De volgende projecten worden momenteel uitgevoerd of voorbereid:

  • Opgeruimd Landelijk Noord, opruimen afval en zwerfvuil
  • Naamgeving bruggen
  • Experiment (A)OV in Landelijk Noord
  • Verbeteren internet, betere snelheid en stabiliteit