Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de hele Europese Unie.
Ook de Centrale Dorpenraad dient zich aan deze wetgeving te houden en heeft daarom een Beleidsdocument opgesteld.
Dit document is vastgesteld tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad op 15  mei 2018.