Binnen de Centrale Dorpenraad zijn verschillende Werkgroepen actief. Sommige groepen zijn opgericht om een groep te vertegenwoordigen, andere om een actie te ondersteunen. Alle werkgroepen worden ondersteund vanuit de Centrale Dorpenraad; zij vergaderen op kantoor en de verslaglegging wordt centraal geregeld. De Werkgroepen hebben hun werkterrein in Landelijk Noord en gaan over dorpsoverstijgende onderwerpen. De Werkgroepen zijn een onderdeel van de Centrale Dorpenraad en kunnen het Dagelijks Bestuur adviseren.
Het is altijd mogelijk om aan te sluiten bij een Werkgroep; neem dan contact op met de Centrale Dorpenraad of de eigen Dorpsraad.

Momenteel zijn er de volgende werkgroepen:

Meer weten over deze Werkgroep?
Neem contact op met het kantoor van de Centrale Dorpenraad
telefoon 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl