Fietsbrug Hoornse Kop afgesloten

De fietsbrug over de Ringsloot Buikslotermeer tussen Buikslotermeerdijk en het fietspad naar de Termietergouw is afgesloten vanwege werkzaamheden. Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de Hoornse Kopbrug (BRU2102) waarbij het dek wordt vervangen…

Asfalteringswerkzaamheden Poppendammergouw

Vanaf vrijdag 5 november t/m woensdag 10 november wordt de Poppendammergouw geasfalteerd. De Poppendammergouw is dan tussen de Nieuwe Gouw en Belmermeer overdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Bewonersbrief Asfalteren…

Hulptroepen voor Sinterklaas

De Sint en zijn Pieten zetten 14 november voet aan wal in Durgerdam. Om dit mogelijk te maken zoekt hij nog naar een aantal mensen die bij de voorbereiding en op de dag zelf willen helpen om deze dag weer onvergetelijk te maken. Het Sinterklaascomité…

Verkeersmaatregelen rond intocht Sinterklaas

De Sint en zijn Pieten zetten 14 november voet aan wal in Durgerdam, tijdens dit evenement is Durgerdam afgesloten voor elk verkeer. Tussen 12:30 uur en 15:30 uur is het niet mogelijk het dorp te doorkruisen met de auto. Het gebied wordt…

Werkzaamheden Zunderdorpergouw

Vanaf maandag 1 november t/m vrijdag 5 november gaat Aannemer Van Gelder de werkzaamheden aan de bermen van de Zunderdorpergouw afronden. Het nieuwe type bermverharding wordt aangebracht omdat deze zich tijdens de afgelopen proefperiode…

Intocht Sinterklaas Durgerdam

De Sint komt aan op zondag 14 november om 14:00 uur. We zijn heel blij dat we Sint en Pieten aanstaande zondag weer te mogen gaan verwelkomen in Durgerdam. Behalve hotdogs, warme chocolademelk van Bike & Bites en pepernoten .... verwelkomen…

Asfaltonderzoek Poppendammergouw

Op maandag 11 oktober wordt er tussen 7:30 en 17:00 uur asfaltonderzoek gedaan op de Poppendammergouw. Mogelijk is er uitloop naar dinsdag 12 oktober. Fietsers kunnen langs het werkvak passeren, voor gemotoriseerd verkeer is er een kort oponthoud. In…

Uw mening over afval scheiden

De gemeente Amsterdam is benieuwd naar uw mening over afval scheiden. Vul daarom de vragenlijst in op Onderzoek: afval Landelijk Noord Het invullen kost slechts 10 minuten van uw tijd. Afgelopen week heeft u een brief van de gemeente ontvangen…

Werkzaamheden toegangsweg Camping De Kikker

Van 4 oktober t/m 29 oktober zijn er werkzaamheden aan de toegangsweg van Camping De Kikker, Bloemendalergouw 60. Op de toegangsweg, tussen de Bloemendalergouw en de betonplaten voor de parkeerplaats van Camping De Kikker, gaan we het asfalt…

World CleanUp Day in Landelijk Noord

De Plastic Soup Foundation organiseert in Nederland de World CleanUp Day op zaterdag 18 september. Net als tijdens de Landelijk Opschoondag van afgelopen maart gaan we in Landelijk Noord weer in ieder dorp meedoen met deze opruimdag. Wij…

Open Ateliers Noord 2021

In het weekend van 2 en 3 oktober tussen 12.00 uur en 18.00 uur zetten 115 kunstenaars in Amsterdam Noord hun ateliers open! Hallo? Open Ateliers Amsterdam Noord: met 115 deelnemers het grootste kunstenaars evenement van Amsterdam! “Hallo?”…

Trillingsmeters in Zunderdorp

Nog deze week worden er voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal trillingsmeters in het dorp geplaatst. Tijdens de werkzaamheden zullen de trillingen van de werkzaamheden zorgvuldig worden gemonitord. Om goed inzicht te krijgen in de trillingen…

Muziekkapellen 2021

Muziekfestival zondag 5 september in de Waterlandse Muziekkapellen van Ransdorp, Schellingwoude en Durgerdam. Met de volgende optredens: Ransdorp 13-15 u         Waterlandse Harmonie 15-17 u         Fanfare Toeters en…

