Organisaties waar de Centrale Dorpenraad contacten mee onderhoudt en/of samenwerkt.

ANGSAW

Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water zet zich in voor behoud en versterking van het unieke leefklimaat van Amsterdam-Noord
Website www.angsaw.nl

Bureau Toerisme Laag Holland

Recreatie, bezienswaardigheden en uitgaanstips
Website www.laagholland.com

Landschap Noord-Holland

Bescherming en behoud van natuur, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland
Website www.landschapnoordholland.nl

Recreatieschap Twiske-Waterland

Beheer van recreatiegebied Het Twiske, bevorderen van recreatie in Waterland
Website www.twiske-waterland.nl

Staatsbosbeheer

Beschermen en ontwikkelen van het kenmerkende groene erfgoed van Nederland
Website www.staatsbosbeheer.nl

Stichting Behoud Waterland

Beschermen en versterken van het landschap, de natuur en het leefklimaat van de regio Waterland
Website www.stichtingbehoudwaterland.nl

Water, Land & Dijken

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Website www.waterlandendijken.nl

Dorpswerk Noord-Holland

Voor een vitaal en leefbaar platteland
Website www.dorpswerknh.nl

Natuurmonumenten

Beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed
Website www.natuurmonumenten.nl

Historisch Centrum Amsterdam Noord

Verzamelen en documenteren van de historie van Amsterdam-Noord
Website www.hcan.nl