Voor het indienen voor een aanvraag Buurtbudget 2020 zijn door de Werkgroep Buurtbudget criteria opgesteld en een planning voor de uitrol gemaakt.

Alle plannen, groot en klein, conventioneel of nieuw, waren welkom. Alhoewel plannen gericht mogen zijn op een enkel dorp, hebben plannen met een dorp overstijgend karakter en aantoonbaar draagvlak de voorkeur. Het stimuleren van de verbinding tussen de bewoners van Landelijk Noord onderling en/of tussen de verschillende dorpen en het bevorderen van de sociale cohesie is een pré. De initiatiefnemer(s) dienen het plan zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Om iedereen een kans te geven zijn of haar mening over de ingediende plannen te geven, zal een peiling plaatsvinden waarbij iedereen kan aangeven welke projecten zij het liefst gerealiseerd zouden willen zien. Deze peiling zal online plaatsvinden via deze website en bewoners die hun mening niet online kunnen of willen geven zullen de gelegenheid krijgen om dit op een andere manier te doen. Vervolgens zal een jury met vertegenwoordigers uit de vijf dorpen een uiteindelijke gemotiveerde beslissing nemen op basis van de uitslag van deze peiling in combinatie met de gestelde voorwaarden en doelen, zoals de haalbaarheid binnen het budget en uitvoerbaarheid in 2020.

De criteria voor het Buurtbudget zijn:

 • Het project dient uitgevoerd worden in 2020
 • Het project valt binnen de wet- en regelgeving
 • Het past binnen het budget
 • Het vindt plaats in Landelijk Noord
 • De plannen mogen geen negatief effect hebben op de omliggende buurten
 • Het plan heeft geen langdurige onderhoudskosten of deze zijn meegenomen in de begroting
 • Het project mag niet in strijd zijn met projecten die de gemeente al gaat uitvoeren
 • Het plan moet op zichzelf staan en niet afhankelijk zijn van andere activiteiten
 • Het plan dient zoveel mogelijk door bewoners zelf ook uitgevoerd te worden

Planning Buurtbudget

 • Indienen van de plannen vóór 8 juni 2020 via info@centraledorpenraad.nl
 • Bekendmaking van de plannen in ’t Zwaantje van juni 2020 en op deze website
 • Van 10 t/m 20 juni 2020 peiling onder bewoners om te bepalen welke initiatieven het meeste draagvlak hebben
 • Jury beslist over de uiteindelijke toekenning en geeft hiervoor een verantwoording af
 • 26 2020 juni bekendmaking toegekende projecten door de jury
 • De gekozen projecten kunnen worden uitgevoerd voor het eind van 2020
 • Ieder gekozen project zorgt na afloop voor een verslag (inhoudelijk/financieel)