De gemeente Amsterdam organiseert online gespreksavonden over windmolens in Amsterdam om u te informeren over alle aspecten van windmolens.

Er zijn bijeenkomsten voor bewoners van de stadsdelen met windzoekgebieden: Oost, Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Tevens is er één bijeenkomst voor heel Amsterdam en energieregio Noord Holland-Zuid organiseert een informatieavond.

Op donderdag 22 april van 19:00 tot 20:15 uur wordt de gespreksavond van stadsdeel Noord gehouden. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. U kunt de uitzending volgen via de website van de gemeente.
De informatieavond van energieregio Noord Holland-Zuid is op woensdag 28 april van 20:00 tot 21:00 uur.

In de Nieuwsbrief Duurzame Energie staat meer informatie en de link naar de bijeenkomst.

Flyer Gespreksavond Amsterdam Noord

Stichting Hoeboeh verkoop ook dit jaar weer prachtige staande en hanggeraniums ten bate van hun Roemenië projecten.

Er zijn verschillende soorten geraniums te koop. De winst die wij hiermee maken is geheel bestemd voor de verschillende projecten in Roemenië en Moldavië.
De prijs voor hangende en staande geraniums is € 1,50 per stuk.
De staande geraniums zijn er in de kleuren rood, roze, zalm en wit.
De hanggeraniums in de kleuren rood, lila en wit met een rood harte.

Bestellen voor Landelijk Noord kan bij Anita Roeleveld.
Graag vóór 25 april 2021 uw bestelformulier inleveren/bestellen.
De geraniums worden in de 1e helft van mei, thuis bezorgd.

Bestelformulier geraniums

Steun onze projecten met een bestelling  en geniet een zomer lang van deze mooie geraniums!

De gemeente Amsterdam organiseert op 22 en 29 maart online bijeenkomsten over een Waterplein voor de nieuwe Sluisbuurt, beide bijeenkomsten zijn hetzelfde. Zij willen met u, als bewoners uit de omliggende gebieden, in gesprek over de mogelijkheden voor waterrecreatie, de programmering en de groene inrichting van het plein.

Meer informatie en aanmelden op: denk-mee-waterplein-sluisbuurt

 

Van 22 t/m 26 maart worden er asfaltboringen gedaan op de Poppendammergouw.

Dit betekent dat doorgaan autoverkeer geen gebruik kan maken van de Poppendammergouw. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid.
Ingenieursbureau RPS voert het asfaltonderzoek uit, dit is nodig als voorbereiding op het groot onderhoud dat in de toekomst gaat plaatsvinden op de Poppendammergouw.

Bewonersbrief asfaltboringen

Op 22 maart organiseert Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland een online informatiebijeenkomst om hun plannen voor de Polder IJdoorn te presenteren.

Natuurmonumenten schrijft:
Het is enige tijd geleden dat wij u op de hoogte brachten van onze plannen voor polder IJdoorn. Natuurmonumenten en provincie Noord-Holland willen het natuurgebied aantrekkelijker maken voor vissen en weidevogels. Daarmee dragen we bij aan een toekomstbestendige natuur in het Markermeer. Op maandag 22 maart presenteren wij u graag het voorlopig ontwerp voor de polder en vertellen we u meer over de vervolgstappen. We hopen deze zomer te kunnen starten met de uitvoering.

Hieronder vindt u een link naar meer informatie over het project en het programma voor de informatiebijeenkomst. U kunt zich tot dinsdag 16 maart 18.00 uur aanmelden voor deze informatiebijeenkomst. Dit kan bij Caroline Piet: caroline.piet@noord-holland.nl Daarna ontvangt u van ons tijdig de link voor de bijeenkomst. (Dat zal via Teams zijn)
Achtergrondinformatie: www.natuurmonumenten.nl/project-ijdoorn

Wanneer: Maandag 22 maart 16.00 – 17.30 uur
Programma

16.05 – 16.15 Welkom en korte introductie, Martin Hoorweg – provincie Noord-Holland, Voorstelrondje, kaders schetsen, waarom, proces  

16.15 – 17.00 Inhoudelijke presentatie, Leon Feiken en Karel Hanhart – Eelerwoude, De polder bestaat uit 3 deelgebieden. Na ieder deelgebied is er kort ruimte voor vragen.

17.00 – 17.10 Presentatie 0-metingen, Miriam ten Haaf of Hans Wondergem, Bijzondere soorten in beeld

17.10 – 17.25 Ruimte voor vragen/gedachtenuitwisseling

17.25               Afsluiting

Op dinsdag 2 februari worden de bovengrondse plasticcontainers in Zunderdorp, Durgerdam en Schellingwoude verwijderd.

