Er vinden aan de weg en het fietspad van de Bloemendalergouw werkzaamheden plaats tussen Ransdorp en de Kanaalpost (brug 2462). Met de werkzaamheden wordt met name de wateroverlast op diverse plaatsen van dit deel van de Bloemdalergouw verholpen. De gemeente wil deze overlast graag nog vóór de winter verholpen hebben.

De uitgewerkte planning voor de afsluiting van de Bloemerdalergouw:

Dinsdag 24 oktober:
Freeswerkzaamheden tussen 7:00 en 18:00 uur
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 en tussen 14:00-15:00 uur*
De weg is buiten onze werktijden open

Woensdag 25 oktober:
De weg is open, de freesvakken zijn begaanbaar maar matig uw snelheid!

Donderdag 26 oktober:
Asfaltwerkzaamheden tussen 7:00 en 18:00 uur
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 en tussen 14:00-15:00 uur*
De weg is buiten onze werktijden open

Vrijdag 27 oktober:
Asfaltwerkzaamheden tussen 7:00 en 13:00 uur.
De weg is ‘open’ tussen 8:00-9:00 uur*

*de doorgang tussen 8:00-9:00 en 14:00-15:00 uur is mogelijk gemaakt om o.a. kinderen van en naar school te brengen.

Notities:

 • Weg is altijd open voor fietsers en voetgangers.
 • Houd rekening met +/- 15 minuten vertraging tussen 8:00-9:00 en 14:00-15:00 uur.
 • Nooddiensten kunnen uiteraard altijd langs de werkzaamheden.
 • Voor zwaar verkeer dat langs het werk moet graag contact opnemen met de omgevingsmanager.
 • Als u tijdens de werkzaamheden van Holysloot naar Ransdorp wilt (en vice versa) dan kunt u via de Blijkmeer, Uitdammerdijk richting Uitdam rijden. De verkeersregelaar ter plaatse zal dit toelichten en deelt een kaart uit met de route. De omleiding via de Uitdammerdijk is erg lang maar voor nu helaas de enige optie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar updates van de werkzaamheden gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op hun Project pagina.
Voor vragen over het werk graag via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.

In opdracht van de gemeente Amsterdam vinden er vanaf dinsdag 18 augustus tot begin oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Durgerdammergouw.

N.B.
De werkzaamheden aan de Durgerdammergouw konden op 18 augustus helaas nog niet starten. Er is namelijk nog geen definitieve besluit voor het gebruik van de omleidingsroute via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer).
Zodra er uitsluitsel is volgt er opnieuw berichtgeving.

Wat gaat er gebeuren
Het werk start vanaf Ransdorp en gaat richting Durgerdam.

 • De Klaas Bordingbrug ter hoogte van Durgerdam wordt tijdelijk vervangen door een dam.
 • Het asfalt op de Durgerdammergouw wordt vernieuwd, vanaf Ransdorp tot de Klaas Bordingbrug bij Durgerdam. We vervangen eerst het oude asfalt en 5 duikers.
 • Een deel van het fietspad wordt opgehoogd.
 • Inritten worden aangesloten op het nieuwe wegdek (tot de erfgrens / het fietspad).
 • De bermen worden waar nodig aangevuld en afwaterend gemaakt.

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 18 augustus 2020 en duren naar verwachting tot 2 oktober 2020.

 • 18 – 24 augustus: vervanging brug door dam
 • 25 augustus – 24 september: werk aan de weg en vervanging 5 duikers
 • 24 en 25 september: asfalteren van de weg
 • 26 september – 2 oktober: afwerken bermen en aanbrengen belijning

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan nog enigszins wijzigen.
Update 15/9: De asfaltwerkzaamheden starten woensdag 16 september en gaan door tot en met dinsdag 22 september. Er wordt niet in het weekend gewerkt.

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

 • Tijdens de werkzaamheden is de Durgerdammergouw afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • De woningen aan de Durgerdammergouw blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf Ransdorp of Durgerdam.
 • Inrijden van Durgerdam vanaf de Uitdammerdijk is niet toegestaan.
 • Autoverkeer vanaf de Uitdammerdijk wordt omgeleid via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer). Dit fietspad is is tijdelijk ingericht als fietsstraat waarbij de auto te gast is. Autoverkeer vanaf de Bloemendalergouw richting de Uitdammerdijk is niet mogelijk. Omleidingsroute Holysloot
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via Durgerdam, zie omleidingsroute. Voor schoolgaande kinderen van basisschool De Weidevogel is een aparte regeling (zie 2de Bewonersbrief).

Informatiepagina gemeente Amsterdam: Werkzaamheden Durgerdammergouw
Bewonersbrief Durgerdammergouw
Op 11 augustus j.l. is er een digitale informatieavond gehouden, n.a.v. deze avond is er een FAQ werkzaamheden Durgerdammergouw opgesteld.
Er is ook een nieuwe Bewonersbrief Durgerdammergouw n.a.v. bewonersavond gemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28538670 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht wél uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Kijk hier voor meer informatie over werkzaamheden in Landelijk Noord

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er de komende jaren een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd aan de wegen en fietspaden in het gebied Landelijk Noord.

