Als er daadwerkelijk begonnen gaat worden met de werkzaamheden rond de dijkversterking gaat dit overlast geven voor de om- en aanwonenden !
Omdat de werkzaamheden voor de hele Markermeerdijk enkele jaren in beslag zal nemen zal de overlast ook niet gering zijn, zéker als deze bij bebouwing plaatsvind.

Helaas is het niet mogelijk om overlast te voorkomen, wél kan er gekeken worden hoe dit zoveel mogelijk beperkt kan worden. De Centrale Dorpenraad staat in contact met het Hoogheemraadschap en het Stadsdeel Noord om hierover mee te denken. Uiteraard willen we ook de bewoners hierbij betrekken.

Wil je meedenken over deze zaken of heb je ideeën ?
Neem dan contact met ons op via info@centraledorpenraad.nl of bel 020-4904437.