:

Bloemendalergouw & Middenlaan / ‘t Nopeind

 • 24 oktober start frezen op de Bloemendalergouw (EXTRA informatie Bloemendalergouw)
 • 26 & 27 oktober aanbrengen asfalt op de Bloemendalergouw
 • 27 oktober start frezen op de Middenlaan en ‘t Nopeind
 • 28 oktober aanbrengen asfalt op de Middenlaan en ‘t Nopeind
 • 30 oktober bermen afwerken Bloemendalergouw en de Middenlaan + ‘t Nopeind

Durgerdammergouw & Broekergouw

 • 30 oktober start met het opbreken van een deel van het fietspad langs de Durgerdammergouw
 • 31 oktober t/m 7 december aanbrengen nieuwe fundering van het fietspad langs de Durgerdammergouw
 • 7 december aanbrengen asfalt op het fietspad Durgerdammergouw
  start met frezen op de Broekergouw
 • 8 december aanbrengen asfalt op de Broekergouw
  afwerken bermen langs fietspad Durgerdammergouw
 • 9 december afwerken bermen langs de Broekergouw
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden:
 • Tijdens de werkzaamheden worden er bij de werkvakken en aan het einde van de straat verkeersregelaars ingezet.
 • Fietsers en voetgangers kunnen zo veel mogelijk langs het werk behalve als de verkeersregelaars anders aangeven.
 • Auto’s en andere voertuigen kunnen tijdens het frezen en asfalteren niet langs het werkvak en worden omgeleid door de verkeersregelaars.
 • Buiten de werkuren zullen alle wegen weer open zijn.
 • Als er bij iemand voor de deur wordt gewerkt komt er een paaltje in de berm die aangeeft via welke kant de aanwonende de straat kan verlaten.

De aannemer vraagt de bewoners om rekening te houden met mogelijke vertraging tijdens de werkzaamheden. Het is helaas niet mogelijk van te voren precies aan te geven waar we aan het werk zijn.

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

In opdracht van de gemeente Amsterdam vinden er vanaf dinsdag 18 augustus tot begin oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Durgerdammergouw.

N.B.
De werkzaamheden aan de Durgerdammergouw konden op 18 augustus helaas nog niet starten. Er is namelijk nog geen definitieve besluit voor het gebruik van de omleidingsroute via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer).
Zodra er uitsluitsel is volgt er opnieuw berichtgeving.

Wat gaat er gebeuren
Het werk start vanaf Ransdorp en gaat richting Durgerdam.

 • De Klaas Bordingbrug ter hoogte van Durgerdam wordt tijdelijk vervangen door een dam.
 • Het asfalt op de Durgerdammergouw wordt vernieuwd, vanaf Ransdorp tot de Klaas Bordingbrug bij Durgerdam. We vervangen eerst het oude asfalt en 5 duikers.
 • Een deel van het fietspad wordt opgehoogd.
 • Inritten worden aangesloten op het nieuwe wegdek (tot de erfgrens / het fietspad).
 • De bermen worden waar nodig aangevuld en afwaterend gemaakt.

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 18 augustus 2020 en duren naar verwachting tot 2 oktober 2020.

 • 18 – 24 augustus: vervanging brug door dam
 • 25 augustus – 24 september: werk aan de weg en vervanging 5 duikers
 • 24 en 25 september: asfalteren van de weg
 • 26 september – 2 oktober: afwerken bermen en aanbrengen belijning

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan nog enigszins wijzigen.
Update 15/9: De asfaltwerkzaamheden starten woensdag 16 september en gaan door tot en met dinsdag 22 september. Er wordt niet in het weekend gewerkt.

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

 • Tijdens de werkzaamheden is de Durgerdammergouw afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • De woningen aan de Durgerdammergouw blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf Ransdorp of Durgerdam.
 • Inrijden van Durgerdam vanaf de Uitdammerdijk is niet toegestaan.
 • Autoverkeer vanaf de Uitdammerdijk wordt omgeleid via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer). Dit fietspad is is tijdelijk ingericht als fietsstraat waarbij de auto te gast is. Autoverkeer vanaf de Bloemendalergouw richting de Uitdammerdijk is niet mogelijk. Omleidingsroute Holysloot
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via Durgerdam, zie omleidingsroute. Voor schoolgaande kinderen van basisschool De Weidevogel is een aparte regeling (zie 2de Bewonersbrief).

Informatiepagina gemeente Amsterdam: Werkzaamheden Durgerdammergouw
Bewonersbrief Durgerdammergouw
Op 11 augustus j.l. is er een digitale informatieavond gehouden, n.a.v. deze avond is er een FAQ werkzaamheden Durgerdammergouw opgesteld.
Er is ook een nieuwe Bewonersbrief Durgerdammergouw n.a.v. bewonersavond gemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28538670 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht wél uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Kijk hier voor meer informatie over werkzaamheden in Landelijk Noord

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er de komende jaren een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd aan de wegen en fietspaden in het gebied Landelijk Noord.

Van 6 t/m 13 juli vinden er diverse asfaltreparaties plaats aan rode fietsdrempels in het gebied. Deze reparaties zijn nodig om de weg op de korte termijn veilig te houden. Bij deze werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig die het verkeer omleiden. De werkzaamheden bestaan uit frezen (het oude asfalt gedeeltelijk verwijderen), asfalteren (nieuw asfalt aanbrengen) en afwerken (belijning aanbrengen en bermen afwerken). Er wordt gewerkt tussen 7:00 en 18:00 uur. Buiten deze werktijden zijn de wegen bereikbaar.
Kaart: Werklocaties asfaltherstel, klein onderhoud juli 2020

De werkzaamheden vinden plaats:

 • 2 locaties Durgerdammergouw
 • 2 locaties Poppendammergouw
 • Nieuwe Gouw nabij Zunderdorp
 • Broekergouw aansluiting ‘t Voorwerf
 • hoek Broekergouw en Kruisweg
 • hoek Galggouw en Wagengouw

Van Gelder BV
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Meer werkzaamheden in Landelijk Noord.

Vanaf 1 juli is er een nieuwe partij die het openbaar vervoer in Landelijk Noord verzorgd.

Reserveren van een rit gaat dan via www.staxi.nl/mokumflex
of via het nieuwe telefoonnummer 020-7058888
Mokumflex rijdt dagelijks van 6.00 tot 24.00 uur
Reserveren minimaal 45 minuten van tevoren

Meer informatie over Mokumflex

De gemeente Amsterdam heeft in Landelijk Noord de volgende brieven bezorgd:
Brief wijziging Mokumflex
Mokumflex scholierenvervoer

Afgelopen week heeft een jury overlegd over de toekenning van het Buurtbudget 2020. Zij waren zeer verheugd over het aantal en de diversiteit aan inzendingen en hebben geprobeerd om een zo goed mogelijke en weloverwogen keuze te maken.

Uit de 16 aanvragen die voor het Buurtbudget 2020 zijn ingediend heeft de jury een keuze gemaakt om het bedrag van € 10.000,- te verdelen.
Dit is de uitslag:

€ 5.240,- voor Steiger in ‘t Zwet
€ 500,- voor Wilde bloemen
€ 3.000,- voor Holybloeituin
€ 400,- voor Bloembakken op kerkplein Schellingwoude
€ 750,- voor Glijbaan Wijkergouw
en € 120,- voor Vuilgrijpers

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Voor de beoordeling heeft de jury rekening gehouden met de uitkomst van de peiling maar ook gekeken naar andere criteria zoals sociaal belang, draagvlak en haalbaarheid.