Van 6 t/m 13 juli vinden er diverse asfaltreparaties plaats aan rode fietsdrempels in het gebied. Deze reparaties zijn nodig om de weg op de korte termijn veilig te houden. Bij deze werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig die het verkeer omleiden. De werkzaamheden bestaan uit frezen (het oude asfalt gedeeltelijk verwijderen), asfalteren (nieuw asfalt aanbrengen) en afwerken (belijning aanbrengen en bermen afwerken). Er wordt gewerkt tussen 7:00 en 18:00 uur. Buiten deze werktijden zijn de wegen bereikbaar.
Kaart: Werklocaties asfaltherstel, klein onderhoud juli 2020

De werkzaamheden vinden plaats:

 • 2 locaties Durgerdammergouw
 • 2 locaties Poppendammergouw
 • Nieuwe Gouw nabij Zunderdorp
 • Broekergouw aansluiting ‘t Voorwerf
 • hoek Broekergouw en Kruisweg
 • hoek Galggouw en Wagengouw

Van Gelder BV
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Meer werkzaamheden in Landelijk Noord.

Vanaf 1 juli is er een nieuwe partij die het openbaar vervoer in Landelijk Noord verzorgd.

Reserveren van een rit gaat dan via www.staxi.nl/mokumflex
of via het nieuwe telefoonnummer 020-7058888
Mokumflex rijdt dagelijks van 6.00 tot 24.00 uur
Reserveren minimaal 45 minuten van tevoren

Meer informatie over Mokumflex

De gemeente Amsterdam heeft in Landelijk Noord de volgende brieven bezorgd:
Brief wijziging Mokumflex
Mokumflex scholierenvervoer

Afgelopen week heeft een jury overlegd over de toekenning van het Buurtbudget 2020. Zij waren zeer verheugd over het aantal en de diversiteit aan inzendingen en hebben geprobeerd om een zo goed mogelijke en weloverwogen keuze te maken.

Uit de 16 aanvragen die voor het Buurtbudget 2020 zijn ingediend heeft de jury een keuze gemaakt om het bedrag van € 10.000,- te verdelen.
Dit is de uitslag:

€ 5.240,- voor Steiger in ‘t Zwet
€ 500,- voor Wilde bloemen
€ 3.000,- voor Holybloeituin
€ 400,- voor Bloembakken op kerkplein Schellingwoude
€ 750,- voor Glijbaan Wijkergouw
en € 120,- voor Vuilgrijpers

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Voor de beoordeling heeft de jury rekening gehouden met de uitkomst van de peiling maar ook gekeken naar andere criteria zoals sociaal belang, draagvlak en haalbaarheid.

Op maandag 13 mei start de firma Van Gelder met werkzaamheden aan de Liergouw om aanpassingen aan de inrichting uit te voeren. De uitvoering hiervan neemt circa 3 weken in beslag.

In december heeft Van Gelder de werkzaamheden aan de Liergouw afgerond. In de eerste vier maanden van het gebruik is echter gebleken dat de nieuwe inrichting van de weg op een aantal plekken niet aansluit op wat het verkeer aan ruimte nodig heeft. Zo zijn de bermen op een flink aantal plaatsen stuk gereden en zijn de passeerplaatsen niet overal lang genoeg.

Eind februari, tijdens de evaluatie van de werkzaamheden, heeft de Dorpsraad Ransdorp dit met de gemeente Amsterdam besproken. De gemeente heeft de firma Van Gelder gevraagd om deze problemen op te knappen.

Wat wordt er gedaan?
Tussen het viaduct van de A10 en de Dorpsweg Ransdorp brengen zij op 20 locaties extra verharding aan in bermen ter plaatse van de inritten naar de weilanden zodat het verkeer hier meer ruimte krijgt om uit te wijken zonder door de bermen te hoeven rijden. Al naar gelang de beschikbare ruimte bestaat deze verharding uit betonplaten, grasbetontegels of een verharding van gebroken puin.
Tussen huisnummer 88 en de Dorpsweg Ransdorp brengen zij op twee locaties een extra passeerstrook aan naast de rijbaan.

Bereikbaarheid
Tijdens het werk wordt de Liergouw niet afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt onder begeleiding van twee verkeersregelaars om-en-om langs het werkvak geleid. Een korte wachttijd van enkele minuten kan hierbij voorkomen. Wij hopen op uw begrip hierin.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met William Verbij , Omgevingsmanager Van Gelder BV
Telefoonnummer 06-53160384 of mailadres wverbij@vangelder.com

Vanaf 11 mei is de binnenring A10 deels afgesloten i.v.m. onderhoud. Tijdens Hemelvaart en pinksterperiode (20 – 25 mei en 28 mei – 2 juni) is de binnenring helemaal afgesloten.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis groot onderhoud uit aan de A10 Noord binnenring. Tijdens deze periodes zal de binnenring tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg) geheel afgesloten zijn, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost, waarbij de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De A10 Noord buitenring blijft wel open.

