Muziekfestival zondag 5 september in de Waterlandse Muziekkapellen van Ransdorp, Schellingwoude en Durgerdam.

Met de volgende optredens:

Ransdorp
13-15 u         Waterlandse Harmonie
15-17 u         Fanfare Toeters en Bellen

Schellingwoude
13-15 u         Harmonie Tuindorp-Oostzaan
15-17 u         De Stokers

Durgerdam
13-17 u         Salsa wat de klok slaat …
met Salsaband Salero, Cerveza Fria en Los Flamantes.

De muzikanten blijven op hun plaats en het publiek kan zich verplaatsen van Schellingwoude naar Durgerdam, naar Ransdorp of omgekeerd, bij voorkeur per fiets.
Indien mogelijk graag zelf een (klap)stoel meenemen!

De ambitie van de Stichting Muziekkapellen is onder het motto ‘blaas de muziekkapel nieuw leven in’ deze muziekcultuur in de openbare ruimte onder de aandacht te houden in de muziekkiosken in Amsterdam en omgeving. Sinds 2011 organiseert de Stichting jaarlijks optredens in de 3 identieke muziekpaviljoens  in waterland.

Rond 1923 zijn er 4 gebouwd door werkloze scheepsbouwers, tevens leden van de plaatselijke fanfare. Het materiaal voor dit werkgelegenheidsplan stond o.l.v. de Ransdorpse timmerman Cornelis Schreuder en  kwam van de gemeente Amsterdam, die deze dorpen had geannexeerd. De muziektent in Zunderdorp is afgebroken, de andere drie zijn van de sloophamer gered en zijn erkend monument.

www.muziekkapellen.nl

Om de  hinder ten aanzien van het parkeren in Zunderdorp tijdens de werkzaamheden te beperken informeren wij u graag met het volgende;

  • Er circa 20 tijdelijke haaksparkeerplaatsen beschikbaar langs de Nieuwe Gouw
  • De aannemers zullen zo veel als mogelijk op het ketenterrein te parkeren. Slechts een enkele keer kan het voorkomen dat de aannemer vanwege de aanlevering van materialen wel in het dorp moeten staan.
  • Tevens willen we een ieder verzoeken niet op de tijdelijke weg tussen de Nieuwe Gouw en het kerkplein te parkeren, dit i.v.m. de veiligheid en de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten die ten alle tijden bij de woningen moeten kunnen komen.

Voor vragen en opmerkingen kunnen bewoners terecht bij Steven Lenten, omgevingsmanager van aannemer Beentjes via s.lenten@beentjesgww.nl
Hij is het eerste aanspreekpunt voor het onderhoud in Zunderdorp.

Een boeiende expositie door de verscheidenheid en visie

Op 16, 17 en 18 juli is in De Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam de expositie 4Arts te bewonderen. Vier kunstenaars met verschillende disciplines vormen samen de 4Arts. U kunt kennismaken met het werk van de vier kunstenaars Edith van Eijden-Calis (keramiek), Roderique “Dracorubio” Arisiaman (fotografie), Ans Westra (beelden) en Simone Stawicki (schilderijen en gemengde technieken).

Keramiste Edith van Eijden-Calis is de initiatiefnemer van 4Arts. Zij startte in 2008 met een jaarlijkse Paas-expositie in Weesp. Inmiddels organiseert zij samen met Simone Stawicki 4Arts exposities in het hele land met steeds vier kunstenaars van verschillende disciplines.

