De Centrale Dorpenraad heeft van het Stadsdeel Noord een budget van € 10.000,- gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 uitgevoerd kunnen worden.

De Centrale Dorpenraad wil graag al de bewoners van Landelijk Noord oproepen om een plan in te dienen en aanspraak te maken op (een deel van) dit buurtbudget!

Er is een Werkgroep Buurtbudget geformeerd om het traject op te starten. Vanwege de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk om hiervoor bijeenkomsten in de dorpen te organiseren. Via ’t Zwaantje, de Whatsapp groepen in de dorpen en digitale Nieuwsbrieven hoopt de Werkgroep iedereen te bereiken en motiveren.

Heb je een goed idee en voldoet dit aan onderstaande criteria dan kun je een aanvraag indienen!
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de Centrale Dorpenraad: info@centraledorpenraad.nl

Alle plannen, groot en klein, conventioneel of nieuw, zijn welkom. Alhoewel plannen gericht mogen zijn op een enkel dorp, hebben plannen met een dorp overstijgend karakter en aantoonbaar draagvlak de voorkeur. Het stimuleren van de verbinding tussen de bewoners van Landelijk Noord onderling en/of tussen de verschillende dorpen en het bevorderen van de sociale cohesie is een pré.
De initiatiefnemer(s) dienen het plan zoveel mogelijk zelf uit te voeren.
Om iedereen een kans te geven zijn of haar mening over de ingediende plannen te geven, zal een peiling plaatsvinden waarbij iedereen kan aangeven welke projecten zij het liefst gerealiseerd zouden willen zien. Deze peiling zal online plaatsvinden via deze website en bewoners die hun mening niet online kunnen of willen geven zullen de gelegenheid krijgen om dit op een andere manier te doen.
Vervolgens zal een jury met vertegenwoordigers uit de vijf dorpen een uiteindelijke gemotiveerde beslissing nemen op basis van de uitslag van deze peiling in combinatie met de gestelde voorwaarden en doelen, zoals de haalbaarheid binnen het budget en uitvoerbaarheid in 2020.

De criteria voor het Buurtbudget zijn:

 • Het project dient uitgevoerd worden in 2020
 • Het project valt binnen de wet- en regelgeving
 • Het past binnen het budget
 • Het vindt plaats in Landelijk Noord
 • De plannen mogen geen negatief effect hebben op de omliggende buurten
 • Het plan heeft geen langdurige onderhoudskosten of deze zijn meegenomen in de begroting
 • Het project mag niet in strijd zijn met projecten die de gemeente al gaat uitvoeren
 • Het plan moet op zichzelf staan en niet afhankelijk zijn van andere activiteiten
 • Het plan dient zoveel mogelijk door bewoners zelf ook uitgevoerd te worden

Planning Buurtbudget

 • Indienen van de plannen vóór 8 juni 2020 via info@centraledorpenraad.nl
 • Bekendmaking van de plannen in ’t Zwaantje van juni 2020 en op deze website
 • Van 10 t/m 20 juni peiling onder bewoners om te bepalen welke initiatieven het meeste draagvlak hebben
 • Jury beslist over de uiteindelijke toekenning en geeft hiervoor een verantwoording af
 • 26 juni bekendmaking toegekende projecten door de jury
 • De gekozen projecten kunnen worden uitgevoerd voor het eind van 2020
 • Ieder gekozen project zorgt na afloop voor een verslag (inhoudelijk/financieel)

Vragen over het Buurtbudget of hulp nodig?
Neem contact op met Marianne Vrolijk van de Centrale Dorpenraad
telefoon 020-4904437 of mail naar m.vrolijk@centraledorpenraad.nl

29 mei 2020: Laatste wijziging