Werkzaamheden

In Landelijk Noord worden door verschillende partijen werkzaamheden verricht, zoals de dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken en het werk aan de provinciale weg N247 / Het Schouw in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Ook de gemeente Amsterdam laat een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten, asfaltreparaties en opnieuw asfalteren.

Gemeente Amsterdam
Gebr. Beentjes Grond-, Weg- en Waterbouw Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV
opdrachtgever werkzaamheden
vragen en opmerkingen over de uitvoering van het onderhoud aan de wegen
aanspreekpunt voor het onderhoud aan de klinkerwegen aanspreekpunt voor het onderhoud aan de asfaltwegen
Omgevingsmanager Onderhoud wegen (zoals Zunderdorp, Holysloot e.a.)
Harold IJskes, 06-11317119
Strategisch Omgevingsmanager Stadsdeel Noord
Carola van Bennekom, 06-14666908
mail omgevingsmanagers.onderhoudStadsdeelNoord@amsterdam.nl
Omgevingsmanager
Reimer Lap, 06-31134960
of mail naar rlap@mug.nl
Omgevingsmanager
Tim Eggen, 06-41227023
of mail naar teggen@vangelder.com

Als u contact opneemt vermeld dan in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens!
De gemeente plaatst informatie over werkzaamheden op [Wegwerkzaamheden] en [Projecten]

Bouw App

Via een mobiele app, de BouwApp, informeren Beentjes en Van Gelder bewoner over de planning, afsluitingen en omleidingen en updates over het werk. In deze app kunt u ook berichten sturen naar de omgevingsmanager mocht u vragen en/of klachten hebben.
De BouwApp is op iedere telefoon gratis te downloaden via de Play Store (Google) of App Store (IPhone).
Binnen de app zijn de projecten van Beentjes te vinden onder de naam “Groot onderhoud Holysloot” en “Groot onderhoud Zunderdorp”.
Zoek op “Landelijk Noord Amsterdam” voor de projecten van Van Gelder.

Waar wordt gewerkt
Wat?
Wanneer? Informatie links
Dorpskern Zunderdorp
vernieuwen elektra, riool, waterleiding en de bestrating
november 2021 t/m juli 2024 Werkzaamheden Dorpskern Zunderdorp

Onderhoud Middenlaan

Werkzaamheden Achtergouwtje

Dorpskern Holysloot
vernieuwen elektra, riool, waterleiding en de bestrating
april 2022 t/m oktober 2023 Werkzaamheden Dorpsstraat Holysloot

Huisaansluitingen Liander

Werkzaamheden Holysloot

Durgerdammerdijk
vervangen gasleiding Liander Gas
week 35 t/m 41 2023 Vervangen gasleiding Durgerdam
Zunderdorpergouw 33
aanbrengen wijkstation Liander Elektra
week 37 2023 – stremmen rijbaan 2 dg meer informatie volgt …
Zunderdorpergouw
reparatie bermen
Q3/Q4 2023 Werkzaamheden bermen Zunderdorpergouw
Ransdorper- en Holysloter Die
baggerwerkzaamheden
baggerwerk tot eind 2022
eind 2023 afgerond
Baggerwerkzaamheden
Poppendammergouw
groot onderhoud
in voorbereiding (ca. november 2023 – begin 2025) meer informatie volgt …
Fiets- en voetgangersbrug 994
vervangen
werkzaamheden uitgesteld Vervangen fiets- en voetgangersbrug 994

En verder in de planning

De gemeente is ook bezig met de planning en voorbereidingen voor werk aan:

  • Broekergouw
  • Bloemendalergouw
  • Renoveren/vervangen van diverse voetgangers- en fietsbruggen

Informatie over de werkzaamheden worden steeds aangepast a.d.h.v. verkregen informatie van o.a. de gemeente en de aannemer
Laatste update dd 18-09-2023
Kijk HIER voor afgeronde werkzaamheden Landelijk Noord.