Fietspad Zwarte Gouw fase 2 gereed

Volgens de laatste bewonersbrief d.d. 19 juli is het onderhoud aan het fietspad Zwarte Gouw voor fase 2, tussen de Volendammerweg en het Weerslootpad vanaf vrijdag 30 september 2022 gereed. Graag laten we u met dit bericht weten dat dit deel…

Verkeerssituatie “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw

De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw. De bijeenkomst vond plaats in de kerk van Schellingwouder, Wijkergouw…

Baggerwerkzaamheden Ransdorper- en Holysloter Die

Begin september starten de voorbereidingen voor het baggerwerk in het Ransdorper- en Holysloter Die. Er wordt begonnen met het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Poppendammergouw. In het vervolg daarvan wordt gestart met het baggeren…

Introductie rolcontainer GFE&T

De gemeente is voornemens om in Landelijk Noord groente, fruit, etensresten en tuinafval apart in te gaan zamelen. In week 30 ontvangen de bewoners van het gebied hier een Bewonersbrief over en krijgen de mogelijkheid om te reageren op dit…

Informatiebijeenkomst windmolens

De Centrale Dorpenraad heeft op 30 augustus en 5 september 2022 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de windmolens. Vanwege de complexiteit van het onderwerp zijn er twee avonden gehouden waar het volgende is besproken: Uitleg…

Werkzaamheden Dorpsstraat Holysloot

De Dorpsstraat van Holysloot wordt in twee fasen opgeknapt. In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn. Het werk start in mei 2022 en is naar verwachting…