Aanbrengen bermverharding Zunderdorpergouw

Vanaf 1 t/m 10 september wordt er nieuwe bermverharding aangebracht langs de Zunderdorpergouw. De bermen langs de Zunderdorpergouw worden afgegraven en er wordt nieuwe bermverharding aangebracht. De weg wordt tijdens de werkzaamheden niet…

Digitale bewonersavond Zwarte Gouw

Op 22 september om 19.15 uur is er een digitale bewonersavond over de werkzaamheden aan de Zwarte Gouw. Aanmelden kan via de QR code of de volgende link: https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-fietspad-zwarte-gouw Meer informatie…

Tijdelijk parkeren in dorpskern Zunderdorp

Om de  hinder ten aanzien van het parkeren in Zunderdorp tijdens de werkzaamheden te beperken informeren wij u graag met het volgende; Er circa 20 tijdelijke haaksparkeerplaatsen beschikbaar langs de Nieuwe Gouw De aannemers zullen…

4Arts Durgerdam

Een boeiende expositie door de verscheidenheid en visie Op 16, 17 en 18 juli is in De Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam de expositie 4Arts te bewonderen. Vier kunstenaars met verschillende disciplines vormen samen de 4Arts. U kunt…

Werkzaamheden tussen Bakkersbrug en ’t Nopeind Zunderdorp

Van 20 juli  t/m 13 augustus wordt er onderhoud gepleegd aan de Middenlaan tussen Zunderdorp (Bakkersbrug) en de T-splitsing met ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf. Het asfalt wordt vernieuwd en fundering ter hoogte van de Bakkerbrug wordt vervangen. Gedurende…

Muziektheater DE STOLP

DE STOLP is een komedie op locatie over de verhouding tussen stad en platteland. De muziektheatervoorstelling viert 100 jaar Noord en de aansluiting bij Amsterdam met een spektakel in het weiland bij Ransdorp. Meer dan 100 Waterlanders staan…

Startbijeenkomst proef lisdoddeteelt in de Burkmeer

Gemeente Amsterdam nodigt u uit voor de startbijeenkomst van de proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer. Wethouder Marieke van Doorninck en stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud geven het startschot op vrijdag 27 augustus om 12.15 uur bij de…

Onderzoek gebruikers Mokumflex

U maakt weleens gebruik van Mokumflex? Vul dan vóór 27 juni de enquête in! Deze flexibele vervoersservice voor Landelijk Noord wordt uitgevoerd door het bedrijf Staxi. De gemeente Amsterdam wil graag weten hoe u gebruik maakt van Mokumflex,…

Parkeerplaats Ransdorp

Tijdens de zomervakantie 2021 wordt er gewerkt aan de parkeerplaats achter de kerk van Ransdorp, het is dan niet mogelijk om het parkeerterrein te gebruiken. De parkeerplaats achter de kerk / naast het schoolplein in Ransdorp wordt opgeknapt.…

Korte werkzaamheden

Binnenkort worden er door aannemer Van Gelder enkele korte werkzaamheden uitgevoerd. Het parkeerterrein op de Durgerdammergouw wordt opnieuw geasfalteerd van 7 juni t/m 9 juni. De parkeerplaats is dan tijdelijk geheel afgesloten. Ook wordt…

Opruimen dieselolie op Dorpsweg Ransdorp na aanrijding brug

Sanering vindt plaatst van maandag 12 juli t/m maandag 19 juli. Tijdens de sanering zal de Dorpsweg Ransdorp ter hoogte van nr. 2 zijn gestremd. Op dinsdagavond 29 juni 19.15 uur wordt er een digitale bewonersavond gehouden. Aanmelden…

Online gespreksavond windenergie

De gemeente Amsterdam organiseert online gespreksavonden over windmolens in Amsterdam om u te informeren over alle aspecten van windmolens. Er zijn bijeenkomsten voor bewoners van de stadsdelen met windzoekgebieden: Oost, Nieuw-West, Noord…

