De gemeente Amsterdam start vanaf juli 2021 een tijdelijke proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer.

Vermindering CO2-uitstoot
De gemeente heeft de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het veen uit. Hierdoor wordt er meer CO2 uitgestoten. Met deze proef gaan we onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Lisdoddeteelt is mogelijk een manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast kan lisdodde gebruikt worden als duurzaam bouwmateriaal en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze proef?
Neem dan contact op met projectleider Ed Buijs, e.buijs@amsterdam.nl

Op 11 februari 2021 is er een digitale informatiebijeenkomst gehouden over de proef.
2021 01 Brief omwonenden Burkmeer
2021 02 Verslag informatiebijeenkomst lisdoddeteelt Burkmeer 11 februari 2021