Rijkswaterstaat en Boskalis hebben besloten om deze wegwerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Op dit project wordt, zoals overal in Nederland, gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat minder mensen en materieel tegelijkertijd op een wegdeel kunnen worden ingezet. De partijen willen met het eerder uitvoeren van de werkzaamheden voorkomen dat – als de coronacrisis voortduurt – de in de zomer geplande wegafsluitingen langer gaan duren en halen daarom een deel van de werkzaamheden naar voren. Een andere reden om de werkzaamheden te vervroegen is dat het momenteel rustiger op de weg is als gevolg van de coronacrisis. 

Afsluitingsperiode en omleidingsroutes
De werkzaamheden vinden plaats van:

 • Maandag 11 mei tot dinsdag 19 mei, dagelijks tussen 19.00 en 6.00 uur waarbij rijstroken, opritten en afritten om en om zijn afgesloten. Er blijft steeds minimaal 1 rijstrook open.
 • Afsluiting van woensdag 20 mei 20.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur (hemelvaartperiode)
 • Afsluiting van donderdag 28 mei 20.00 uur tot dinsdag 2 juni 05.00 uur (pinksterperiode)

De A10 Noord binnenring is tijdens deze dagen geheel afgesloten tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg). Ook alle tussenliggende aansluitingen (S118, S117, S116, S115, afrit S114) op de binnenring zijn afgesloten. De A10 Noord buitenring blijft wel gewoon open. Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige afsluiting kan er hinder zijn door voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan om het afsluiten van rijstroken en mogelijk op- en afritten.

Het verkeer wordt als volgt omgeleid:

 • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost en de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/Coentunnel), Omleidingskaart
 • Lokaal verkeer kan Amsterdam Noord binnenrijden en verlaten via de A10 Noord buitenring, Omleidingskaart

Vooralsnog blijven de geplande afsluitingen in de zomer van 3 tot 13 juli A10 Noord binnenring en van 31 juli tot 10 augustus A10 Noord buitenring staan. Momenteel onderzoeken de partijen de mogelijkheid om de A10 Noord buitenring te verschuiven naar de periode van 3 tot 13 juli. De afsluiting van 31 juli tot 10 augustus wordt dan gebruikt voor de resterende werkzaamheden aan de A10 Noord binnenring en buitenring.

A9 Holendrecht – Diemen ook afgesloten
Let op: ook op de A9 wordt gewerkt aan de weg. Van woensdag 20 mei 22.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur – dus tijdens de hemelvaartperiode – is de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Ook de tussenliggende op- en afritten zijn dicht. De wegwerkzaamheden zijn goed op elkaar afgestemd, net als de omleidingsroutes.

Advies
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de omleidingsroutes te volgen en kort van tevoren de actuele wegsituatie te checken via vananaarbeter.nl en navigatiesystemen zoals Google Maps en Waze.

Groot onderhoud wegen Noord-Holland
De rijkswegen in de provincie Noord-Holland hebben groot onderhoud nodig. Denk daarbij aan het vernieuwen van asfalt, vervangen van voegovergangen en verbeteren van regenwaterafvoer. In 2019 en 2020 wordt ruim 90 km snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt. Door dit onderhoud blijven onze wegen in een goede conditie. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden A10 Noord is te vinden op de projectpagina groot onderhoud A10 Noord. Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Ondernemers kunnen hulp krijgen voor hun bedrijf in deze coronacrisis.
Uw bedrijf kan het moeilijk hebben in deze tijd. Daarom willen de regering en de gemeente Amsterdam u helpen.
Kijk wat de regels zijn op amsterdam.nl/vragenondernemers

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) neemt maatregelen om bedrijven, (culturele) instellingen, kunstenaars en ondernemers te helpen. Op de website van de gemeente Amsterdam staat informatie over de maatregelen die voor de cultuursector in Amsterdam van toepassing zijn.
U kunt deze informatie hier vinden.

 

Vanwege de corona maatregelen wordt ‘t Zwaantje voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis niet huis-aan-huis bezorgd in Landelijk Noord maar is er een digitale versie. Fijn als u ook anderen attendeert op het bestaan hiervan!

Het is wel (beperkt) mogelijk om een papieren versie thuisgestuurd te krijgen. Bent of kent u iemand die dit graag wil, stuur dan een email met naam en adres naar info@centraledorpenraad.nl
‘t Zwaantje wordt dan z.s.m. per post verzonden.

Op 11 maart 2020 heeft de stadsdeelcommissie van het gebied Amsterdam Noord-Oost op locatie vergaderen in Landelijk Amsterdam-Noord.

De stadsdeelcommissie wilde graag praten over onderwerpen die bewoners écht aangaan en vroegen daarom input van de mensen uit de buurt. In het Jeugdgebouw van Zunderdorp waren veel bewoners uit het gebied aanwezig.
De besluitenlijst van deze avond.