Geraniumverkoop

Stichting Hoeboeh verkoop ook dit jaar weer prachtige staande en hanggeraniums ten bate van hun Roemenië projecten. Er zijn verschillende soorten geraniums te koop. De winst die wij hiermee maken is geheel bestemd voor de verschillende projecten…

Waterplein Sluisbuurt

De gemeente Amsterdam organiseert op 22 en 29 maart online bijeenkomsten over een Waterplein voor de nieuwe Sluisbuurt, beide bijeenkomsten zijn hetzelfde. Zij willen met u, als bewoners uit de omliggende gebieden, in gesprek over de mogelijkheden…

Asfaltboringen Poppendammergouw

Van 22 t/m 26 maart worden er asfaltboringen gedaan op de Poppendammergouw. Dit betekent dat doorgaan autoverkeer geen gebruik kan maken van de Poppendammergouw. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Ingenieursbureau RPS…

Informatiebijeenkomst Polder IJdoorn

Op 22 maart organiseert Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland een online informatiebijeenkomst om hun plannen voor de Polder IJdoorn te presenteren. Natuurmonumenten schrijft: Het is enige tijd geleden dat wij u op de hoogte brachten…

Werkzaamheden Dorpsweg 99-133

Van 22 februari t/m 7 mei 2021 voert de Gebr. Beentjes, in opdracht van de gemeente Amsterdam, groot onderhoud uit aan de Dorpsweg 99-133 in Ransdorp. Lokaal bekend als het 'Overkantje'. Wat gaat er gebeuren De firma Gebr. Beentje gaan…

Pilot Lisdoddeteelt Burkmeer

De gemeente Amsterdam start vanaf juli 2021 een tijdelijke proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer. Vermindering CO2-uitstoot De gemeente heeft de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door…

Verwijderen plasticcontainers

Op dinsdag 2 februari worden de bovengrondse plasticcontainers in Zunderdorp, Durgerdam en Schellingwoude verwijderd. Sinds januari wordt in de gemeente Amsterdam al het plastic afval bij de afvalverwerker gescheiden. Al vanaf 2017 haalt…

Werkzaamheden Poppendammergouw

Vanaf dinsdag 1 december t/m 22 december 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Poppendammergouw. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Van 1 t/m 7 december wordt er gewerkt aan de S-bocht nabij W.S.V. Het Die.…

Werkzaamheden Bloemendalergouw

Er vinden aan de weg en het fietspad van de Bloemendalergouw werkzaamheden plaats tussen Ransdorp en de Kanaalpost (brug 2462). Met de werkzaamheden wordt met name de wateroverlast op diverse plaatsen van dit deel van de Bloemdalergouw verholpen.…

Diverse asfaltwerkzaamheden

Tussen 24 november t/m de tweede week van december worden er op diverse plekken in Landelijk Noord asfaltwerkzaamheden verricht. Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en 't Nopeind. De werkzaamheden…

Windmolens langs A10 Noord

De gemeente Amsterdam wil windmolens in/bij de stad plaatsen om duurzame energie op te wekken. Een potentiële locatie hiervoor is langs de A10 Noord. Bericht en uitnodiging van Amsterdam Klimaatneutraal: Er komen zo’n 17 extra windmolens…

Groot onderhoud voor kerktoren Zunderdorp

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten aan de kerktoren van Zunderdorp. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. Wat gaat er gebeuren? Het metsel- en voegwerk wordt…

Werkzaamheden Durgerdammergouw

In opdracht van de gemeente Amsterdam vinden er vanaf dinsdag 18 augustus tot begin oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Durgerdammergouw. N.B. De werkzaamheden aan de Durgerdammergouw konden op 18 augustus helaas nog niet starten.…

Klein onderhoud, 6 t/m 13 juli

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er de komende jaren een veelvoud aan werkzaamheden uitgevoerd aan de wegen en fietspaden in het gebied Landelijk Noord. Van 6 t/m 13 juli vinden er diverse asfaltreparaties plaats aan rode fietsdrempels…

Wijziging Mokumflex

Vanaf 1 juli is er een nieuwe partij die het openbaar vervoer in Landelijk Noord verzorgd. Reserveren van een rit gaat dan via www.staxi.nl/mokumflex of via het nieuwe telefoonnummer 020-7058888 Mokumflex rijdt dagelijks van 6.00 tot 24.00…

