De Centrale Dorpenraad wil met het uitvoeren van enquêtes de bewoners van Landelijk Noord bevragen over onderwerpen die van belang zijn voor het gebied en zijn bewoners. De uitkomst kan dienen als peiling om een keuze te maken of bijvoorbeeld om richting te geven aan een vraagstuk.

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Landelijk Noord?

De Centrale Dorpenraad wil graag van u horen wat ú belangrijk vindt voor de toekomst van Landelijk Noord. Er liggen diverse vraagstukken op tafel, zoals de energietransitie, toename van toeristen en de bereikbaarheid van Landelijk Noord.
Van 10 t/m 23 september 2020 had u, door het invullen van een enquête,  de mogelijkheid om hierover uw mening te geven, de uitkomst wordt daarna bekend gemaakt.
De Centrale Dorpenraad gaat uw input gebruiken om te bepalen welke onderwerpen te komende jaren extra aandacht verdienen en hoe wij ons daar -samen met u- voor kunnen inzetten.

Planning

 • Vanaf 10 september is de enquête online beschikbaar
  in ’t Zwaantje van september zit een enquêteformulier dat ingevuld kan worden en afgegeven bij een van de inleveradressen
 • Er worden via de digitale Nieuwsbrief van de Centrale Dorpenraad en WhatsApp berichten in de dorpsapps herinneringen verzonden
  Inschrijven voor de Nieuwsbrief
 • Online invullen van de enquête kan t/m 23 september, ook de ingevulde formulieren uit ’t Zwaantje kunnen tot die datum ingeleverd worden
 • Na 23 september wordt al de data verzameld en een eindrapport opgesteld
 • De uitkomst wordt op de website gezet en in ’t Zwaantje van oktober bekendgemaakt
 • Met de resultaten wil de Centrale Dorpenraad energieke bewoners optimaal faciliteren om ‘hun’ onderwerp onder de aandacht te brengen

Achtergrond
De Centrale Dorpenraad is een overkoepelende organisatie die de inwoners van de dorpen Schellingwoude, Zunderdorp, Holysloot, Ransdorp en Durgerdam met elkaar verbindt. Zij zet zich vooral in voor dorpsoverstijgende onderwerpen en wil daarnaast de samenwerking tussen bewoners en groepen bevorderen. De Centrale Dorpenraad is een stichting die het landelijke gebied van Amsterdam-Noord en zijn bewoners sinds 1957 vertegenwoordigt. Voor de stichting zijn ruim 80 vrijwilligers actief in de verschillende Dorpsraden, Werkgroepen en Commissies. Vanuit ieder dorp zit een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van de stichting en er is één personeelslid voor 24 uur in dienst.

De Centrale Dorpenraad heeft naast de belangenbehartiging nog twee taken:

 • Informeren: De Centrale Dorpenraad wil de bewoners zo goed mogelijk informeren over zaken die met Landelijk Noord te maken hebben. Dit gebeurt nu door de uitgifte van wijkblad ’t Zwaantje dat maandelijks in heel Landelijk Noord gratis wordt verspreid, de digitale Nieuwsbrief en onze website. Ook worden hiervoor de websites, Facebookpagina’s en Whatsappgroep van de Dorpsraden gebruikt.
 • Ondersteunen: De Dorpsraden en Werkgroepen, maar ook locale clubs, verenigingen en bewonersinitiatieven worden door de Centrale Dorpenraad ondersteund bij hun activiteiten. Dit kan met het aanvragen van subsidie of een gezamenlijke vergunning en de mogelijkheid om extra publiciteit te genereren.

Eerdere peilingen en enquêtes:

 • In juni 2020 is er een peiling gehouden i.v.m. het Buurtbudget