Afgeronde werkzaamheden aan o.a. de wegen in Landelijk Noord, bijgehouden sinds 2020.

Durgerdammergouw

Van augustus t/m begin oktober 2020 is er gewerkt aan de Durgerdammergouw. Deze werkzaamheden dienden gereed te zijn voordat de Uitdammerdijk wordt afgesloten i.v.m. de dijkverzwaring (1 oktober 2020). Het werk startte vanaf Ransdorp en ging richting Durgerdam.

  • De Klaas Bordingbrug ter hoogte van Durgerdam wordt vervangen door een dam.
  • Het asfalt van de Durgerdammergouw wordt vernieuwd, vervanging van 5 duikers.
  • Een deel van het fietspad wordt opgehoogd.
  • Inritten worden aangesloten op het nieuwe wegdek (tot de erfgrens / het fietspad).
  • De bermen worden waar nodig aangevuld en afwaterend gemaakt.

Bewonersbrief Durgerdammergouw
Op 11 augustus 2020 is er een digitale informatieavond gehouden, n.a.v. deze avond is er een FAQ werkzaamheden Durgerdammergouw opgesteld.
Er is ook een nieuwe Bewonersbrief Durgerdammergouw n.a.v. bewonersavond gemaakt.
Dit project is uitgevoerd door aannemer Van Gelder B.V.

Muziekkapel Ransdorp

Eind augustus 2020 is de Muziekkapel aan ‘t Overkantje in Ransdorp geschilderd en opgeknapt.

Liergouw

Van september tot december 2019 is er onderhoud gepleegd aan de Liergouw omwille van de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden dienden gereed te zijn voordat de Uitdammerdijk wordt afgesloten i.v.m. de dijkverzwaring (1 oktober 2020). De Liergouw werd opgeknapt in twee deeltrajecten:
Deeltraject 1: tussen de Schellingwouderdijk en de rotonde Zuiderzeeweg.
Deeltraject 2: tussen het viaduct van de Ring A10 en de Dorpsweg Ransdorp.
In september is er gestart met de werkzaamheden aan Deeltraject 2. Als eerste zijn de bovenbouw van de twee bruggen verwijderd waarna er gestart is met de werkzaamheden aan de rijbaan van Deeltraject 2, dit werk is half december afgerond. Vanaf 21 oktober is er gestart aan het werk Deeltraject 1, dit werk is eind november afgerond.
2019 08 20 Bewonersbrief werkzaamheden Liergouw

Na een evaluatie van de werkzaamheden aan de Liergouw zijn er in mei 2020 nog aanpassingen in de inrichting van de weg uitgevoerd.
Op 20 locaties is er extra verharding in bermen aangebracht ter plaatse van de inritten naar de weilanden zodat het verkeer hier meer ruimte krijgt om uit te wijken zonder door de bermen te hoeven rijden. Ook is er op twee locaties een extra passeerstrook naast de rijbaan aangebracht.
Dit project is uitgevoerd door aannemer Van Gelder B.V.

Kijk HIER voor de huidige werkzaamheden.