Het Bestemmingsplan Landelijk Noord bestaat uit een bestemmingsplan met diverse bijlagen, deelkaarten van het gebied en detailkaarten van de dorpen.
Uitgiftedatum BP: 19-06-2012
Het Bestemmingsplan is op 26 juni 2013 vastgesteld door de deelraad.

Bestemmingsplan

N.B. Vanwege de grote van de bestanden zijn enkele bestanden opgesplitst zodat plaatsing op deze website mogelijk was.