Dorpsraad Ransdorp

Op 22 november 2021 kwam de Dorpsraad Ransdorp bij elkaar, een verslag. De gemeente Amsterdam doet een onderzoek naar verkeersveiligheid. In die enquête is gelegenheid om opmerkingen te plaatsen over verkeersproblemen in jouw buurt: bijvoorbeeld…

AED Zunderdorp

De AED Werkgroep van Zunderdorp wil een 2de AED apparaat met buitenkast aanschaffen en ophangen bij de Uilengouw. De Werkgroep heeft daarom eind november in het dorp gecollecteerd en daar is al een mooi bedrag uitgekomen. Uiteraard is het…

Resultaat enquête afvalscheiding

Resultaten bekend van vragenlijst over afvalscheiding in Landelijk Noord. Van 20 september tot en met 6 oktober konden bewoners van Landelijk Noord een vragenlijst invullen over afvalscheiding. De resultaten zijn nu bekend en staan in het…

Proefsleuven in Holysloot en Zunderdorp

Ter voorbereiding van de werkzaamheden in Holysloot en de overige straten in Zunderdorp graaft Aannemer Gebr. Beentjes proefsleuven om de ligging van kabels en leidingen te controleren. Onderstaand de globale planning van de werkzaamheden en…

Stadsgesprek & Enquête Verkeersveiligheid

De gemeente Amsterdam organiseert Stadsgesprekken over verkeersveiligheid in uw buurt. Ook wordt er een enquête over dit onderwerp gehouden. Enquête verkeersveiligheid in de komende jaren In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de…

Windmolens, welke keuze zou u maken?

De gemeente Amsterdam wil graag uw mening horen. Daarom nodigt de gemeente u uit om mee te doen aan een raadpleging in de vorm van een online vragenlijst over dit onderwerp. U kunt meedoen tot en met 1 december 2021 Brief windmolens vragenlijst Link…