Uitslag Buurtbudget

Afgelopen week heeft een jury overlegd over de toekenning van het Buurtbudget 2020. Zij waren zeer verheugd over het aantal en de diversiteit aan inzendingen en hebben geprobeerd om een zo goed mogelijke en weloverwogen keuze te maken. Uit…

Werkzaamheden Liergouw

Op maandag 13 mei start de firma Van Gelder met werkzaamheden aan de Liergouw om aanpassingen aan de inrichting uit te voeren. De uitvoering hiervan neemt circa 3 weken in beslag. In december heeft Van Gelder de werkzaamheden aan de…

Groot onderhoud A10 Noord vervroegd

Vanaf 11 mei is de binnenring A10 deels afgesloten i.v.m. onderhoud. Tijdens Hemelvaart en pinksterperiode (20 - 25 mei en 28 mei - 2 juni) is de binnenring helemaal afgesloten. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis groot onderhoud…

Steunmaatregelen

Ondernemers kunnen hulp krijgen voor hun bedrijf in deze coronacrisis.Uw bedrijf kan het moeilijk hebben in deze tijd. Daarom willen de regering en de gemeente Amsterdam u helpen. Kijk wat de regels zijn op amsterdam.nl/vragenondernemers Folder-ondernemersDownload Het…

’t Zwaantje april 2020

Vanwege de corona maatregelen wordt 't Zwaantje voor het eerst in zijn bestaansgeschiedenis niet huis-aan-huis bezorgd in Landelijk Noord maar is er een digitale versie. Fijn als u ook anderen attendeert op het bestaan hiervan! Zwaantje…

Stadsdeelcommissie

Op 11 maart 2020 heeft de stadsdeelcommissie van het gebied Amsterdam Noord-Oost op locatie vergaderen in Landelijk Amsterdam-Noord. De stadsdeelcommissie wilde graag praten over onderwerpen die bewoners écht aangaan en vroegen daarom…

Openbaar Vervoer

Tot 9 december 2019 verzorgt RCM/Mokumflex het openbaar vervoer in Landelijk Noord. Na deze datum moet het openbaar vervoer op een andere manier worden vormgegeven. Op 25 september is er een bijeenkomst gehouden om met bewoners en OV-gebruikers…

Verkeersbesluit Landelijk Noord

Het wegennet en de bruggen in Landelijk Noord in slechte staat. De gemeente heeft daarom besloten om een aslast beperking van 6 ton in te stellen. Er worden verkeersborden geplaatst om de nieuwe regeling kenbaar te maken. Landelijk Noord,…

Nieuwbouw OBS De Weidevogel & locatie voor Dorpshuis De Beke

De school in Ransdorp is het proces gestart om een nieuw schoolgebouw te krijgen. In het nieuwe gebouw zullen al de lokalen in één locatie worden ondergebracht i.p.v. de huidige drie schoolgebouwen.Voor het Dorpshuis wordt er naar een nieuwe…

Landelijk Noord gaat voor glasvezel!

Maandag 21 januari is de vraagbundeling gestart voor de aanleg van glasvezel in Landelijk Amsterdam-Noord. Inmiddels heeft meer dan 40% van de adressen zich aangemeld en wordt er dit jaar al gestart met de aanleg van glasvezel! In januari…

Mokumflex

In februari 2018 is er een experiment gestart waarbij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk Noord gecombineerd wordt, Mokumflex. Tijdens het experiment verandert het OV in Landelijk Noord. De buslijnen…

Opgeruimd Landelijk Noord

De Centrale Dorpenraad wil graag bewoners motiveren en ondersteunen bij het schoon maken en houden van ons mooie gebied. Er zijn al verschillende initiatieven en deze willen wij graag uitbreiden en aan elkaar koppelen zodat er een zo groot mogelijk…

Dijkversterking Markermeerdijken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn versterken. Een deel van deze dijk ligt in Landelijk Amsterdam-Noord, van Uitdam t/m Durgerdam. Dijkvak 15 (Uitdam-IJdoornpolder) In oktober…