In het gebied zijn verschillende Bestemmingsplannen van toepassing

Landelijk Noord
Het grootste gebied met daarin de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp samen met het buitengebied.
Het Bestemmingsplan LN is juni 2013 door de Stadsdeelraad Amsterdam-Noord is vastgesteld.

Schellingwoude
Het dorp Schellingwoude heeft een eigen Bestemmingsplan en ligt geheel binnen de ringweg A10.

Volgermeer
De Volgermeer heeft, als voormalige vuilstortplaat en saneringgebied, een eigen Bestemmingsplan.

Kinselmeer
Het Kinselmeer heeft een eigen Bestemmingsplan.