Afgeronde werkzaamheden aan o.a. de wegen in Landelijk Noord, bijgehouden sinds 2020.

Bermverharding Zunderdorpergouw

In september 2021 is er nieuwe bermverharding aangebracht langs de Zunderdorpergouw.

Bewonersbrief Aanbrengen bermverharding Zunderdorpergouw

Parkeerplaats Ransdorp

In de zomer van 2021 is de parkeerplaats achter de kerk van Ransdorp opgeknapt. Het asfalt is verwijderd en vervangen door straatwerk.
Brief Werkzaamheden aan de parkeerplaats in Ransdorp
Extra werkzaamheden parkeerplaats Ransdorp

Werkzaamheden Dorpsweg Ransdorp 99-133

Van februari t/m mei 2021 is er groot onderhoud gepleegd aan de Dorpsweg 99-133 in Ransdorp. Behalve het herstellen van de bestrating zijn er door Liander werkzaamheden aan het elektranet uitgevoerd.
Bewonersbrief werkzaamheden parallelweg Dorpsweg

Baggerwerkzaamheden Zunderdorp, eind oktober t/m begin december

Ippel Dredging uit Koudum gaat in opdracht van de gemeente Amsterdam onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd in Zunderdorp. Dit is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de watergangen weer op diepte te brengen. Het baggerwerk is uitgevoerd van eind oktober t/m begin december 2020.
Bewonersbrief Zunderdorp baggerwerkzaamheden

Baggerwerkzaamheden Ransdorp

Ippel Dredging uit Koudum heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd in Ransdorp. Dit was nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de watergangen weer op diepte te brengen. Het baggerwerk is uitgevoerd tussen 15 november en half december 2020.
Bewonersbrief Ransdorp baggerwerkzaamheden

Diverse asfaltwerkzaamheden

Op diverse plekken in Landelijk Noord zijn tussen 24 november t/m de tweede week van december 2020 asfaltwerkzaamheden verricht.
Het gaat om de Bloemendalergouw, Durgerdammergouw, Broekergouw, de Middenlaan en ‘t Nopeind.
Kaart met de werklocaties

Reparaties Poppendammergouw

Vanaf begin december 2020 zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de Poppendammergouw. De S-bocht in de Poppendammergouw, t.h.v. W.S.V. Het Die, is opgeknapt en aan het begin van de gouw zijn de afvoergoten vervangen. Ook zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd tussen Poppendammergouw 19 en 28. Het werk was vlak voor de kerstperiode klaar.
Bewonersbrief Poppendammergouw
Bewonersbrief herstelwerkzaamheden

Wipbrug (nr. 379) in Liergouw verstevigd

De draagconstructie is verstevigd zodat deze voorlopig bestendig is voor zwaar verkeer. De werkzaamheden zijn tussen 16 november en 3 december 2020 uitgevoerd.
Bewonersbrief Wipbrug Liergouw
Vermoedelijk kan pas ná afronding van de dijkversterking de brug in oud profiel teruggebracht worden.
Bericht gemeente over bovenbouw bruggen

Nieuwe Gouw bij Zunderdorp

De ‘ringweg’ van Zunderdorp is in de oktober t/m november 2020 van nieuw asfalt voorzien en er is een duiker vervangen.
Bewonersbrief Nieuwe Gouw
Dit project is uitgevoerd door aannemer Van Gelder B.V.

Bestrating ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf Zunderdorp

Van augustus t/m eind oktober 2020 is het straatwerk van ‘t Nopeind en ‘t Voorwerf opnieuw aangebracht. Er is een duiker vervangen en geasfalteerd tussen de Bakkersbrug en ‘t Nopeind (verlengde van de Middenlaan).
Bewonersbrief Nopeind Voorwerf
Dit project is uitgevoerd door aannemer Van Gelder B.V.

Durgerdammergouw

Van augustus t/m begin oktober 2020 is er gewerkt aan de Durgerdammergouw. Deze werkzaamheden dienden gereed te zijn voordat de Uitdammerdijk wordt afgesloten i.v.m. de dijkverzwaring (1 oktober 2020). De Klaas Bordingbrug ter hoogte van Durgerdam is vervangen door een dam.Het asfalt van de Durgerdammergouw is vernieuwd en er zijn 5 duikers vervangen, een deel van het fietspad is opgehoogd.
Bewonersbrief Durgerdammergouw
Op 11 augustus 2020 is er een digitale informatieavond gehouden, n.a.v. deze avond is er een FAQ werkzaamheden Durgerdammergouw opgesteld.
Er is ook een nieuwe Bewonersbrief Durgerdammergouw n.a.v. bewonersavond gemaakt.
Dit project is uitgevoerd door aannemer Van Gelder B.V.

Muziekkapel Ransdorp

Eind augustus 2020 is de Muziekkapel aan ’t Overkantje in Ransdorp geschilderd en opgeknapt.

Liergouw

Van september tot december 2019 is er onderhoud gepleegd aan de Liergouw omwille van de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden dienden gereed te zijn voordat de Uitdammerdijk wordt afgesloten i.v.m. de dijkverzwaring (1 oktober 2020). De Liergouw werd opgeknapt in twee deeltrajecten:
Deeltraject 1: tussen de Schellingwouderdijk en de rotonde Zuiderzeeweg.
Deeltraject 2: tussen het viaduct van de Ring A10 en de Dorpsweg Ransdorp.
In september is er gestart met de werkzaamheden aan Deeltraject 2. Als eerste zijn de bovenbouw van de twee bruggen verwijderd waarna er gestart is met de werkzaamheden aan de rijbaan van Deeltraject 2, dit werk is half december afgerond. Vanaf 21 oktober is er gestart aan het werk Deeltraject 1, dit werk is eind november afgerond.
2019 08 20 Bewonersbrief werkzaamheden Liergouw

Na een evaluatie van de werkzaamheden aan de Liergouw zijn er in mei 2020 nog aanpassingen in de inrichting van de weg uitgevoerd.
Op 20 locaties is er extra verharding in bermen aangebracht ter plaatse van de inritten naar de weilanden zodat het verkeer hier meer ruimte krijgt om uit te wijken zonder door de bermen te hoeven rijden. Ook is er op twee locaties een extra passeerstrook naast de rijbaan aangebracht.
Dit project is uitgevoerd door aannemer Van Gelder B.V.

Kijk HIER voor de huidige werkzaamheden.