‘Lever hier uw kerstboom in’ bij een van de aangegeven locaties.

Tot half januari worden de kerstbomen door de gemeente opgehaald en daarna duurzaam verwerkt tot o.a. compost.
Graag wel al de versiering en haakjes uit de bomen verwijderen!

Meer informatie en locaties op: Inzameling kerstbomen

Artikel uit Noord-Amsterdams Nieuwsblad,
week 51 2021: Kerstbomen duurzaam verwerkt

In het weekend van 17-18-19 december zijn er werkzaamheden aan de Termieterweg, op de N247 en de kruising N247/N235.

De werkzaamheden starten vrijdag 17 december vanaf 20:00 uur en duren tot zondagochtend 19 december. Zondagochtend is het werk klaar en zijn alle rijrichtingen weer beschikbaar.
De Termieterweg is op 17 december vanaf 20.00 uur tot 18 december 21.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, deze worden omgeleid via Zunderdorp.

Bewonersbrief asfalt werkzaamheden weekend week 50

Meer informatie over de werkzaamheden aan Het Schouw

Het Stadsdeel Noord zoekt kinderen (groep 7/8) voor de nieuwe kindercommissie 2022.

Het stadsdeelbestuur vindt jouw mening belangrijk: wat houdt je bezig, hoe kan Noord nog leuker worden voor kinderen? Wat vind je belangrijk in bijvoorbeeld je eigen buurt? In de Kindercommissie Noord laten kinderen hun stem horen. De leden van de Kindercommissie kiezen zelf hun onderwerpen. Over elk onderwerp geven ze advies aan het bestuur van het stadsdeel.

De kindercommissie komt eens per maand op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur bij elkaar. De eerste keer is eind januari en de laatste keer in november.
Kijk voor meer informatie op: Kindercommissie Noord
Ook de facebook pagina van het stadsdeel staat een artikel over de Kindercommissie : https://www.facebook.com/Stadsdeel.Amsterdam.Noord

Aanmelden

Aanmelden kan door een filmpje in te sturen van maximaal 1 minuut waarin je vertelt waarom jij lid van de Kindercommissie Noord wilt worden, dit kan tot en met 22 december. Op 5 januari 2022 volgt dan de uitslag.  Het stadsdeel hoopt dat kinderen uit verschillende buurten van Noord zich aanmelden.

 

Ter voorbereiding van de werkzaamheden in Holysloot en de overige straten in Zunderdorp graaft Aannemer Gebr. Beentjes proefsleuven om de ligging van kabels en leidingen te controleren. Onderstaand de globale planning van de werkzaamheden en het aantal sleuven per locatie:

  • Week 48 (Holysloot) – Dorpstraat Holysloot (9 st.)
  • Week 49 (Zunderdorp) – Achterlaan (2 st.), Achtergouwtje (2 st.) en Kerklaan (3 st.)

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een halve rijbaan afzetting, het verkeer kan de werkzaamheden passeren.

Namens Omgevingsmanager
Steven Lenten

Gebr. Beentjes, Grond-, weg- en waterbouw
Telefoon: 06 – 29 20 45 55
website: www.beentjesgww.nl
email: s.lenten@beentjesgww.nl

De gemeente Amsterdam organiseert Stadsgesprekken over verkeersveiligheid in uw buurt. Ook wordt er een enquête over dit onderwerp gehouden.

Enquête verkeersveiligheid in de komende jaren

In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom wil de gemeente graag van Amsterdammers en bezoekers weten hoe zij het verkeer in de stad beleven. Er zijn een aantal vragen die een relatie hebben met de drukte en de veranderingen in het verkeer zoals een veilige schoolomgeving, oversteekbaarheid straten en de verschillende snelheden bij diverse verkeersdeelnemers.
De enquête staat op: www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid? 
N.B. Kies bij het invullen van uw buurt voor ‘Noord-Oost’.
De enquête kan tot 6 december ingevuld worden.

Uitnodiging Stadsgesprek

Er zijn dit najaar in alle stadsdelen Stadsgesprekken over verkeersveiligheid. Op donderdag 25 november was de online bijeenkomst voor het stadsdeel Noord.
De gemeente wil zo verkennen welke knelpunten, trends en mogelijkheden er zijn om het verkeer in Amsterdam leefbaarder en veiliger te maken. Er wordt daarbij gekeken naar de middellange termijn, dus de komende 10 jaar. Via enquêtes en gesprekken in ieder stadsdeel haalt de gemeente inzichten en ideeën op die input vormen voor het nieuwe Beleidsplan Verkeersveiligheid dat in 2022 wordt opgesteld.