Edith van Eijden-Calis maakt keramiek. Zij heeft klei als haar favoriete materiaal ontdekt om zich creatief te uiten. Zij werkt met de raku- en naked raku techniek. Sinds 1996 exposeert zij regelmatig en werk in opdracht is mogelijk.
Roderique “Dracorubio” Arisiaman is een verhalenverteller en beeldmaker. Het werk dat 4Arts toont, is zijn fotografie en beeldbewerkingen. Dracorubio haalt inspiratie uit verschillende bronnen zoals boeken, films, musea, muziek, mythologie, pop culture, en natuurlijk zijn eigen levendige fantasie, de manier waarop hij naar dingen kijkt. Met een achtergrond in animatie en 3D visuele effecten creëert hij in Photoshop de meest bizarre en onwereldse creaties die je doen lachen, nadenken en huiveren.
Ans Westra maakt beelden in steen en brons. Wat haar fascineert is de ambachtelijkheid; de zoektocht naar een geschikte steen, vervolgens het maken van een plan (tekening, klei- en studiemodel), het “verkennen” van de steen, en het bijstellen van het oorspronkelijke plan om uiteindelijk te komen tot een resultaat. Haar inspiratie haalt zij uit het diepe zuiden van Italië waar de Oude Grieken hun sporen hebben achtergelaten.
Simone Stawicki toont haar landschap schilderijen van gemengde technieken. Zij combineert hier bij acrylverf en inkt. De verf is vaak opgebracht met een super soaker (groot waterpistool). Haar werk kenmerkt zich door haar bijzondere kleurgebruik en de speling van het licht met het landschap.

4Arts Durgerdam is een zeer bijzondere tentoonstelling door de verschillende kunstvormen en de kwaliteit van het werk. De moeite waard om deze te bezoeken. De opening is op zaterdag 17 juli om 15.00  uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u de werken van 4Arts Durgerdam bekijken en de kunstenaars zelf spreken. Iedereen is welkom. De openingstijden van de expositie 4Arts Durgerdam zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De expositie van 4Arts is te bezichtigen in De Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam.
Meer informatie vindt u op de site www.4arts.eu

Van 20 juli  t/m 13 augustus wordt er onderhoud gepleegd aan de Middenlaan tussen Zunderdorp (Bakkersbrug) en de T-splitsing met ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf. Het asfalt wordt vernieuwd en fundering ter hoogte van de Bakkerbrug wordt vervangen.

Gedurende het werk zal de weg voor al het verkeer worden afgesloten vanaf de brug tot aan de T-splitsing met ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf. Er wordt voorzien in omleidingen voor alle verkeersstromen.

Bewonersbrief Middenlaan

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.

DE STOLP is een komedie op locatie over de verhouding tussen stad en platteland.
De muziektheatervoorstelling viert 100 jaar Noord en de aansluiting bij Amsterdam met een spektakel in het weiland bij Ransdorp.
Meer dan 100 Waterlanders staan iedere avond op de planken in een spectaculair decor!

In 1921 werden de dorpen van Landelijk Noord, Ransdorp, Holysloot, Schellingwoude, Zunderdorp, Nieuwendam, Buiksloot en Durgerdam onderdeel van de stad Amsterdam. In de voorstelling volgen we de perikelen van de plaatselijke toneelvereniging en harmonie om een groots spektakel te organiseren. Ze halen hiervoor een gerenommeerde regisseur (en ex-bewoonster van Ransdorp) uit Amsterdam.
De clash tussen stad en platteland laat zich al snel zien. Wat bezielde Waterland in 1921 om zich aan te sluiten?
En wie wint in 2021? De boeren, de natuur of de projectontwikkelaars?

Speeldata: van 1 t/m 17 juli 2021
Locatie: Ransdorp, weiland Bloemendalergouw 11
Informatie & tickets: de-stolp-amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam nodigt u uit voor de startbijeenkomst van de proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer. Wethouder Marieke van Doorninck en stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud geven het startschot op vrijdag 27 augustus om 12.15 uur bij de waterinlaat van de Burkmeer, ter hoogte van het waterschapsgemaaltje aan de Broekergouw. Vervolgens geven de uitvoerders De Struunhoeve en Wetland Products een korte toelichting op de werkzaamheden die u de komende periode in het gebied kunt verwachten.

De bijeenkomst vindt buiten plaats. Vanwege de beperkte parkeermogelijkheden, adviseren we u om met de fiets te komen. Bij het gemaaltje is voldoende ruimte om met een groepje mensen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Houdt u hier zelf ook rekening mee?

Waarom ook al weer lisdoddeteelt?

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het veen uit. Hierdoor wordt er meer CO₂ uitgestoten. Met deze proef gaan we onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de proef? Bekijk dan onze webpagina op amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/pilot-lisdoddeteelt-burkmeer.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail aan projectleider Ed Buijs, e.buijs@amsterdam.nl

Bewonersbrief start lisdoddeteelt Burkmeer

Het Parool: Pionieren met lisdodde

U maakt weleens gebruik van Mokumflex? Vul dan vóór 27 juni de enquête in!

