Windmolens langs A10 Noord

De gemeente Amsterdam wil windmolens in/bij de stad plaatsen om duurzame energie op te wekken. Een potentiële locatie hiervoor is langs de A10 Noord. Bericht en uitnodiging van Amsterdam Klimaatneutraal: Er komen zo’n 17 extra windmolens…

Groot onderhoud voor kerktoren Zunderdorp

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten aan de kerktoren van Zunderdorp. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. Wat gaat er gebeuren? Het metsel- en voegwerk wordt…

Buurtbudget

De Centrale Dorpenraad heeft van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,- gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen…

Boek over Schellingwoude

Schellingwoude, leven op de scheiding van water en land, de nieuwste uitgave van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord. Het langverwachte boek over de geschiedenis van Schellingwoude is klaar en ziet er prachtig uit. Dit rijk geïllustreerde…

Afsluiting Uitdammerdijk

Vanaf 6 mei 2020 is het fiets- en wandelpad op de kruin van de Uitdammerdijk afgesloten voor gebruikers. De Alliantie Markermeerdijken start dan met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn.…

Regionale Energiestrategie

De gemeente Amsterdam heeft een document opgesteld met daarin de ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Landelijk Amsterdam-Noord is ingetekend als extra zoekgebied…