Zo’n 10 keer per jaar verschijnt wijkblad ’t Zwaantje en wordt het huis-aan-huis verspreid in de dorpen van Landelijk Noord.
Daarnaast wordt ’t Zwaantje per mail verzonden naar een flinke groep trouwe lezers, wilt u ook ’t Zwaantje ontvangen?
Stuur dan een bericht naar info@centraledorpenraad.nl
Wijkblad ’t Zwaantje wordt door de Centrale Dorpenraad, de Dorpsraden en Werkgroepen gebruikt om de bewoners uit de dorpen te
informeren over Landelijk Noord. Ook kunnen clubs, verenigingen en particulieren kopij aanleveren dat gratis geplaatst kan worden.
Enkele Tips voor het aanleveren van kopij.
Voor het plaatsen van kopij van meer commerciële aard wordt een bijdrage gevraagd, informatie hierover kunt u hier lezen.
De richtlijnen voor een ingezonden brief of tekst staan hier
Kopij graag bijtijds sturen naar: info@centraledorpenraad.nl
Heeft u vragen over het plaatsen van een tekst, een advertentie of het insteken van een flyer in ’t Zwaantje,
neem dan telefonisch contact op met 020-4904437 of mail uw vraag naar info@centraledorpenraad.nl

Inleverdata kopij

31 maart 2023 editie april
28 april 2023 editie mei
2 juni 2023 editie juni
1 september 2023 editie september
29 september 2023 editie oktober
17 oktober 2023 editie november
1 december 2023 editie december

Uitgaven van 2023

Klik hier voor het archief van 2022 en eerder