Als er gewerkt gaat worden aan de dijken is dat meteen een goed moment om te kijken of er behalve de dijkversterking ook andere werkzaamheden aan en bij de dijk verricht kunnen worden.
Door de Provincie Noord-Holland is er zelfs extra geld beschikbaar gesteld om deze extra werkzaamheden te financieren.

Via het Stadsdeel Noord praat de Centrale Dorpenraad mee over deze ontwikkelingen. De focus ligt hierbij op ecologie & natuur en verkeer & parkeren.
Te denken is bijvoorbeeld aan een gescheiden fiets en wandelpad op de dijk; het aanleggen van een strandje; extra parkeerplekken langs de dijk.
Er zou ook gekeken kunnen worden naar ondergrondse zaken als bekabeling, internetverbindingen en afvalwater.

Wil je meedenken over deze zaken of heb je ideeën ?
Neem dan contact met ons op via info@centraledorpenraad.nl of bel 020-4904437.