Landelijk Noord hoort bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord en dan specifiek het gebied Noord-Oost. Op de website van de gemeente is een speciale buurtpagina: Waterland
Op deze pagina staat onder andere het Gebiedsplan dat jaarlijks wordt opgesteld.

Meer informatie over de gemeente kun je vinden op website van  Amsterdam en het Stadsdeel Noord.

Afvalinzameling

Restafval
Het restafval wordt in Landelijk Noord op woensdag opgehaald. Zet uw rolcontainer donderdag vanaf 21.00 uur tot vrijdag 7.00 uur buiten.
Grofvuil
Iedere woensdag wordt het grofvuil in Landelijk Noord opgehaald. Past afval niet in de vuilniszak of (rol)container? Dan is het grof afval. Zorg dat uw grof afval op de ophaaldag vóór 07.00 uur buiten staat. U mag het de avond ervoor vanaf 21.00 uur neerzetten. Er gelden regels voor grof afval op straat zetten:

  • Zet uw grof afval zo neer dat de vuilniswagen er goed bij kan. Zet het niet tegen een boom, gevel of achter een auto.
  • Zet grof afval nooit bij (ondergrondse) afvalcontainers, want dan kunnen die niet geleegd worden.
  • Is er in uw buurt een vaste plek voor grof afval zoals een bepaalde stoeptegel? Zet dan uw grof afval daar neer.
  • Probeer losse stukken, zoals planken, zoveel mogelijk te bundelen.

Grofvuil kunt u ook brengen naar het Afvalpunt, Toetsenbordweg 41. Het Afvalpunt is zes dagen per week open van 8 tot 17 uur en u kunt het grofvuil daar gratis inleveren. Meer informatie op: spullen-wegbrengen-afvalpunt
Papier/glas
Het gescheiden inzamelen van papier en glas kan in de diverse containers die in de dorpen staan.
Tuinkorven
Blad- en snoeiafval zoals gras, bladeren, klein geknipte takken en snoeiresten van planten en bomen kunnen van april t/m november naar de tuinkorven brengen. Meer informatie op: Tuinkorven in Landelijk Noord

Afvalwijzer Noord 2021

Bekendmakingen

De gemeente Amsterdam publiceert kennisgevingen en bekendmakingen op www.amsterdam.nl/bekendmakingen
Hier staan bijvoorbeeld aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en besluiten hierover, algemene mededelingen van de gemeente of inspraakmogelijkheden.

Gebiedsmakelaar

Als u een goed idee hebt voor uw buurt of iets wilt organiseren, neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw buurt, Taharqua Ceelie
Telefoon 06-28380612
Email t.ceelie@amsterdam.nl

Melding Openbare Ruimte en overlast

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden.

Stadsloket Noord

Burgerzaken, vergunningen en publieksvoorlichting
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, op donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.
De gemeente is via één algemeen nummer te bereiken op werkdagen van 8.00-18.00 uur, tel. 14020