Online gespreksavond windenergie

De gemeente Amsterdam organiseert online gespreksavonden over windmolens in Amsterdam om u te informeren over alle aspecten van windmolens. Er zijn bijeenkomsten voor bewoners van de stadsdelen met windzoekgebieden: Oost, Nieuw-West, Noord…

Geraniumverkoop

Stichting Hoeboeh verkoop ook dit jaar weer prachtige staande en hanggeraniums ten bate van hun Roemenië projecten. Er zijn verschillende soorten geraniums te koop. De winst die wij hiermee maken is geheel bestemd voor de verschillende projecten…

Waterplein Sluisbuurt

De gemeente Amsterdam organiseert op 22 en 29 maart online bijeenkomsten over een Waterplein voor de nieuwe Sluisbuurt, beide bijeenkomsten zijn hetzelfde. Zij willen met u, als bewoners uit de omliggende gebieden, in gesprek over de mogelijkheden…

Asfaltboringen Poppendammergouw

Van 22 t/m 26 maart worden er asfaltboringen gedaan op de Poppendammergouw. Dit betekent dat doorgaan autoverkeer geen gebruik kan maken van de Poppendammergouw. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Ingenieursbureau RPS…

Informatiebijeenkomst Polder IJdoorn

Op 22 maart organiseert Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland een online informatiebijeenkomst om hun plannen voor de Polder IJdoorn te presenteren. Natuurmonumenten schrijft: Het is enige tijd geleden dat wij u op de hoogte brachten…

Verwijderen plasticcontainers

Op dinsdag 2 februari worden de bovengrondse plasticcontainers in Zunderdorp, Durgerdam en Schellingwoude verwijderd. Sinds januari wordt in de gemeente Amsterdam al het plastic afval bij de afvalverwerker gescheiden. Al vanaf 2017 haalt…

Werkzaamheden Poppendammergouw

Vanaf dinsdag 1 december t/m 22 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Poppendammergouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Van 1 t/m 7 december wordt er gewerkt aan de S-bocht nabij W.S.V. Het Die.…

Werkzaamheden Bloemendalergouw

Er vinden aan de weg en het fietspad van de Bloemendalergouw werkzaamheden plaats tussen Ransdorp en de Kanaalpost (brug 2462). Met de werkzaamheden wordt met name de wateroverlast op diverse plaatsen van dit deel van de Bloemdalergouw verholpen.…

Diverse asfaltwerkzaamheden

Tussen 24 november t/m de tweede week van december worden er op diverse plekken in Landelijk Noord asfaltwerkzaamheden verricht. Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en 't Nopeind. De werkzaamheden…

Windmolens langs A10 Noord

De gemeente Amsterdam wil windmolens in/bij de stad plaatsen om duurzame energie op te wekken. Een potentiële locatie hiervoor is langs de A10 Noord. Bericht en uitnodiging van Amsterdam Klimaatneutraal: Er komen zo’n 17 extra windmolens…

Werkzaamheden Durgerdammergouw

In opdracht van de gemeente Amsterdam vinden er vanaf dinsdag 18 augustus tot begin oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Durgerdammergouw. N.B. De werkzaamheden aan de Durgerdammergouw konden op 18 augustus helaas nog niet starten.…

Klein onderhoud, 6 t/m 13 juli

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er de komende jaren een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd aan de wegen en fietspaden in het gebied Landelijk Noord. Van 6 t/m 13 juli vinden er diverse asfaltreparaties plaats aan rode fietsdrempels…

Wijziging Mokumflex

Vanaf 1 juli is er een nieuwe partij die het openbaar vervoer in Landelijk Noord verzorgd. Reserveren van een rit gaat dan via www.staxi.nl/mokumflex of via het nieuwe telefoonnummer 020-7058888 Mokumflex rijdt dagelijks van 6.00 tot 24.00…

