Werkzaamheden

In Landelijk Noord worden door verschillende partijen werkzaamheden verricht, zoals de dijkversterking door de Alliantie Markermeerdijken en het werk aan de provinciale weg N247 / Het Schouw in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Ook de gemeente Amsterdam laat een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten, asfaltreparaties en opnieuw asfalteren.

De meeste (asfalt)werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.
Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.

Bestrating ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf Zunderdorp, augustus t/m oktober 2020

Er vinden werkzaamheden plaats aan het straatwerk van ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf en het asfalt tussen Bakkersbrug en ‘t Nopeind (verlengde van de Middenlaan). Het klinkerstraatwerk van ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf zijn verzakt en worden daarom opnieuw aangebracht. Om verzakkingen in de toekomst te voorkomen wordt ook de fundering van het straatwerk en een duiker ter plaatse van ‘t Voorwerf 7 vervangen. Voorafgaand aan het werk wordt er naast de weg op enkele plaatsen beschoeiing aangebracht. Deze beschoeiing komt er om verzakking in de toekomst te vertragen. Ten slotte wordt het asfalt op de rijbaan van de Middenlaan vernieuwd.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt het verkeer omgeleid.
Bewonersbrief Nopeind Voorwerf
Update 14/9 planning: Het straatwerk zal naar verwachting op 8 oktober klaar zijn waarna het asfalt op 9 oktober wordt aangeheeld bij de aansluiting met Broekergouw en Termietergouw.
Update 2/10 planning: Het asfalteren van (het verlengde van) de Middenlaan wordt gecombineerd met andere ‘kleine’ werkzaamheden in Landelijk Noord. De precieze datum is nog niet bekend.
Update 20/11 planning: De afrondende werkzaamheden starten 27 oktober, meer informatie

Nieuwe Gouw bij Zunderdorp, oktober t/m november 2020

In de ‘ringweg’ van Zunderdorp worden duikers vervangen en nieuw asfalt aangebracht.
De werkzaamheden starten op maandag 12 oktober en zijn naar verwachting eind november klaar, de Nieuwe Gouw is gedurende de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.
Bewonersbrief Nieuwe Gouw
Op 16 oktober is er digitale bewonersavond gehouden.
De glas-, papier- en plasticbak die langs de Nieuwe Gouw staan worden tijdens het werk verplaatst naar de Zunderdorpergouw.
Update 13/11 planning: De Nieuwe Gouw gaat vanaf 20 november weer open. Tot 27 november worden er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Baggerwerkzaamheden Zunderdorp, eind oktober t/m begin december

Ippel Dredging uit Koudum gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Zunderdorp. Dit is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de watergangen weer op diepte te brengen. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met een schuifboot en de baggerspecie wordt afgevoerd.
De werkzaamheden worden van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd.
Het kan voorkomen dat de weg nu en dan kortdurend gestremd is.
Bewonersbrief Zunderdorp baggerwerkzaamheden

Baggerwerkzaamheden Ransdorp, 15 november t/m begin december

Ippel Dredging uit Koudum gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Zunderdorp. Dit is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de watergangen weer op diepte te brengen. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met een schuifboot en de baggerspecie wordt afgevoerd.
De werkzaamheden worden van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd.
Het kan voorkomen dat de weg nu en dan kortdurend gestremd is.
Bewonersbrief Ransdorp baggerwerkzaamheden

Wipbrug (nr. 379) in Liergouw wordt verstevigd, half november

Voor Brug 379 moet de draagconstructie verstevigd worden zodat deze voorlopig bestendig is voor zwaar verkeer. De werkzaamheden aan de brug starten op maandag 16 november en zijn naar verwachting rond 3 december 2020 gereed. Tijdens de werkzaamheden is de brug toegankelijk voor verkeer.
Alleen in de nacht van 1 op 2 december tussen 19.00 en 5.00 uur is de brug geheel afgesloten!
Bewonersbrief Wipbrug Liergouw
Vermoedelijk kan pas ná afronding van de dijkversterking de brug in oud profiel teruggebracht worden.
Bericht gemeente over bovenbouw bruggen

Diverse asfaltwerkzaamheden, vanaf 24 november

Tussen 24 november t/m de tweede week van december worden er op diverse plekken in Landelijk Noord asfaltwerkzaamheden verricht.
Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en ‘t Nopeind.
Meer informatie

Reparaties Poppendammergouw, begin december 2020

Vanaf dinsdag 1 december t/m 9 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Poppendammergouw. De S-bocht in de Poppendammergouw, t.h.v. W.S.V. Het Die, wordt opgeknapt en aan het begin van de gouw worden de afvoergoten vervangen.
Meer informatie

Dorpskern Zunderdorp, begin 2021

De dorpskern wordt opnieuw bestraat, ook Waternet gaat zijn leidingen etc. vervangen. Dit werk kan zo’n 1 tot 1,5 jaar duren. Het dorp wordt steeds in delen aangepakt.

Groot onderhoud voor kerktoren Zunderdorp, vanaf februari/maart 2021

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten aan de kerktoren van Zunderdorp.
De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. Meer informatie

Dorpweg Ransdorp, het Overkantje, februari 2021

Er is afstemming met de nutsbedrijven over de herbestrating van het Overkantje. Bewoners worden per brief geïnformeerd.

Fietspad Weerslootpad en Molenslootpad, start 3de en 4de kwartaal 2021

Fietspaden wordt vanaf de Zwarte Gouw opnieuw geasfalteerd en waar mogelijk ook verbreed.
Kaart: Werklocaties groot onderhoud

En verder in de planning

De gemeente is ook bezig met de planning en voorbereidingen voor werk aan:

  • Bloemendalergouw t.h.v. Kampeervereniging De Kikker, maart 2021
  • Poppendammergouw definitief, 3de kwartaal 2021 – 2de kwartaal 2022
  • Broekergouw, 3de en 4de kwartaal 2021
  • Dorpsstraat Holysloot, 2022
  • Renoveren/vervangen van diverse voetgangers- en fietsbruggen, 2022

Informatie over de werkzaamheden worden steeds aangepast a.d.h.v. verkregen informatie van o.a. de gemeente en de aannemer
Laatste update dd 13-11-2020
Kijk HIER voor afgeronde werkzaamheden Landelijk Noord.