De Centrale Dorpenraad heeft voor 2020 van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,- gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen worden.

Er is een Werkgroep Buurtbudget geformeerd om het traject op te organiseren. Zij hebben criteria opgesteld en een planning gemaakt. Vanwege de corona maatregelen was het niet mogelijk om hiervoor bijeenkomsten in de dorpen te organiseren. Via ’t Zwaantje, de WhatsAppgroepen in de dorpen en digitale Nieuwsbrieven hoopte de Werkgroep iedereen te bereiken en motiveren.
Plannen voor het besteden van het Buurtbudget konden t/m 8 juni 2020 ingediend worden.
Bekijk hier de ingediende initiatieven voor 2020.

Van 10 t/m 20 juni konden bewoners hun voorkeur voor projecten aangeven door een peiling in te vullen, dit kon online op deze website en schriftelijk via een formulier dat bij ’t Zwaantje zat. Een jury, met vertegenwoordigers uit de dorpen, gaat daarna over de uiteindelijke toekenning beslissen, 26 juni is de uitslag bekend gemaakt.

Vragen over het Buurtbudget 2020?
Neem contact op met Marianne Vrolijk van de Centrale Dorpenraad
telefoon 020-4904437 of mail naar m.vrolijk@centraledorpenraad.nl