Zo’n 10 keer per jaar verschijnt wijkblad ’t Zwaantje en wordt het huis-aan-huis verspreid in de dorpen van Landelijk Noord.
Daarnaast wordt ’t Zwaantje per mail verzonden naar een flinke groep trouwe lezers, wilt u ook ’t Zwaantje ontvangen?
Stuur dan een bericht naar info@centraledorpenraad.nl
Wijkblad ’t Zwaantje wordt door de Centrale Dorpenraad, de Dorpsraden en Werkgroepen gebruikt om de bewoners uit de dorpen te
informeren over Landelijk Noord. Ook kunnen clubs, verenigingen en particulieren kopij aanleveren dat gratis geplaatst kan worden.
Enkele Tips voor het aanleveren van kopij.
Voor het plaatsen van kopij van meer commerciële aard wordt een bijdrage gevraagd, informatie hierover kunt u hier lezen.
De richtlijnen voor een ingezonden brief of tekst staan hier
Kopij graag bijtijds sturen naar: info@centraledorpenraad.nl
Heeft u vragen over het plaatsen van een tekst, een advertentie of het insteken van een flyer in ’t Zwaantje,
neem dan telefonisch contact op met 020-4904437 of mail uw vraag naar info@centraledorpenraad.nl

Inleverdata kopij

28 oktober 2022 editie november
25 november 2022 editie december

Uitgaven van 2022

Klik hier voor het archief van 2021 en eerder