RES: publicatie concept NRD

Amsterdam is de afgelopen maanden bezig geweest met het voorbereiden van het plan-MER (Milieu Effect Rapportage). De eerste stap hiervoor is de onderzoeksopzet: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een document waar precies in…

Nieuwbouw OBS De Weidevogel

Op 12-01-2023 is het besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam gepubliceerd. Omschrijving: slopen van de bestaande gebouwen en het oprichten van een gebouw met bestemming ervan tot basisschool met…

Werkzaamheden bruggen

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er werkzaamheden aan bruggen uitgevoerd. Oude Tramwegbrug bij Buikslotermeerdijk/Termieterweg Van maandag 14 november 2022 tot en met 30 januari 2023 wordt er gewerkt aan de vervanging van deze…

Samenwerking UvA

Studenten van de UvA Sociologie gaan in samenwerking met de Centrale Dorpenraad onderzoek doen naar uw mening over windmolens in Landelijk Noord. De Centrale Dorpenraad heeft contact gezocht met de UvA om onderzoek te kunnen laten uitvoeren.…

Nieuwe planning dijkversterking Dijkvak 15

Op 7 december j.l. gaf de Alliantie Markermeerdijken er een presentatie over de realisatiefase. Tijdens deze presentatie werd ook de nieuwe planning van Dijkvak 15 (Uitdammerdijk) besproken. De presentatie is terug te zien op: www.markermeerdijken.nl/15-uitdammerdijk Onderaan…

Rolcontainers gfe/t

Bewoners van Landelijk Noord hebben een rolcontainer voor hun groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t) gekregen. De rolcontainers zijn eind oktober bezorgd en vanaf 1 november 2022 worden het gfe/t apart ingezameld, dit gebeurt…