Werkzaamheden

In Landelijk Noord worden door verschillende partijen werkzaamheden verricht, zoals de dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken en het werk aan de provinciale weg N247 / Het Schouw in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Ook de gemeente Amsterdam laat een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten, asfaltreparaties en opnieuw asfalteren.

De (asfalt)werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.
Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.

Werk aan klinkerbestrating wordt uitgevoerd door Gebr. Beentjes Grond-, Weg- en Waterbouw. Met vragen over hun werkzaamheden kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Steven Lenten, 06-29 20 45 55. Ook kunt u uw vraag per e-mail sturen aan s.lenten@beentjesgww.nl. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en contactgegevens.

Fietspad Weerslootpad, Molenslootpad en Zwarte Gouw, vanaf januari 2021

De fietspaden krijgen een nieuwe fundering en worden verbreedt. Ook de fietsbruggen krijgen groot onderhoud.
Meer informatie
Aansluitend op dit werk wordt het parkeerterrein achter de kerk in Ransdorp bestraat. Het is de bedoeling dat dit klaar is voordat het nieuwe schooljaar begint.

Groot onderhoud voor kerktoren Zunderdorp, vanaf eind januari 2021

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten aan de kerktoren van Zunderdorp.
De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. Meer informatie

Dorpskern Zunderdorp, start april/mei 2021

De dorpskern van Zunderdorp wordt vernieuwd waarbij elektra, riool, waterleiding en de bestrating wordt aangepakt. Dit werk kan zo’n 1 tot 1,5 jaar duren. Het dorp wordt steeds in delen aangepakt. Meer informatie

En verder in de planning

De gemeente is ook bezig met de planning en voorbereidingen voor werk aan:

  • Poppendammergouw definitief, 3de kwartaal 2021 – 2de kwartaal 2022
  • Broekergouw, 3de en 4de kwartaal 2021
  • Dorpsstraat Holysloot, 2022
  • Bloemendalergouw,2022
  • Renoveren/vervangen van diverse voetgangers- en fietsbruggen, 2022

Informatie over de werkzaamheden worden steeds aangepast a.d.h.v. verkregen informatie van o.a. de gemeente en de aannemer
Laatste update dd 21-12-2020
Kijk HIER voor afgeronde werkzaamheden Landelijk Noord.