Zo’n 10 keer per jaar verschijnt -meestal op de eerste woensdag van de maand- wijkblad ’t Zwaantje en wordt het huis-aan-huis verspreid in de dorpen van Landelijk Noord. In de zomermaanden is er een zomer-stop.
’t Zwaantje wordt ook per mail verzonden naar een flinke groep trouwe lezers, wilt u ook ’t Zwaantje ontvangen?
Stuur dan een bericht naar info@centraledorpenraad.nl
Wijkblad ’t Zwaantje wordt door de Centrale Dorpenraad, de Dorpsraden en Werkgroepen gebruikt om de bewoners uit de dorpen te
informeren over Landelijk Noord. Ook kunnen clubs, verenigingen en particulieren kopij aanleveren dat gratis geplaatst kan worden.
Meer Tips voor het aanleveren van kopij.
Voor het plaatsen van kopij van meer commerciële aard wordt een bijdrage gevraagd, informatie hierover kunt u hier lezen.
De richtlijnen voor een ingezonden brief of tekst staan hier
Kopij graag bijtijds sturen naar: info@centraledorpenraad.nl ; vermeld als omschrijving a.u.b. het onderwerp van uw tekst!
Heeft u vragen over het plaatsen van een tekst, een advertentie of het insteken van een flyer in ’t Zwaantje,
neem dan telefonisch contact op met 020-4904437 of mail uw vraag naar info@centraledorpenraad.nl

Inleverdata kopij

26 april 2024 editie mei
31 mei 2024 editie juni
28 juni 2024 editie juli / augustus
30 augustus 2024 editie september

Edities van 2024

Klik hier voor het archief van 2023 en eerder