Waarom moet de dijk tussen Hoorn en Amsterdam eigenlijk versterkt worden ?
Het Hoogheemraadschap beheert en controleert de dijken en heeft in 2006 geconstateerd dat de dijk niet meer voldoet aan de norm. Om de bewoners achter de dijk te beschermen wordt deze in de periode 2016-2021 versterkt.
Sinds 2006 is het Hoogheemraadschap al bezig met voorbereidingen, berekeningen en planning van de werkzaamheden. Door de jaren heen is er veel nieuwe informatie gekomen die van invloed zijn op de geplande werkzaamheden. Zo komen er in 2017 nieuwe normen voor de dijken, heeft de praktijkproef ‘Dijken op veen’ invloed en is er een nieuw Deltaprogramma 2015.
Al deze nieuwe informatie wordt verwerkt in de werkzaamheden maar zorgt er niet voor dat de dijkversterking niet meer nodig is.

Veel informatie over de dijkversterking is terug te vinden op de websites www.hhnk.nl en www.markermeerdijken.nl van het Hoogheemraadschap.
Het Hoogheemraadschap heeft een Adviesgroep Markermeerdijken ingesteld die de plannen rond de dijkversterking kritisch volgen en regelmatig bij elkaar komt om deze te bespreken.
De Centrale Dorpenraad wordt in deze Adviesgroep vertegenwoordigd door Willem Vrijlandt en een afgevaardigde van de Dorpsraad Durgerdam.

Andere partijen die de ontwikkelingen rond de dijkversterking volgen zijn de Zuyderzeedijk AlliantieRed de Markermeerdijk in Uitdam en lokaal Durgerdam Waakt !