Sinds januari wordt in de gemeente Amsterdam al het plastic afval bij de afvalverwerker gescheiden. Al vanaf 2017 haalt de scheidingsinstallatie van de afvalverwerker plastic uit het restafval. Deze installatie werkt inmiddels zo goed dat hij meer (geschikt) plastic uit het afval haalt dan de bewoners die plastic apart aanbieden. Vanaf nu hoeft u uw plastic daarom niet meer zelf te scheiden en kunt u uw restafval gemengd aanbieden. Uiteraard kunt u glas en papier nog wél in de daarvoor bestemde containers gescheiden aanbieden.

Meer uitleg in de Brief Zunderdorp-Durgerdam-Schellingwoude

Vanaf dinsdag 1 december t/m 22 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Poppendammergouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Van 1 t/m 7 december wordt er gewerkt aan de S-bocht nabij W.S.V. Het Die. De twee bochten zijn verzakt en daarom wordt het asfalt opgehoogd tot boven het waterpeil. Dit is nodig om te voorkomen dat er in de winter water op de weg blijft staan, dat bij bevriezing voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

De werkzaamheden aan de afvoergoten, aan het begin van de Poppendammergouw, starten dinsdag 8 december en zijn naar verwachting woensdag 9 december klaar. De vier afvoergoten naast de rijbaan zijn aan vervanging toe. Op dit moment werken de afvoergoten niet naar behoren waardoor er water in de bermen blijft staan.

Bewonersbrief Poppendammergouw

Van 10 t/m 22 december worden er diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd tussen Poppendammergouw 19 en 28. Dit deel van de gouw is dan afgesloten voor al het verkeer.

Bewonersbrief herstelwerkzaamheden

Bereikbaarheid

 • Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen ten westen van het werkvak bereikbaar via Nieuwe Gouw. De woningen ten oosten van het werkvak blijven bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.
 • Tijdens de werkzaamheden aan het begin van de Poppendammergouw blijven alle woningen aan de Poppendammergouw bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.
 • Het doorgaande wandel- en fietsverkeer kan het werkvak niet passeren en worden omgeleid via de Volgermeer.

Er vinden aan de weg en het fietspad van de Bloemendalergouw werkzaamheden plaats tussen Ransdorp en de Kanaalpost (brug 2462). Met de werkzaamheden wordt met name de wateroverlast op diverse plaatsen van dit deel van de Bloemdalergouw verholpen. De gemeente wil deze overlast graag nog vóór de winter verholpen hebben.

De uitgewerkte planning voor de afsluiting van de Bloemerdalergouw:

Dinsdag 24 oktober:
Freeswerkzaamheden tussen 7:00 en 18:00 uur
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 en tussen 14:00-15:00 uur*
De weg is buiten onze werktijden open

Woensdag 25 oktober:
De weg is open, de freesvakken zijn begaanbaar maar matig uw snelheid!

Donderdag 26 oktober:
Asfaltwerkzaamheden tussen 7:00 en 18:00 uur
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 en tussen 14:00-15:00 uur*
De weg is buiten onze werktijden open

Vrijdag 27 oktober:
Asfaltwerkzaamheden tussen 7:00 en 13:00 uur.
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 uur*

*de doorgang tussen 8:00-9:00 en 14:00-15:00 uur is mogelijk gemaakt om o.a. kinderen van en naar school te brengen.

Notities:

 • Weg is altijd open voor fietsers en voetgangers.
 • Houd rekening met +/- 15 minuten vertraging tussen 8:00-9:00 en 14:00-15:00 uur.
 • Nooddiensten kunnen uiteraard altijd langs de werkzaamheden.
 • Voor zwaar verkeer dat langs het werk moet graag contact opnemen met de omgevingsmanager.
 • Als u tijdens de werkzaamheden van Holysloot naar Ransdorp wilt (en vice versa) dan kunt u via de Blijkmeer, Uitdammerdijk richting Uitdam rijden. De verkeersregelaar ter plaatse zal dit toelichten en deelt een kaart uit met de route. De omleiding via de Uitdammerdijk is erg lang maar voor nu helaas de enige optie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar updates van de werkzaamheden gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op hun Project pagina.
Voor vragen over het werk graag via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

Tussen 24 november t/m de tweede week van december worden er op diverse plekken in Landelijk Noord asfaltwerkzaamheden verricht. Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en ‘t Nopeind.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op hun Project pagina.

