Bestel weer mooie geraniums bij Stichting Hoeboe!

Ook dit jaar verkoopt de Stichting Hoeboeh weer verschillende soorten geraniums voor de projecten in Roemenië en Moldavië. Daarnaast geeft Hoeboeh, via de projecten in Moldavië, extra financiële ondersteuning, voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.
De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is geheel bestemd voor de projecten.
Meer informatie over projecten op www.hulpoosteuropamonnickendam.nl

Er kan gekozen worden uit staande en hanggeraniums in verschillende kleuren.
Geniet een zomer lang van mooie geraniums van 1e klas kwaliteit!

Vul om te bestellen de Bestellijst Geraniumverkoop 2023 in.

Bel of mail je bestelling vóór 21 april naar 2023:

Na betaling worden de geraniums in de eerste helft van mei thuisbezorgd.

In de nacht van 27 op 28 maart en 28 op 29 maart is één rijstrook van de Zuiderzeeweg afgesloten.

Langs de Zuiderzeeweg tussen de Schellingwouderbrug en de Liergouw worden zes bomen verwijderd vanwege het veiligheidsrisico.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 22.00 en 5.30 uur waarbij één rijstrook is afgesloten. Verkeersregelaars gaan het verkeer begeleiden.

Brief: Vervanging onveilige bomen langs de Zuiderzeeweg

Op 2 april a.s. geeft het Koor Schellingwoude, o.l.v. Ricus Smid, een concert in het kerkje van Schellingwoude.

De titel van het concert is “Let The Sunshine”, een programma met Amerikaanse liedjes.
Het koor werkt deze keer samen met pianist Sjoerd Brouwer en zanger Bill Monsour.

Het concert begint om 16.00 uur en vindt plaats in de kerk van Schellingwoude
Wijkergouw 6, 1023 NX Schellingwoude

Kaarten zijn te reserveren door overmaking van € 10,50 op
rek.nr. NL94 INGB 0009 4809 51 t.n.v. Koor Schellingwoude
o.v.v. Concert 2 april 2023, <plus aantal personen>
Kinderen onder de 12 jaar € 5,00

Aan de zaal kosten de kaarten € 12,00
Informatie is te verkrijgen op de tel. nummers:
06-48040646, 06-52323117 of 06-23206796

Van harte welkom!

Op zondag 2 april van 14.00 tot 17.00 uur is er een keramiek expositie van de cursisten van Atelier Dubbel 2.

Laat je verrassen door de originaliteit en diversiteit van werk dat afgelopen periode uit de oven is gekomen. In het Durgerdamse Atelier Dubbel 2 is een mix van dorpelingen, Amsterdammers, starters en gevorderden bezig met het maken van keramiek objecten. Kom en laat je verrassen!

Dorpskerk Durgerdam
Durgerdammerdijk 76
1023 CB  Durgerdam
Kom op de fiets of parkeer voor het dorp.

Uitnodiging expositie

Tot en met dinsdag 4 april 2023 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kan een ieder, zowel digitaal als per post, een zienswijze indienen.
Vanuit Landelijk Noord worden er verschillende zienswijzen ingediend.

Informatie over de NRD staat o.a. op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

Bewonersinitiatief Zunderdorp

Het Bewonersinitiatief Zunderdorp heeft een zienswijze opgesteld:
Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windmolens voor de Gemeente Amsterdam namens Bewonersinitiatief Zunderdorp
Bent u het eens met de punten uit deze zienswijze dan kunt u dit via deze LINK onderschrijven, dit kan tot uiterlijk 3 april 2023.
Uw privégegevens worden niet genoemd in de zienswijze.

Update:
De definitieve versie van de zienswijze vanuit het bewonersinitiatief Zunderdorp
Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windmolens voor de Gemeente Amsterdam namens Bewonersinitiatief Zunderdorp(def)

Inwoners van Amsterdam Landelijk Noord

Inwoners van Amsterdam Landelijk Noord hebben een zienswijze opgesteld:
Zienswijze NRD Windenergie Amsterdam
Het is mogelijk om deze zienswijze openbaar ofwel vertrouwelijk te ondertekenen.
Dit kan door, vóór 3 april 2023, een email te sturen naar: janvisschers1944@gmail.com

Overige

Heeft u een zienswijze die u ook aan anderen beschikbaar wilt stellen?
Geeft dit dan door aan de Centrale Dorpenraad zodat deze toegevoegd kan worden aan dit nieuwsbericht. Mail naar info@centraledorpenraad.nl

N.B.
De Centrale Dorpenraad neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de visiedocumenten. Publicatie op deze website houdt niet in dat de Centrale Dorpenraad een visie ondersteunt.

Van 13 t/m 15 maart vinden er werkzaamheden plaats op de Broekergouw tussen huisnummers 5b en 6.