Uitslag Buurtbudget

Afgelopen week heeft een jury overlegd over de toekenning van het Buurtbudget 2020. Zij waren zeer verheugd over het aantal en de diversiteit aan inzendingen en hebben geprobeerd om een zo goed mogelijke en weloverwogen keuze te maken. Uit…

Werkzaamheden Liergouw

Op maandag 13 mei start de firma Van Gelder met werkzaamheden aan de Liergouw om aanpassingen aan de inrichting uit te voeren. De uitvoering hiervan neemt circa 3 weken in beslag. In december heeft Van Gelder de werkzaamheden aan de…

Groot onderhoud A10 Noord vervroegd

Vanaf 11 mei is de binnenring A10 deels afgesloten i.v.m. onderhoud. Tijdens Hemelvaart en pinksterperiode (20 - 25 mei en 28 mei - 2 juni) is de binnenring helemaal afgesloten. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis groot onderhoud…

Steunmaatregelen

Ondernemers kunnen hulp krijgen voor hun bedrijf in deze coronacrisis.Uw bedrijf kan het moeilijk hebben in deze tijd. Daarom willen de regering en de gemeente Amsterdam u helpen. Kijk wat de regels zijn op amsterdam.nl/vragenondernemers Folder-ondernemersDownload Het…

‘t Zwaantje april 2020

Vanwege de corona maatregelen wordt 't Zwaantje voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis niet huis-aan-huis bezorgd in Landelijk Noord maar is er een digitale versie. Fijn als u ook anderen attendeert op het bestaan hiervan! Zwaantje…

Stadsdeelcommissie

Op 11 maart 2020 heeft de stadsdeelcommissie van het gebied Amsterdam Noord-Oost op locatie vergaderen in Landelijk Amsterdam-Noord. De stadsdeelcommissie wilde graag praten over onderwerpen die bewoners écht aangaan en vroegen daarom…

Openbaar Vervoer

Tot 9 december 2019 verzorgt RCM/Mokumflex het openbaar vervoer in Landelijk Noord. Na deze datum moet het openbaar vervoer op een andere manier worden vormgegeven. Op 25 september is er een bijeenkomst gehouden om met bewoners en OV-gebruikers…

Verkeersbesluit Landelijk Noord

Het wegennet en de bruggen in Landelijk Noord in slechte staat. De gemeente heeft daarom besloten om een aslast beperking van 6 ton in te stellen. Er worden verkeersborden geplaatst om de nieuwe regeling kenbaar te maken. Landelijk Noord,…

Nieuwbouw OBS De Weidevogel & locatie voor Dorpshuis De Beke

De school in Ransdorp is het proces gestart om een nieuw schoolgebouw te krijgen. In het nieuwe gebouw zullen al de lokalen in één locatie worden ondergebracht i.p.v. de huidige drie schoolgebouwen.Voor het Dorpshuis wordt er naar een nieuwe…

Landelijk Noord gaat voor glasvezel!

Maandag 21 januari is de vraagbundeling gestart voor de aanleg van glasvezel in Landelijk Amsterdam-Noord. Inmiddels heeft meer dan 40% van de adressen zich aangemeld en wordt er dit jaar al gestart met de aanleg van glasvezel! In januari…

Mokumflex

In februari 2018 is er een experiment gestart waarbij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk Noord gecombineerd wordt, Mokumflex. Tijdens het experiment verandert het OV in Landelijk Noord. De buslijnen…

Opgeruimd Landelijk Noord

De Centrale Dorpenraad wil graag bewoners motiveren en ondersteunen bij het schoon maken en houden van ons mooie gebied. Er zijn al verschillende initiatieven en deze willen wij graag uitbreiden en aan elkaar koppelen zodat er een zo groot mogelijk…

Dijkversterking Markermeerdijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn versterken. Een deel van deze dijk ligt in Landelijk Amsterdam-Noord, van Uitdam t/m Durgerdam. Dijkvak 15 (Uitdam-IJdoornpolder) In oktober…