Kaart met de werklocaties

De planning is als volgt:

Bloemendalergouw & Middenlaan / ‘t Nopeind

 • 24 oktober start frezen op de Bloemendalergouw (EXTRA informatie Bloemendalergouw)
 • 26 & 27 oktober aanbrengen asfalt op de Bloemendalergouw
 • 27 oktober start frezen op de Middenlaan en ‘t Nopeind
 • 28 oktober aanbrengen asfalt op de Middenlaan en ‘t Nopeind
 • 30 oktober bermen afwerken Bloemendalergouw en de Middenlaan + ‘t Nopeind

Durgerdammergouw & Broekergouw

 • 30 oktober start met het opbreken van een deel van het fietspad langs de Durgerdammergouw
 • 31 oktober t/m 7 december aanbrengen nieuwe fundering van het fietspad langs de Durgerdammergouw
 • 7 december aanbrengen asfalt op het fietspad Durgerdammergouw
  start met frezen op de Broekergouw
 • 8 december aanbrengen asfalt op de Broekergouw
  afwerken bermen langs fietspad Durgerdammergouw
 • 9 december afwerken bermen langs de Broekergouw
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden:
 • Tijdens de werkzaamheden worden er bij de werkvakken en aan het einde van de straat verkeersregelaars ingezet.
 • Fietsers en voetgangers kunnen zo veel mogelijk langs het werk behalve als de verkeersregelaars anders aangeven.
 • Auto’s en andere voertuigen kunnen tijdens het frezen en asfalteren niet langs het werkvak en worden omgeleid door de verkeersregelaars.
 • Buiten de werkuren zullen alle wegen weer open zijn.
 • Als er bij iemand voor de deur wordt gewerkt komt er een paaltje in de berm die aangeeft via welke kant de aanwonende de straat kan verlaten.

De aannemer vraagt de bewoners om rekening te houden met mogelijke vertraging tijdens de werkzaamheden. Het is helaas niet mogelijk van te voren precies aan te geven waar we aan het werk zijn.

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

De gemeente Amsterdam wil windmolens in/bij de stad plaatsen om duurzame energie op te wekken. Een potentiële locatie hiervoor is langs de A10 Noord.

Bericht en uitnodiging van Amsterdam Klimaatneutraal:

Er komen zo’n 17 extra windmolens in de stad. Maar de vraag is nog: waar moeten ze precies komen? U kunt uw voorkeur voor een mogelijke plek uitspreken, van gedachten wisselen met andere Amsterdammers en vragen stellen. Dat kan op 3 manieren, alle 3 digitaal.

Met zonnepanelen en windenergie wekken we in 2030 genoeg duurzame elektriciteit op voor ongeveer 80% van de Amsterdamse huishoudens. In 2019 en afgelopen zomer waren er bijeenkomsten waarop u kon meepraten over extra windmolens in Amsterdam. Wij mailen u omdat u of bij een van deze bijeenkomsten aanwezig was of omdat u aangegeven heeft dat u graag op de hoogte gehouden wilt worden over dit onderwerp.

Graag nodigen wij u weer uit om mee te praten over dit onderwerp. Dit kan op 3 manieren:

1) Interactieve online avondsessies

Er zijn 5 interactieve online avondsessies over de mogelijke locaties.
Per avond zijn 48 plaatsen beschikbaar. We verloten de plaatsen onder de aanmelders.
Als u bent ingeloot, dan ontvangt u een bevestiging en een link naar de bijeenkomst.

 • Dinsdag 3 november: Gaasperplas en Diemerscheg
 • Donderdag 5 november: IJburg, Sciencepark en Zeeburgereiland
 • Maandag 9 november: Havengebied en Brettenzone
 • Dinsdag 10 november: Amstelscheg (Zuid), Amstel III omgeving
 • Donderdag 12 november: smalle strook ten Noorden Ring A10 Noord

Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Aanmelden kan via deze link: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/

2) Online inloopspreekuren

Heeft u brandende vragen of opmerkingen?
En kunt u niet deelnemen aan een van de bijeenkomsten?
Meld u dan aan voor een online één-op-één-vraaggesprek van maximaal 15 minuten, voorafgaand aan bovenstaande sessies.
Het aantal plaatsen is beperkt dus aanmelden is verplicht.

Datum: Dinsdag 3, donderdag 5, maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 november, 16.00 – 17.00 uur

Aanmelden kan via deze link:  https://www.amsterdam.nl/formulieren/wonen-leefomgeving/aanmelden-inloopspreekuur-windmolens/

3) Online informatiebijeenkomst

Wat vinden andere Amsterdammers van windmolens in de stad?
Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck praat u bij over de resultaten van eerdere bijeenkomsten en enquêtes, de vervolgstappen en hoe u daar invloed op kunt hebben.
Er is tijd om vragen te stellen en uw mening te geven.

Datum: Maandag 7 december, 19.30 – 21.00 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Aanmelden kan via deze link: https://formulier.amsterdam.nl/thema/wonen/online-bijeenkomst-windenergie/Aanmelden/

Vragen

Kunt of wilt u niet deelnemen aan een van de bijeenkomsten en heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar klimaatneutraal@amsterdam.nl.