De werkzaamheden vinden plaats op de openbare weg (rijbaan, fietspad en bermen) en zullen enige verkeershinder geven. Er wordt gewerkt tussen 9.30 en 16.00 uur. De Broekergouw blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Meer informatie en een overzichtskaartje in deze brief:
Werkzaamheden Broekergouw Amsterdam

De Centrale Dorpenraad organiseert op donderdag 9 maart een informatiebijeenkomst over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Sinds 22 februari ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kan er tot en met dinsdag 4 april 2023 een zienswijze ingediend worden.
Tijdens de bijeenkomst willen we u informeren over:

  • update over het Programma Windenergie Amsterdam en het participatie traject
  • toelichting op de huidige fase m.b.t. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • toelichting op de vervolgstappen

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

De informatiebijeenkomst is in de Dorpskerk Durgerdam en begint om 20.00 uur.
Adres: Durgerdammerdijk 76, 1026 CB  Durgerdam
Parkeren kan op het parkeerterrein bij DRC.

Presentatie CDR RES 9 maart 2023

Meer informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in uw provincie en uw waterschap. Ook heeft u indirect invloed op de verkiezing van de Eerste Kamer.
Meer informatie op de website van de Rijksoverheid of de gemeente Amsterdam.

Er kan in Landelijk Noord gestemd worden bij de volgende stembureaus:

  • Kerk van Zunderdorp, Achterlaan 12
  • Kerk van Ransdorp, Dorpsweg 55
  • Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12

De stembureaus zijn open van 7:30 uur tot 21:00 uur.
N.B.
U kunt hier stemmen voor de Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als u wilt stemmen voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (buitendijks gebied Schellingwouderdijk) dan kan dat bijvoorbeeld op Zeeburgereiland.

Op de website van de Provincie Noord-Holland vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing.

Op de website van uw waterschap vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing.

Zaterdag 18 maart is het de Landelijk Opschoondag en gaan in heel het land vrijwilligers op pad om in hun omgeving zwerfvuil op te ruimen, ook in Landelijk Noord doen we mee aan deze actie.

In ieder dorp kan jong en oud deelnemen aan deze mooie actie! Er zijn materialen / hulpmiddelen zoals grijpers, handschoenen en zakken aanwezig en samen kijken we, wie-waar gaat opruimen. Spullen ophalen kan tijdens de aangegeven tijden maar je kunt natuurlijk zelf bepalen hoe lang jou inzet duurt!
Meer informatie: Supporter van Schoon

Ransdorp

Op 18 maart van 10 tot 12 uur,
verzamelen bij de oude brandweerkazerne

Holysloot

Op 18 maart van 10 tot 12 uur,
verzamelen bij het Dorpshuis Holysloot

Zunderdorp

Op 18 maart van 10 tot 12 uur,
verzamelen bij het Jeugdgebouw Zunderdorp

Durgerdam

Op 18 maart van 10.30 tot 12.30 uur,
verzamelen aan de dijk ter hoogte van Durgerdammerdijk 101

Schellingwoude

Op 18 maart van 10 tot 13 uur,
verzamelen Schellingwouderdijk t.h.v. nr 145, bij doorgang naar de IJ-oever
Actiepagina Supporter van Schoon

Dus steek je handen eens lekker uit de mouwen want samen kunnen we zorgen voor een schone omgeving zonder zwerfafval!

Van woensdag 22 februari tot en met dinsdag 4 april 2023 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kan een ieder, zowel digitaal als per post, een zienswijze indienen. Zie ook Indienen Zienswijze NRD.

Gemeenteblad van Amsterdam: Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER Programma Windenergie Amsterdam
Nieuwsbericht gem. Amsterdam: Onderzoek gevolgen nieuwe windmolens voor omgeving

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeert de start van de milieueffectrapportage. De NRD is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten te beschrijven. Binnen de verschillende zoekgebieden van de RES1.0 NHZ (de locatiealternatieven), beschrijft de NRD welke milieuaspecten onderzocht worden, hoe deze worden beoordeeld en op welk detailniveau het onderzoek in het MER zal worden gedaan.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
De milieueffectrapportage is een procedure met als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Voor plannen en besluiten die belangrijke gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben, wordt vaak een milieueffectrapportage doorlopen. De milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld, waaronder de gevolgen van alternatieven, zodat het milieubelang volwaardig meeweegt in de besluitvorming (in dit geval) over het Programma Windenergie Amsterdam. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport (MER).

Meer informatie
De gemeente organiseerde op maandag 13 maart een online informatiebijeenkomst over windenergie in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst is de NRD en het onderzoek naar mogelijke milieueffecten van nieuwe windturbines in Amsterdam toegelicht. Ook is toegelicht hoe zienswijzen over de NRD ingediend kunnen worden.
De online informatiebijeenkomst is terug te kijken op: www.amsterdam.nl/windenergie.
Kijk eventueel ook op: Raad organiseert tafeltjesavond windturbines dd: 28 maart

Documenten:

N.B. Het document is ook beschikbaar op het kantoor van de Centrale Dorpenraad.