Werkzaamheden

In Landelijk Noord worden door verschillende partijen werkzaamheden verricht, zoals de dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken en het werk aan de provinciale weg N247 / Het Schouw in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Ook de gemeente Amsterdam laat een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten, asfaltreparaties en opnieuw asfalteren.

De meeste (asfalt)werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Durgerdammergouw, augustus t/m begin oktober 2020
Asfalteren van de rijweg, fietspad en inritten. De Klaas Bordingbrug (nr. 109), nabij de dijk, wordt vervangen voor een tijdelijke brug. Dit werk moet klaar zijn voordat de dijk per 1 oktober wordt afgesloten. In 2021 wordt er weer een definitieve brug neergelegd.
Informatiepagina gemeente Amsterdam: Werkzaamheden Durgerdammergouw
Meer informatie hier.

Bestrating ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf Zunderdorp, augustus t/m oktober 2020
Er vinden werkzaamheden plaats aan het straatwerk van ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf en het asfalt tussen Bakkersbrug en ‘t Nopeind (verlengde van de Middenlaan). Het klinkerstraatwerk van ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf zijn verzakt en worden daarom opnieuw aangebracht. Om verzakkingen in de toekomst te voorkomen wordt ook de fundering van het straatwerk en een duiker ter plaatse van ‘t Voorwerf 7 vervangen. Voorafgaand aan het werk wordt er naast de weg op enkele plaatsen beschoeiing aangebracht. Deze beschoeiing komt er om verzakking in de toekomst te vertragen. Ten slotte wordt het asfalt op de rijbaan van de Middenlaan vernieuwd.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt het verkeer omgeleid.
Bewonersbrief Nopeind Voorwerf
Update 14/9 planning: Het straatwerk zal naar verwachting op 8 oktober klaar zijn waarna het asfalt op 9 oktober wordt aangeheeld bij de aansluiting met Broekergouw en Termietergouw. Het asfalteren van (het verlengde van) de Middenlaan wordt verplaatst naar november.

Wipbrug (nr. 379) in Liergouw wordt verstevigd, eind oktober
Brug 379 moet verstevigd/aangepast worden zodat deze voorlopig bestendig is voor zwaar verkeer. De werkzaamheden aan de brug worden waarschijnlijk in de avond/nacht uitgevoerd zodat er zo weinig mogelijk stremming voor het verkeer zal zijn. Vermoedelijk kan pas ná afronding van de dijkversterking de brug in oud profiel teruggebracht worden.

Nieuwe Gouw bij Zunderdorp, oktober t/m november 2020
In de ‘ringweg’ van Zunderdorp worden duikers vervangen en nieuw asfalt aangebracht.
De werkzaamheden starten op maandag 12 oktober en zijn naar verwachting klaar op 27 november.
Bewonersbrief Nieuwe Gouw
Op 16 oktober wordt er een digitale bewonersavond gehouden, aanmelden via https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-nieuwegouw
De glas-, papier- en plasticbak die langs de Nieuwe Gouw staan worden tijdens het werk verplaatst naar de Zunderdorpergouw.

Fietspad Weerslootpad en Molenslootpad, start oktober
Fietspaden wordt vanaf de Zwarte Gouw opnieuw geasfalteerd en waar mogelijk ook verbreed.
Kaart: Werklocaties groot onderhoud

Dorpskern Zunderdorp, najaar 2020
De dorpskern wordt opnieuw bestraat, ook Waternet gaat zijn leidingen etc. vervangen. Dit werk kan zo’n 1 tot 1,5 jaar duren. Het dorp wordt steeds in delen aangepakt.

Dorpweg Ransdorp, het Overkantje, februari 2020
Er is afstemming met de nutsbedrijven over de herbestrating van het Overkantje. Bewoners worden per brief geïnformeerd.

En verder in de planning

De gemeente is ook bezig met de planning en voorbereidingen voor werk aan:

  • Bloemendalergouw t.h.v. Kampeervereniging De Kikker, 2021
  • Poppendammergouw, 2022
  • Dorpsstraat Holysloot, 2022
  • Renoveren/vervangen van diverse voetgangers- en fietsbruggen, 2022

Informatie over de werkzaamheden worden steeds aangepast, dd 14-09-2020.