Deze flexibele vervoersservice voor Landelijk Noord wordt uitgevoerd door het bedrijf Staxi. De gemeente Amsterdam wil graag weten hoe u gebruik maakt van Mokumflex, wat uw ervaringen zijn en welke wensen u heeft. Gebruikers van Mokumflex hebben daarom per mail een uitnodiging gekregen voor een kort onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door OV idee en kost ongeveer 10 minuten tijd. Uw antwoorden helpen de gemeente bij de verdere ontwikkeling van Mokumflex.
Namens de gemeente Amsterdam hartelijk dank voor uw medewerking!

Mokumflex rijdt alweer bijna een jaar onder Staxi, van gebruikers horen wij hier positieve reacties over. Eind 2021 loopt het contract met Staxi af, dus moet er bepaalt worden of Mokumflex verder gaat, wie daarvoor verantwoordelijk is (de gemeente of Vervoersregio Amsterdam) en hoe het (financieel) geregeld moet worden.
De gemeente Amsterdam is daarom een evaluatie en advies rapport aan het opstellen voor de wethouder (óók voorzitter van de Vervoersregio).
Als gebruiker van Mokumflex is uw input belangrijk!
Centrale Dorpenraad

NB: de vragenlijst is bedoeld voor gebruikers van Mokumflex!
Zij hebben via de mail een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen. Graag bij voorkeur de uitnodigingslink in deze mail gebruiken om mee te doen met het onderzoek.
Heeft u de uitnodiging niet gekregen maar maakt u wél gebruik van Mokumflex dan kunt u via deze link alsnog meedoen aan het onderzoek.

Tijdens de zomervakantie 2021 wordt er gewerkt aan de parkeerplaats achter de kerk van Ransdorp, het is dan niet mogelijk om het parkeerterrein te gebruiken.

De parkeerplaats achter de kerk / naast het schoolplein in Ransdorp wordt opgeknapt. Het huidige asfalt wordt verwijderd en daar komt straatwerk voor in de plaats.

Van 1 t/m 8 september vinden de laatste werkzaamheden plaats aan het parkeerterrein, daarna kan de parkeerplaats weer gebruikt gaan worden.
Zie: Extra werkzaamheden parkeerplaats Ransdorp

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.

Brief Werkzaamheden aan de parkeerplaats in Ransdorp

Binnenkort worden er door aannemer Van Gelder enkele korte werkzaamheden uitgevoerd.

Het parkeerterrein op de Durgerdammergouw wordt opnieuw geasfalteerd van 7 juni t/m 9 juni. De parkeerplaats is dan tijdelijk geheel afgesloten.

Ook wordt er langs de Poppendammergouw beschoeiing geplaatst tussen huisnummer 25 en 32. Het werk gebeurt grotendeels vanaf het land van de boer dus heeft dit weinig tot geen invloed op passerend verkeer.

Sanering vindt plaatst van maandag 12 juli t/m maandag 19 juli. Tijdens de sanering zal de Dorpsweg Ransdorp ter hoogte van nr. 2 zijn gestremd.

Op dinsdagavond 29 juni 19.15 uur wordt er een digitale bewonersavond gehouden.
Aanmelden kan via deze link
Meer informatie staat in de Bewonersbrief sanering

Op 23 maart j.l. is er een olie-wagen tegen de brug hoek Dorpsweg / Liergouw / Durgerdammergouw aangereden en die heeft vervolgens veel olie gelekt. Een schoonmaakbedrijf heeft direct daarna alle aan de oppervlakte zichtbare olie verwijderd. Ook de olie die in de grond is gelekt zal moeten worden verwijderd. Zo wordt voorkomen dat deze zich in de grond of in het grondwater verspreid. Tijdens de werkzaamheden is de Dorpsweg Ransdorp t.h.v. nrs 2-4 afgesloten voor alle verkeer (ook fietsers en voetgangers), bij het werk aan de Durgerdammergouw kunnen alleen voetgangers via loopschotten passeren. Het overige verkeer wordt omgeleid.

De sanering wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.