Werkzaamheden

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er de komende jaren een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten, asfaltreparaties en opnieuw asfalteren.

De meeste (asfalt)werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Wipbrug (nr. 379) in Liergouw wordt verstevigd, eind juli
Brug 379 moet verstevigd/aangepast worden zodat deze voorlopig bestendig is voor zwaar verkeer. De brug zal dan enkele dagen afgesloten zijn. Vermoedelijk kan pas ná afronding van de dijkversterking de brug in oud profiel teruggebracht worden.

Bestrating ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf Zunderdorp, augustus t/m oktober 2020
Er vinden werkzaamheden plaats aan het straatwerk van ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf en het asfalt tussen Bakkersbrug en ‘t Nopeind (verlengde van de Middenlaan). Het klinkerstraatwerk van ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf zijn verzakt en worden daarom opnieuw aangebracht. Om verzakkingen in de toekomst te voorkomen wordt ook de fundering van het straatwerk en een duiker ter plaatse van ‘t Voorwerf 7 vervangen. Voorafgaand aan het werk wordt er naast de weg op enkele plaatsen beschoeiing aangebracht. Deze beschoeiing komt er om verzakking in de toekomst te vertragen. Ten slotte wordt het asfalt op de rijbaan van de Middenlaan vernieuwd.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt het verkeer omgeleid.
Bewonersbrief Nopeind Voorwerf

Dorpweg Ransdorp, het Overkantje, september 2020
Herbestrating van het Overkantje. Bewoners worden per brief geïnformeerd.

Nieuwe Gouw bij Zunderdorp, september 2020
In de ‘ringweg’ van Zunderdorp wordt een slechte duiker vervangen en nieuw asfalt aangebracht.

Durgerdammergouw, september 2020
Asfalteren van de rijweg, fietspad en inritten. De Klaas Bordingbrug (nr. 109), nabij de dijk, wordt vervangen voor een tijdelijke brug. Dit werk moet klaar zijn voordat de dijk per 1 oktober wordt afgesloten. In 2021 wordt er weer een definitieve brug neergelegd.

Fietspad Weerslootpad en Molenslootpad, start oktober
Fietspaden wordt vanaf de Zwarte Gouw opnieuw geasfalteerd en waar mogelijk ook verbreed.
Kaart: Werklocaties groot onderhoud

Dorpskern Zunderdorp, najaar 2020
De dorpskern wordt opnieuw bestraat, ook Waternet gaat zijn leidingen etc. vervangen. Dit werk kan zo’n 1 tot 1,5 jaar duren. Het dorp wordt steeds in delen aangepakt.

En verder in de planning

De gemeente is ook bezig met de planning en voorbereidingen voor werk aan:

  • Bloemendalergouw t.h.v. Kampeervereniging De Kikker, 2021
  • Poppendammergouw, 2022
  • Dorpsstraat Holysloot, 2022
  • renoveren/vervangen van diverse voetgangers- en fietsbruggen, 2022

Informatie over de werkzaamheden worden steeds aangepast, dd 17-07-2020.