Meedenken en praten over verkeersveiligheid

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en daardoor is het als verkeersdeelnemer steeds lastiger om onbezorgd door de stad te bewegen. Dat willen we niet. Alle verkeersdeelnemers, ook de kwetsbare groepen, moeten zich prettig en veilig door de stad kunnen bewegen. Daarom creëren we steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met groen en ruime voetpaden. De auto krijgt wat minder ruimte, maar de auto kan via shared spaces en auto te gast-straten nog steeds vrijwel overal komen. We maken daarmee de openbare ruimte niet alleen leefbaarder, maar ook veiliger. Zie ook het interview met wethouder de Vries in het Parool hierover. https://www.parool.nl/a-b50686859

Nieuwsbericht: Praat mee over verkeersveiligheid in Noord

De gemeente Amsterdam wil graag uw mening horen.

Daarom nodigt de gemeente u uit om mee te doen aan een raadpleging in de vorm van een online vragenlijst over dit onderwerp.
U kunt meedoen tot en met 1 december 2021

Brief windmolens vragenlijst

Link naar pagina raadgeving

De fietsbrug over de Ringsloot Buikslotermeer tussen Buikslotermeerdijk en het fietspad naar de Termietergouw is afgesloten vanwege werkzaamheden.

Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de Hoornse Kopbrug (BRU2102) waarbij het dek wordt vervangen en de coating van de stalen liggers wordt hersteld. Omdat het aanbrengen van deze conservering weersafhankelijk is kan er nog geen concrete einddatum meegeven worden. De aannemer probeert deze werkzaamheden vóór 10 november af te ronden.

Vanaf vrijdag 5 november t/m woensdag 10 november wordt de Poppendammergouw geasfalteerd.

De Poppendammergouw is dan tussen de Nieuwe Gouw en Belmermeer overdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Bewonersbrief Asfalteren Poppendammergouw

Vanaf 6 december starten de herstelwerkzaamheden aan de brug Los Postje (nummer 374) in het Achtergouwtje.

Sinds 28 oktober is de brug afgesloten omdat er naast de brug een verzakking is ontstaan. Daarna zijn er voorbereidingen getroffen (onderzoeken en vergunningen) om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Werkzaamheden

  • Van maandag 6 december t/m vrijdag 17 december werken we aan de brug, vanaf het water en vanaf de straat.
  • De werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur op maandag t/m vrijdag

Gevolgen voor de buurt

  • De brug blijft afgesloten tot en met vrijdag 17 december. Hierdoor is het Achtergouwtje 1 t/m 11 tot die tijd doodlopend.
  • Bewoners en ondernemers in de directe omgeving van de brug kunnen enige geluidsoverlast ervaren door het geluid van de kraan of pomp.
  • De werkterreinen worden in de donkere uren van de ochtend en middag verlicht. De lampen schijnen op de werkterreinen. We verwachten dat dit geen hinder oplevert.

Bewonersbrief afsluiting

Bewonersbrief herstelwerkzaamheden

De Sint en zijn Pieten zetten 14 november voet aan wal in Durgerdam. Om dit mogelijk te maken zoekt hij nog naar een aantal mensen die bij de voorbereiding en op de dag zelf willen helpen om deze dag weer onvergetelijk te maken.

Het Sinterklaascomité kan nog hulp gebruiken op:

Vrijdag 12 november vanaf een uur of 20.00 uur
dan gaan we o.a. dozen inpakken voor op de boot.

Zaterdag 13 november vanaf 20.00 uur
om de kerk te versieren, boot opbouwen, strooigoed verzorgen etc.

Zondag 14 november vanaf 11.00 uur
Op de grote dag zelf zoeken we nog mensen die bij de opbouw willen helpen met collecteren.
Of op de veiligheid van de kinderen willen letten vanaf 13.00 tot 15.00 uur.
Ook het DRC Barteam kan nog versterking gebruiken vanaf 15.00 uur.

Samen maken we er dan weer een succes van!

Heb je ergens een uurtje tijd laat het ons weten.
Marc ddd 148
Pieternella ddd 103, 06-24422088

Veel dank!
Namens Het sinterklaascomité Landelijk Noord

Meer informatie over de Intocht van Sinterklaas …
Meer informatie over de verkeersmaatregelen …