Landelijk Noord hoort bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord en dan specifiek het gebied Noord-Oost. Op de website van de gemeente is een speciale buurtpagina: Waterland
Op deze pagina staat onder andere het Gebiedsplan dat jaarlijks wordt opgesteld.

Meer informatie over de gemeente kun je vinden op website van  Amsterdam en het Stadsdeel Noord.

Afvalinzameling

Restafval
Het restafval wordt in Landelijk Noord op woensdag opgehaald.
Grofvuil
Iedere vierde vrijdag van de maand wordt het grofvuil in Landelijk Noord opgehaald.
– Zet het grofvuil op de ophaaldag om uiterlijk 7.30 uur buiten, of plaatst het grofvuil 1 dag van tevoren op de afhaalplek.
– Het is beslist niet de bedoeling om gedurende de maand het grofvuil op te sparen op de afhaalplek!
– Zet uw grofvuil op een plek die goed bereikbaar is voor de vuilniswagen met grote grijper.
-Graag het hout apart van het overige grofvuil aanbieden.
Grofvuil kunt u ook brengen naar het Afvalpunt, Papaverweg 33 (ingang Struisgrasstraat). Het Afvalpunt is zes dagen per week open van 8 tot 17 uur en u kunt het grofvuil daar gratis inleveren.
Papier/glas/plastic
Het gescheiden inzamelen van papier, glas en plastic kan in de diverse containers die in de dorpen staan.

Bekendmakingen

De gemeente Amsterdam publiceert kennisgevingen en bekendmakingen op www.amsterdam.nl/bekendmakingen
Hier staan bijvoorbeeld aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en besluiten hierover, algemene mededelingen van de gemeente of inspraakmogelijkheden.

Gebiedsmakelaar

Als u een goed idee hebt voor uw buurt of iets wilt organiseren, neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw buurt, Martijn Nieveen
Telefoon 06-28380800
Email m.nieveen@amsterdam.nl

Melding Openbare Ruimte en overlast

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden.

Stadsloket Noord

Burgerzaken, vergunningen en publieksvoorlichting
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, op donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.
De gemeente is via één algemeen nummer te bereiken op werkdagen van 8.00-18.00 uur, tel. 14020